Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-10-04)   SIGNIFY

Signify wykorzysta energię odnawialną na potrzeby swojej działalności w Polsce

Przez następne 10 lat firma Signify będzie kupować odnawialną energię na potrzeby swojej działalności w Polsce od farmy wiatrowej Green Investment Group (GIG) w Kisielicach.

 


Farma wiatrowa Kisielice to elektrownia o mocy 42 megawatów (MW) zlokalizowana 200 kilometrów na północ od Warszawy w Województwie Warmińsko-Mazurskim, która została nabyta przez GIG w sierpniu. Działa od 2014 roku i składa się  21 turbin Enercon E82. Energia wiatrowa nabyta na mocy VPPA będzie zasilać cztery zakłady produkcyjne i kilka biur Signify na terenie Polski. Współpraca z VPPA pomoże firmie ograniczyć roczny ślad węglowy o 73 kt CO2e pa – odpowiednik usunięcia 23 000 samochodów z dróg.

 
Umowa VPPA jest ważnym kamieniem milowym naszej podróży do neutralności węglowej w 2020 roku” – powiedziała Nicola Kimm, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, środowiska i BHP w Signify. – „Ma kluczowe znaczenie dla naszego 100-procentowego przejścia na energię odnawialną w przyszłym roku, a także dla transformacji energetycznej w Polsce”.

 
Firma Signify szukała źródeł odnawialnej energii w Polsce, ponieważ jej tutejsza działalność odpowiada za 25 proc. jej globalnego zużycia energii elektrycznej. Jako, że aż 80 proc. energii w Polsce obecnie powstaje z węgla, umowa ma duże znaczenie dla działalności Signify w kraju. Umowy o zakup energii (PPA) odnawialnej odegrają dużą rolę we wspieraniu Polski w osiągnięciu celu do 2030 roku, zgodnie z którym 21% całkowitego zużycia energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.
 
Umowę, która jest pierwszym europejskim kontraktem VPPA firmy Signify, zawarto w wyniku przetargu. Green Investment Group wybrano ze względu na jej duże doświadczenie na rynku PPA. Firma przygotowała i obecnie realizuje umowy PPA na ponad jeden GW odnawialnej energii w całej Europie.

 
Coraz więcej firm, jak Signify, wyznacza jasne cele w zakresie redukcji emisji węglowych, co zwiększa popyt na energię odnawialną” – powiedział Edward Northam, szef GIG Europe. – „Mamy duże osiągnięcia w finansowaniu i realizowaniu tego rodzaju umów PPA i cieszymy się, że mogliśmy pracować z Signify nad pierwszym takim projektem w Polsce”.

 
W procesie identyfikowania i wyboru projektu doradcą Signify była firma Schneider Electric Energy & Sustainability Services (ESS).

 
Umowa VPPA pokazuje, że Signify jest prawdziwym liderem” – powiedział Philippe Diez, wiceprezes oddziału ESS na region EMEA – „To pierwsza publicznie ogłoszona umowa VPPA w Polsce, wspierająca energię odnawialną na rynku, który jest zdominowany przez paliwa kopalne. Gratulujemy Signify konsekwentnego zaangażowania w redukcję śladu węglowego oraz dążenia do przyszłości opartej na energii odnawialnej”.

 
Korporacyjne umowy VPPA zyskują popularność w Europie jako sposób na obniżenie emisji węglowych. Odgrywają też ważną rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii na rynkach, na których są one subsydiowane w niewielkim stopniu albo wcale. W modelu tym energia odnawialna jest sprzedawana do sieci, a użytkownik biznesowy gwarantuje cenę wykonania – co zapewnia stabilność przychodów projektu, a jednocześnie czystą energię dla nabywcy korporacyjnego.

Źródło: Signify

Treści powiązane:


Advertisement