Oświetlenie profesjonalne | przemysł  (2015-07-09)  

Samofinansująca się modernizacja oświetlenia magazynów Taskin Logistics

Koszty oświetlenia przy użyciu przestarzałych rozwiązań stanowią jedną z najistotniejszych części składowych wydatków na utrzymanie przestrzeni magazynowej. Skala potencjalnych korzyści związanych z modernizacją jest tak duża, że przy zastosowaniu nowoczesnych sposobów finansowania możliwe jest pokrycie kosztów inwestycji z wypracowanych miesięcznie oszczędności.
 
  Według badań przeprowadzonych wśród właścicieli i zarządców magazynów, nawet w 40% przypadków oświetlenie stanowi największą część kosztów utrzymania tego typu obiektów. W halach, w których funkcjonują oprawy starszej technologii, oświetlenie może stanowić nawet 70% ogółu wydatków na energię elektryczną. W związku z tym, coraz więcej firm decyduje się na modernizację tego aspektu swojego funkcjonowania i czerpie korzyści z obniżenia kosztów utrzymania hal.
 
Szacuje się, że do 2020 roku, oświetlenie LED będzie wykorzystywane w 75% magazynów. Wraz z popularyzacją tego typu rozwiązań, powstają ciekawe sposoby ich finansowania. Jednym z podmiotów branży TSL, które skorzystały z połączenia innowacyjnej technologii i nowoczesnych usług, jest Taskin Logistics. Przedsiębiorstwo dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu logistyki i spedycji. Decydując się na kupno 4 hal magazynowych w Sprockhövel pod Wupertalem, właściciele Taskin skonsultowali kwestię wymiany systemu oświetlenia z firmą doradczą specjalizującą się w zagadnieniach optymalizacji procesów i kosztów energetycznych. Eksperci rekomendowali wymianę zastanych świetlówek T5 i T8 na wysokowydajne diodowe linie świetlne. W związku z antycypowanymi oszczędnościami, zdecydowano się na wdrożenie rozwiązania jeszcze zanim firma na dobre wprowadziła się do nowo nabytych hal.
 
Jak 2,5-krotnie zmniejszyć wydatki na prąd?
Łączna powierzchnia obiektów, w których posiadanie weszła firma Taskin Logistics, sięgała 4 800 m². Wielkość magazynów niosła duży potencjał oszczędności. Inwestor postanowił wykorzystać go do maksimum dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii – czujników obecności oraz superwydajnych diodowych linii świetlnych. Projektanci oświetlenia, z którymi skontaktowali się przedstawiciele Taskin Logistics, rekomendowali zastosowania łatwego w montażu rozwiązania oświetlenia LED dla przemysłu o wydajności sięgającej 148 lm/W. Nowe oprawy zastąpiły tradycyjne świetlówki, wykorzystywane wcześniej w tych magazynach. By zmaksymalizować uzyskane korzyści, zastosowano system zarządzania oświetleniem wykorzystujący czujniki obecności. Wdrożone rozwiązania pozwoliły zmniejszyć zużycie energii elektrycznej z 242 000 do 97 000 kWh w skali roku, polepszając jednocześnie jakość światła. Szacowany czas zwrotu inwestycji wynosi w tym przypadku niespełna 2,5 roku. Dzięki nowoczesnym sposobom finansowania zapewniono, że pokrycie kosztów modernizacji będzie dla Taskin Intralogistics praktycznie niezauważalne.
 
Dzięki oszczędnościom – modernizacja jak za darmo
Coraz częściej firmy będące dotychczas dostawcami produktów oświetleniowych, zapewniają kompleksową obsługę wszelkich związanych z nimi działań – od projektu, przez montaż i serwis, po dobór optymalnych sposobów finansowania inwestycji. W modelu, który przyjęto na potrzeby realizacji w Taskin Logistics, rolę koordynatora wdrożenia i obowiązek doboru optymalnego sposobu pokrycia jego kosztów przyjęła na siebie firma Trilux. Okazało się, że dzięki oszczędnościom uzyskanym w związku z modernizacją, po rozbiciu należności na raty, miesięczne nakłady obejmujące spłatę należności za inwestycję, koszty energii elektrycznej oraz serwis opraw są znacząco niższe niż koszty, które ponosiłoby przedsiębiorstwo zachowując dotychczasowe rozwiązanie oświetleniowe.
 
 
Źródło: Trilux

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW

Advertisement