Wydarzenia branżowe | Trendy i kierunki  (2017-06-12)   LUG

LUG ogłosił strategiczne kierunki rozwoju na lata 2017-2021

Grupa Kapitałowa LUG S.A., obecna na 68 rynkach świata, jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, ogłosiła strategiczne kierunki rozwoju na lata 2017-2021. Spółka, wpisując się w globalne trendy branży oświetleniowej, tworzy innowacyjne światło dla wzrostu komfortu życia, w centrum swoich działań stawiając człowieka, jego potrzeby i oczekiwania. Kluczem do osiągniecia sukcesu jest innowacyjność, internacjonalizacja i kultura organizacyjna. Spółka skoncentruje się na rozwoju usługi zarządzania światłem (LaaS) Light as a Service i na podnoszeniu efektywności energetycznej swoich rozwiązań.   
 
 
  • Główny kierunek strategiczny: LUG międzynarodowym liderem innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 10% CAGR w najbliższych pięciu latach
  • Zwiększenie udziału eksportu w przychodach do poziomu 75%

  • Zwiększenie i trwałe utrzymanie w perspektywie kilku lat marży brutto na sprzedaży na poziomie powyżej 40%
  • Wzrost udziału projektów o wartości powyżej 1 mln euro w przychodach ze sprzedaży do poziomu 10 proc. w perspektywie do 2021 roku


Grupa Kapitałowa LUG S.A., w ramach strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017 – 2021, postawiła sobie za cel dynamiczny rozwój, którego siłą stanie się podejście zorientowane na człowieka. Trzy strategiczne kierunki oparto o metodologię zarządzania przez wartości, jako narzędzia do wyzwolenia potencjału rozwojowego organizacji. Podstawowym celem Spółki jest osiągnięcie tempa wzrostu LUG S.A. w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży, na poziomie 10 proc. CAGR do roku 2021 oraz wzrost liczby zamówień i realizowanych projektów, do wartości przekraczającej 1 mln euro.  Wzrost przychodów z eksportu do poziomu 75 proc. i rozwój na kolejnych rynkach zagranicznych, to kolejny cel spółki na najbliższe pięć lat.
 
Według szacunków firmy konsultingowej Frost & Sullivan, w roku 2020 rynek LED wart będzie  około 80 miliardów dolarów, co stanowić będzie około 80 proc. wartości całego rynku oświetleniowego. Do roku 2025, udział ten ma wzrosnąć do poziomu 98 proc. Branża LED będzie rosnąć w średnim tempie CAGR ok. 11% w najbliższych latach. Najszybszy wzrost jest prognozowany w Ameryce Łacińskiej, gdzie (w Argentynie) LUG prowadzi obecnie inwestycję w zakład produkcyjny.
 
LUG S.A. chce być międzynarodowym liderem innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych. By  ten cel osiągnąć, spółka w pięcioletniej perspektywie skoncentruje się na trzech głównych obszarach działalności : innowacyjności rozumianej jako rozwój technologii opartej o zaawansowane systemy zarządzania oświetleniem, a także na pracach badawczych
i rozwojowych.
 
- Kierunki rozwoju, które dziś prezentujemy, są wynikiem międzynarodowych doświadczeń i analizy otoczenia biznesowego. Widzimy wzrost zainteresowania produktami o wysokiej oszczędności energetycznej i takie rozwiązania rozwijamy. Na świecie pojawia się coraz więcej mega-aglomeracji, które mają większe potrzeby instalowania efektywnych energetycznie, centralnie zarządzanych systemów oświetleniowych. Obserwujemy też zapotrzebowanie na nowe usługi związane m.in. z model biznesowym, który pozwoli oferować usługi zarządzania światłem w pełnym cyklu: od projektu, do rozwiązań oświetleniowych i ich instalację, aż po zarządzanie systemem. Ewolucja modelu biznesowego w kierunku usługi światła pozwoli nam na osiągnięcie wyższych marż oraz generowanie wieloletnich stabilnych przychodów z obsługi systemów – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG.
 
Drugi obszar to internacjonalizacja czyli intensyfikacja działań zmierzających do obecności na kolejnych rynkach. Strategia będzie realizowana zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju, tak by funkcjonowanie firmy służyło zaspokojeniu potrzeb interesariuszy, klientów, inwestorów  partnerów handlowych oraz osób pracujących w strukturach organizacji.
 
- Dywersyfikacja geograficzna jest naszym wyróżnikiem i receptą na zmienność koniunktury. Rynki Ameryki Południowej są dla nas atrakcyjne z wielu powodów, po pierwsze ze względu na mniejszą konkurencję niż np. w Europie. Po drugie, państwa Ameryki Łacińskiej będą w najbliższych latach mocno inwestować w rozwój nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej, która jest naszą domeną. Rynek LED w Ameryce Łacińskiej będzie rósł w najbliższych latach najszybciej na świecie – komentuje Ryszard Wtorkowski.
 
Nowa strategia zakłada też wydłużenie łańcucha wartości. Celem działań strategicznych jest dotarcie do klienta na etapie prac koncepcyjnych i projektowych, gdzie istnieje możliwość zastosowania spersonalizowanych rozwiązań technologicznych. To rozwiązanie pozwoli zwiększyć wysokość marży  brutto na sprzedaży do poziomów przekraczających 40 proc.
 
Źródło: LUG
 

Treści powiązane:Komentarze: