Nowe technologie  (2018-04-23)   PHILIPS LIGHTING

Raport Cyfrowe Miasta – jak mieszkańcy i samorząd postrzegają ideę inteligentnych miast

Miarą sukcesu wdrożeń rozwiązań smart city jest poziom satysfakcji mieszkańców. To oni oceniają, czy strategie przygotowane przez władze miejskie sprawdzają się w praktyce. Dlatego tworząc raport „Cyfrowe Miasta” firma Philips Lighting postanowiła zweryfikować, jak obie te grupy – przedstawiciele samorządu i mieszkańcy – postrzegają ideę inteligentnych miast. Czy mają te same cele i oczekiwania.

 


Aby odpowiedzieć na te pytania przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami samorządów i mieszkańcami samorządu z pięciu polskich miast, wskazując, jakie są ich oczekiwania i potrzeby w zakresie wdrażania rozwiązań smart city. W raporcie znalazły się wnioski z pozyskanych danych, dodatkowo opatrzone komentarzem ekspertów ze świata nauki i biznesu.
 
Co czwarty mieszkaniec jako główny cel wdrażania rozwiązań smart city określa pozyskanie oszczędności w budżecie miejskim. Na drugim miejscu znalazła się redukcja zanieczyszczenia powietrza (18%). Inaczej hierarchia priorytetów wygląda w przypadku przedstawicieli samorządów. Dla nich najważniejsza jest poprawa jakości i dostępu do usług miejskich (23%) oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców (21%).
 
W kwestii oceny poziomu realizacji koncepcji smart city większość mieszkańców (64%) i reprezentantów samorządów (63%) uważa, że polskie miasta są dopiero na początku drogi ku cyfryzacji. Co ciekawe, co trzeci przedstawiciel administracji lokalnej jest zdania, że jego miasto jest zaawansowane technologicznie. Tę opinię podziela jednak zaledwie 8% mieszkańców, natomiast aż 22% z nich twierdzi, że miasta jeszcze w ogóle nie podjęły żadnych kroków w kierunku smart city – są na etapie rozważania inwestycji.
 
 
Bogdan Rogala
prezes Philips Lighting Poland

- Różnica w postrzeganiu przez samorządy i mieszkańców tego, na ile miasta są już cyfrowe to konsekwencja kilku czynników. Po pierwsze nadal nie wszystkie miasta posiadają opracowane strategie smart city. Po drugie w wielu przypadkach miasta decydują się na inwestycje w pojedyncze rozwiązania lub systemy, które nie są komunikowane i integrowane w spójną koncepcji smart city, przez co bywają niedostrzeżone przez mieszkańców. Taki sposób działania może utrudniać pozyskanie zrozumienia i aprobaty społecznej dla inwestycji, ale także ograniczać potencjalne korzyści wynikające ze zintegrowanego podejścia – wyjaśnia Bogdan Rogala, prezes Philips Lighting Poland.

Jak mówi w Raporcie Cyfrowe Miasta Jan Maciej Czajkowski, Współprzewodniczący Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w najbliższych latach samorządy będą musiały się zmierzyć z różnymi wyzwaniami w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań. Jest to m.in. konieczność bardziej racjonalnego planowania dochodów i wydatków części bieżącej budżetu, uwzględniania długoterminowych skutków finansowych nowych przedsięwzięć czy bardziej odważne sięganie po współpracę z sektorem prywatnym.

Oprócz prezentowanych wyników badania, Raport Cyfrowe Miasta zawiera także szereg dobrych praktyk i rekomendacji ekspertów ze świata nauki, biznesu i administracji. Dzielą się oni swoim doświadczeniem, w jaki sposób wykorzystać potencjał nowych technologii w rozwoju miasta.

Cały materiał można pobrać pod linkiem.

Źródło: Philips Lighting

Komentarze: