Wydarzenia branżowe | Raporty i analizy  (2015-09-22)   Marek Kołakowski na podstawie materiałów firmy Osram

Czy jesteśmy gotowi na oszczędzanie energii dzięki oświetleniu LED?

Od pewnego czasu, kupując sprzęt elektryczny do użytku domowego – pralki, lodówki, kuchenki, piekarniki i odkurzacze, coraz więcej osób zwraca uwagę na nalepione na nim etykiety efektywności energetycznej. Pozwalają one ocenić, które produkty będą zużywać mniej energii elektrycznej, a więc ich eksploatacja będzie nas mniej kosztować. Podobna ocena jest możliwa także w przypadku źródeł światła i opraw oświetleniowych. Na ile polscy konsumenci i krajowy rynek są już gotowi na przyjęcie najnowszej, energooszczędnej i trwałej techniki oświetlenia LED? Jakie są w tym zakresie przewidywania elektro-instalatorów? Na takie pytania próbuje odpowiedzieć badanie polskiego rynku przeprowadzone przez firmę Osram, jednego ze światowych liderów w dziedzinie techniki oświetleniowej.
 
 
Energooszczędność jako kryterium zakupów sprzętu oświetleniowego

Okazuje się, że dla 83% klientów kupujących sprzęt oświetleniowy najważniejszym kryterium wyboru jest energooszczędność.

 
 
 
Dodatkowo badanie wykazało, że jest to czynnik decydujący o wyborach zarówno w przypadku sprzedaży detalicznej (80%), jak i hurtowej (87%), a także wśród projektantów oświetlenia decydujących o rodzaju sprzętu oświetleniowego zalecanego w ich pracy (80%).

 
 
 
Nieco gorzej jest z oceną danych opisujących energooszczędność umieszczanych na opakowaniach produktów oświetleniowych i w dołączanych do nich materiałach informacyjnych. Jako właściwe ocenia je 60% klientów detalicznych, 74% hurtowych oraz 60% projektantów oświetlenia.

 
 
 
Cenimy energooszczędność, ale wciąż dużą wagę przywiązujemy do ceny

Polacy chcą kupować energooszczędne źródła światła, jednak nadal wśród podstawowych kryteriów zakupowych króluje cena. W badaniach była ona wymieniana przed trzema innymi kryteriami stanowiącymi o ekonomicznej eksploatacji lamp: rodzajem źródła światła, energooszczędnością i klasą efektywności energetycznej. Ważne cechy fotometryczne i funkcjonalne lamp znalazły się na dalszych miejscach.

 


W polskich domach królują świetlówki kompaktowe, LED-y prawie doścignęły żarówki

Oprócz badania preferencji w wyborze źródeł światła, podjęto także próbę określenia obecnego stanu faktycznego stosowania poszczególnych rodzajów lamp.
 
W badaniu jakich w ogóle lamp używają respondenci okazało się, że ponad połowa z nich w swoich gospodarstwach domowych korzysta z energooszczędnych świetlówek kompaktowych (57%). Prawie połowa (49%) używa już źródeł światła LED. Równocześnie prawie połowa (49%) badanych stosuje nadal żarówki tradycyjne.
 
W badaniu jakich źródeł światła respondenci używają liczbowo najwięcej okazało się, że wyraźnie dominują świetlówki kompaktowe (35%), na drugim miejscu znajdują się nadal tradycyjne żarówki (24%), ale lampy LED są już na trzeciej pozycji stanowiąc 21% źródeł światła stosowanych w polskich domach. Taki wynik potwierdza deklaracje badanych osób w zakresie najważniejszych kryteriów wyboru źródeł światła – kosztu ich zakupu i nakładów koniecznych na eksploatację.

 
 
 
Jak szybko, w opinii klientów, technika energooszczędnego oświetlenia LED opanuje rynek?
 
Mimo, że dla zbadanej większości 83% klientów podstawą decyzji o wyborze sprzętu oświetleniowego jest jego energooszczędność, znacznie mniej z nich jest zdania, że w przyszłości nastąpi całkowite przejście od oświetlenia tradycyjnego do najnowocześniejszego obecnie, energooszczędnego i trwałego oświetlenia wykorzystującego technikę LED w postaci źródeł światła LED używanych w istniejących oprawach oświetleniowych oraz nowych opraw zintegrowanych z LED. Jest o tym przekonane tylko 47% respondentów, natomiast 53% uważa, że tradycyjne oświetlenie pozostanie na rynku i będzie nadal stosowane.
 
Większość, bo 59% wśród osób stawiających na całkowite opanowanie oświetlenia przez źródła światła LED sądzi, że przejście od lamp tradycyjnych do lamp LED nastąpi latach 2015 – 2020, a 41% uważa, że dopiero w latach 2020 – 2025. Przy tym klienci detaliczni są tu znacznie większymi optymistami niż kupcy detaliczni – 100% z nich uważa, że stanie się to do 2020 r.
 
Respondenci uważają, że rynkowa adaptacja opraw oświetleniowych zintegrowanych z LED będzie nieco wolniejsza niż ledowych źródeł światła. Klienci detaliczni sądzą, że nastąpi to do 2020 r., natomiast klienci hurtowi uważają, że proces ten będzie trwał nawet dłużej niż do 2025 r.

 
 
 
Czy inteligentne i sieciowe rozwiązania oświetleniowe staną się przyszłością oświetlenia?
 
Klientom detalicznym, hurtowym i projektantom oświetlenia zadano także pytania dotyczące oceny roli jaką mogą w przyszłości odegrać inteligentne i sieciowe rozwiązania oświetleniowe. Okazało się, że już dziś dużą wagę przykłada do nich 50% klientów detalicznych i projektantów oświetlenia. Podobnego zdania są klienci hurtowi. Wśród nich 29% uważa, że oświetlenie inteligentne i sieciowe stanie się w przyszłości ważne, a 23% nadaje mu bardzo dużą wagę. Największa grupa 43% wszystkich klientów uważa, że stanie się to jeszcze w latach 2015 – 2020.

 
 
 
Inteligentne systemy oświetleniowe w opinii instalatorów
 
W badaniu ankietowym firmy Osram pytano także o opinię elektro-instalatorów na temat korzyści płynących ze stosowania sprzętu oświetleniowego będącego elementem tzw. inteligentnego domu. Dokładnie 75% respondentów, jako najważniejszą korzyść podało możliwość uzyskania oszczędności energii elektrycznej na cele oświetleniowe. Nieco ponad 43% instalatorów uważa, że korzyścią jest możliwość ustawiania i programowania różnych scenariuszy oświetlenia, a ponad 38% widzi stosowanie inteligentnego oświetlenia jako element nowoczesnego stylu życia.

 
 
 
Instalatorów zapytano również o ich przewidywania dotyczące wzrostu liczby produktów oświetleniowych LED instalowanych przez nich w kolejnych latach. Nieco ponad 25% badanych stwierdziło, że już w 2016 r. ponad 90% instalowanego przez nich oświetlenia będzie stanowił sprzęt LED. Prawie 37% uważa, że stan taki nastąpi dopiero w 2018 r. Nieco ponad 30% sądzi, że nastąpi to dopiero w 2020 r., a blisko 7% przewiduje to po 2020 r.

 
 
 
Rola Internetu jako kanału sprzedaży sprzętu oświetleniowego
 
Badanie wykorzystano także do oceny obecnej roli Internetu jako kanału sprzedaży produktów oświetleniowych. Tylko niewiele ponad ¼ klientów w ogóle nie wykorzystuje Internetu do kupna sprzętu oświetleniowego. Reszta, czyli ok. ¾ badanych kupuje oświetlenie w Internecie. Wśród nich ponad połowę zakupów sprzętu oświetleniowego dokonuje w Internecie już blisko 10% klientów. Nieco ponad 14% robi w sieci 25 - 50% takich zakupów, a kolejne 22,5% kupuje przez Internet 10 - 25% produktów oświetleniowych.

 
 
 
Z wiedzą jest średnio, tylko 1/3 badanych wie na czym polega wyższość oświetlenia LED
 
Na pytanie na czym polega technologia LED w źródłach światła i czym lampy LED różnią się od świetlówek kompaktowych i żarówek tradycyjnych, odpowiedzi potrafiła udzielić jedynie 1/3 badanych, a większość uzyskanych odpowiedzi dotyczyła cech funkcjonalnych takich jak, np. mniejsze zużycie energii elektrycznej, barwa i ilość światła, trwałość, nagrzewanie. Respondenci wykazali przy tym niewielką wiedzę fachową dotyczącą sposobu generowania światła i technicznych zasad działania LED.

 
 

  Opracował Marek Kołakowski (LIGHTING.PL) na podstawie materiałów firmy Osram

Komentarze:


Advertisement