Oświetlenie profesjonalne | oprawy oświetleniowe  (2013-09-29)  

Światło na Punkt - dopasuj strumień świetlny


Światło na Punkt - zoptymalizowana efektywność poprzez indywidualny dobór pakietu strumienia świetlnego - nowe oprawy LED firmy NORKA z możliwością ustawienia wartości strumienia świetlnego.


Firma KRULEN Technika Świetlna prezentuje nowe oprawy oświetleniowe LED firmy NORKA GmbH, dzięki którym możliwe jest precyzyjne dopasowanie pakietu strumienia świetlnego do wymogów konkretnego zadania oświetleniowego. Oznacza to, iż nie ma już konieczności nadwymiarowania, aby spełnione zostały określone wymagania norm.

Dzięki nowym oprawom LED firmy NORKA użytkownik uzyska znaczne oszczędności w zużyciu energii – do 50% w stosunku do opraw świetlówkowych. Ponadto, przy modernizacji systemu oświetleniowego, możliwa jest wymiana opraw świetlówkowych, zarówno tych do świetlówek T8 jak i T5, na oprawy LED w stosunku 1 do 1.

 


Przykładem jasno obrazującym potencjał właściwego dopasowania wartości strumienia świetlnego jest oświetlenie peronów stacji kolejowej. Poziom natężenia oświetlenia, równomierność oraz ograniczenie olśnienia są kluczowymi parametrami branymi pod uwagę przy projektowaniu oświetlenia stacji kolejowej. Modeluje się płaszczyznę obliczeniową dla całego peronu i oddzielnie dla krawędzi peronu oraz schodów czy też zejść z peronu. Ta zadana siatka obliczeniowa pozwala na symulację i ocenę oświetlenia z punktu widzenia pasażerów i maszynisty. We wszystkich punktach siatki i dla całego zadanego obszaru muszą być spełnione minimalne wymagania dla różnych parametrów jakościowych oświetlenia.

Niemniej jednak, spełnienie tych wymogów zwykle wymusza pewne ustępstwa. Typowe zjawisko: oprawa oświetleniowa generuje dostateczny średni poziom natężenia oświetlenia dla swojego położenia, jednakże aby osiągnąć właściwą równomierność na całym zadanym obszarze trzeba zwiększyć liczbę opraw oświetleniowych – a to prowadzi do niepotrzebnego wzrostu całkowitego poziomu natężenia oświetlenia. Biorąc pod uwagę ściśle określone wartości dla konwencjonalnych źródeł światła, źródła te mogą emitować znacząco większy strumień światła niż konieczny do spełnienia wymogów. W rezultacie, niepotrzebnie zwiększa się zużycie energii, a tym samym powstają dodatkowe koszty dla użytkownika.


Różne wartości strumienia świetlnego zamiast sprecyzowanej mocy źródła światła

Dzięki nowym oprawom oświetleniowym LED z możliwością ustawienia wartości strumienia świetlnego, firma NORKA oferuje znacząco bardziej elastyczne rozwiązanie – a tym samym bardziej energooszczędne. „Światło na Punkt” to nowa idea projektowania oświetlenia oparta na nowych oprawach oświetleniowych LED: ERFURT LED, FULDA LED, ZUG LED, BITBURG LED i VARSOVIA LED, dostępnych teraz z 9 różnymi wartościami strumienia świetlnego dla każdego wariantu oprawy. Ściśle określone wymagania oświetleniowe operatorów transportu publicznego mogą być osiągnięte skuteczniej, przy jednoczesnym zwiększeniu oszczędności zużycia energii.

 50% energii i 100% światła: zoptymalizowana moc przyłączeniowa plus efektywna technologia

Współczynnik sprawności świetlnej oprawy VARSOVIA LED wynosi 96,1%. Jak wykazała symulacja oświetlenia; w przypadku wymiany zamontowanych opraw świetlówkowych na nowe oprawy VARSOVIA LED w stosunku 1 do 1, na przykładowym peronie kolejowym, zużycie energii elektrycznej wydatkowanej na oświetlenie tego peronu zmniejszy się o ponad 50%.

 


Oszczędności w zużyciu energii osiągnięte dzięki zastosowaniu zoptymalizowanej mocy przyłączeniowej przy projektowaniu oświetlenia, zgodnie z ideą „Światło na Punkt”, wynikają z całkowitych korzyści efektywnej technologii LED. Jeśli półprzewodnikowe źródła światła są właściwie dopasowane do oprawy oświetleniowej, prowadzi to, do o wiele bardziej wydajnego oświetlenia niż przy zastosowaniu konwencjonalnych rozwiązań. Aby to osiągnąć, konieczne jest efektywne zarządzanie ciepłem i dopasowany system optyczny. Wymagania te są spełnione przez nowe oprawy oświetleniowe LED NORKA, skonstruowane w oparciu o własne rozwiązania techniczne oraz szczegółowe badania przeprowadzone we własnym, certyfikowanym przez VDE, laboratorium. Nowe oprawy LED firmy NORKA mogą być stosowane w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, a jednocześnie charakteryzują się imponująco wysokim współczynnikiem sprawności świetlnej (LOR).

 

 

Źródło: KRULEN Technika Świetlna

 

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW

Advertisement