Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-05-23)   PKOśw

XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa „Technika Świetlna 2019”

Zbliża się XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa „Technika Świetlna 2019”. Odbędzie się ona w dniach 6-7 czerwca br. w Gmachu Starej Kotłowni (sale 4 i 5) na Politechnice Warszawskiej. Organizatorem konferencji jest Polski Komitet Oświetleniowy SEP i Zakład Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

 


Przedmiotem konferencji będzie szeroko pojmowana technika świetlna obejmująca m. in.:
 • Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:
 • Teorię i psychofizjologię widzenia,
 • Pomiary promieniowania optycznego,
 • Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz,
 • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,
 • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,
 • Fotobiologię i fotochemię,
 • Technologię obrazu,
 • Multimedia w technice świetlnej
 • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,
 • Oddziaływanie światła na ludzi, organizmy i środowisko. 

Uczestnicy konferencji muszą zarejestrować się przez stronę internetową KKO http://www.kko.ciepoland.pl/ – zakładka Uczestnicy – Rejestracja. Ostateczny termin rejestracji uczestnictwa w konferencji to 31 maja 2019.
 
 
Zestawienie referatów

Autor: Rafał Krupiński
Tytuł artykułu: Wizualizacja 2,5D iluminacji obiektów
 
Autorzy: Marcin Legierski, Piotr Michałek, Wojciech Sawicz
Tytuł artykułu: Koncepcja i realizacja szybkiego goniofotometru C-γ bazującego na goniofotometrze H-V
 
Autor: Andrzej Pawlak
Tytuł artykułu: Baza danych zawierająca parametry emisji promieniowania optycznego do oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego oczu i skóry
 
Autorzy: Krzysztof Wandachowicz, Małgorzata Zalesińska, Jacek Dylak
Tytuł artykułu: Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji w oświetleniu drogowym
 
Autorzy: Mariusz Wisełka, Dariusz Sawicki, Agnieszka Wolska
Tytuł artykułu: Pomiary luminancji wyświetlanego obrazu we wnętrzu instalacji SEMICAVE
 
Autorzy: Agnieszka Wolska, Mariusz Wisełka, Jan Lalek
Tytuł artykułu: Badania wpływu oświetlenia „z bodźcem cyrkadialnym” na sprawność psychofizyczną pracowników zmianowych
 
Autor: Piotr Jakubowski
Tytuł artykułu: Możliwości poprawy skuteczności świetlnej źródeł LED
 
Autorzy: Anna Jurczyk-Sitko, Łukasz Kołaszewski, Konrad Ryncarz
Tytuł artykułu: Długoterminowe testy starzeniowe opraw LED
 
Autorzy: Anna Jurczyk-Sitko, Łukasz Kołaszewski, Konrad Ryncarz
Tytuł artykułu: Pomiary weryfikacyjne projektu oświetlenia drogowego
 
Autor: Rafał Manowiecki
Tytuł artykułu: Zdefiniować przestrzeń z użyciem światła. Rozwiązania oświetleniowe LED dla muzeów i galerii
 
Autorzy: Michał Sarna, Michał Dziedzicki
Tytuł artykułu: Możliwości kształtowania otoczenia świetlnego wnętrz za pomocą nowoczesnych opraw reflektorowych
 
Autor: Bogdan Skorupka
Tytuł artykułu: Instalacja oświetleniowa z adaptacyjnym systemem sterowania w praktyce – case study Sagittarius Business House
 
Autor: Michał Dziedzicki
Tytuł artykułu: Stanowisko do badań wpływu rozkładu luminancji ściany na użytkowników stanowisk pracy z monitorami ekranowymi
 
Autorzy: Mateusz Feldzensztajn, Tomasz Cegielski, Adam Mazikowski
Tytuł artykułu: Analiza efektywności systemów oświetlania roślin na przykładzie uprawy bazylii
 
Autorzy: Justyna Kowalska, Irena Fryc
Tytuł artykułu: Jakość oddawania barw współczesnych lamp fluorescencyjnych określona zdefiniowanym przez CIE wskaźnikiem wierności barwy oraz wskaźnikiem oddawania barw
 
Autorzy: Marek Kurkowski, Monika Weżgowiec, Tomasz Popławski
Tytuł artykułu: Analiza parametrów elektrycznych instalacji oświetlenia wnętrz ze sterowaniem
 
Autorzy: Magdalena Sielachowska, Maciej Zajkowski
Tytuł artykułu: Zanieczyszczenie świetlne pochodzące od małych obiektów sportowych
 
Autor: Krzysztof Skarżyński
Tytuł artykułu: Związek efektu wizualnego, efektywności energetycznej oraz zanieczyszczenia światłem w iluminacji obiektów
 
Autor: Anna Kinga Sochocka
Tytuł artykułu: Wielokryteriowa ocena systemów oświetlenia dziennego jako narzędzie wspomagające architektoniczny proces projektowy
 
Autorzy: Damian Tyniecki, Maciej Zajkowski
Tytuł artykułu: Analiza rozkładu kontrastu luminacji w wybranych konfiguracjach przejść dla pieszych
 
Autorzy: Marta Waczyńska, Justyna Martyniuk-Pęczek
Tytuł artykułu: Możliwości zastosowania oświetlenia dziennego w projektowaniu architektonicznym wnętrz biurowych w Polsce północnej. Badanie możliwości redukcji oświetlenia sztucznego
 

Komentarze:


Advertisement