Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-05-11)   PZPO

Apel Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego do władz samorządowych

W związku z trudną sytuacją polskich firm związaną epidemią COVID-19, w dniu 11 maja 2020 roku, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zwrócił  się do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Związku Gmin Wiejskich RP  z prośbą i apelem o szybkie ogłaszanie procedur przetargowych na wszelkiego rodzaju roboty, dostawy, usługi, prace projektowe i wykonawstwo, które były zaplanowane i zabezpieczone środkami.

Takie działanie pozwolą polskim firmom na uzyskanie zamówień i dadzą możliwość utrzymania przedsiebiorstw i ich pracowników.

 
Potrzebujemy szybkich i zdecydowanych działań. Każda zwłoka władz samorządowych w podejmowaniu decyzji czy opóźnienia w działaniach na szczeblu sołectwa, dzielnicy, osiedla, gminy, powiatu, zarządu miast, czy też województwa zwiększa ryzyko utraty płynności finansowej polskich przedsiębiorstw i będzie miało dramatyczne skutki – napisali autorzy w piśmie wystosowanym do władz samorządowych.


Źródło: PZPO


 

Treści powiązane:Komentarze:


Advertisement