Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2017-02-01)   PHILIPS LIGHTING

Philips Lighting ogłosił wyniki za IV kw. i cały 2016 r.

Eric Rondolat, CEO Philips Lighting
Philips Lighting odnotował roczny wzrost marży zysku z działalności operacyjnej o 180 punktów bazowych, do poziomu 9,1% i wolny przepływ środków pieniężnych w wysokości 418 milionów euro.
 
Philips Lighting ogłosił roczne wyniki firmy oraz wyniki za czwarty kwartał 2016. "Biznes w 2016 zachowywał się zgodnie z naszym strategicznym podejściem, mimo trudnych warunków na niektórych rynkach. Cieszymy się ze znacznego wzrostu rentowności oraz stabilnego, wolnego przepływu środków pieniężnych w naszym pierwszym roku działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo. Te wyniki świadczą o ciągłym postępie w stronę naszych założeń strategicznych i średnio terminowych celów finansowych" powiedział Eric Rondolat, CEO firmy. "Nasz zespół pozostaje skupiony na przyszłych możliowściach i jest zaangażowany w zaspokajanie potrzeb naszych konsumentów poprzez innowację podejmując jednocześnie konkretne działania w celu dalszej poprawy naszego profilu wzrostu."
 
Najważniejsze informacje z roku 2016
 • Porównywalna sprzedaż na poziomie -2.4% (2015: -3.5%): 7,115 miliona euro
 • Stała, coroczna poprawa rentowności operacyjnej
  • zysk EBITA wyniósł 645 milionów euro (2015: 547 milionów euro)
  • wzrost marży EBITA o 180 punktów bazowych, do 9.1% (2015: 7.3%)
 • Przychód netto: 185 milionów euro (2015: 240 milionów euro), w tym 143 miliony euro za licencje marki, koszty oddzielenia i wydatki niewliczone w 2015
 • Wolny przepływ środków pieniężnych: 418 milionów euro (2015: 632 miliony euro): 5.9% sprzedaży.
 
Najważniejsze informacje czwartego kwartału 2016
 • Porównywalna sprzedaż na poziomie -3.2% do 1,934 miliona euro (Q4 2015: -2.7%)
 • Wzrost sprzedaży produktów LED o 16% reprezentujący obecnie 59% całości sprzedaży
 • Stała, coroczna poprawa rentowności operacyjnej
  • zysk EBITA wyniósł 188 milionów euro (Q4 2015: 159 milionów euro)
  • wzrost marży EBITA o 190 punktów bazowych, do 9.7% (Q4 2015: 7.8%)
 • Przychód netto: 63 miliony euro, w tym 41 milionów euro za licencje marki, koszty oddzielenia i wydatki niewliczone w 2015
 • Wolny przepływ środków pieniężnych: 272 miliony euro
 
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
 • Proponowana dywidenda gotówkowa 1,10 euro za akcję, wskaźnik stopy wypłaty na poziomie 52%
 • Dodatkowy kapitał w wysokości do 300 milionów euro ma zostać zwrócony akcjonariuszom w okresie 2017-2018 poprzez udział w sprzedaży akcji przez naszego głównego udziałowca.
 
Prognozy
W nadchodzącym roku firma oczekuje dalszego wzrostu marży EBITA o około 50-100 punktów bazowych, zgodnie ze średnio falowym planem na stopniowe osiągnięcie poziomu 11-13%. Firma będzie nadal skupiona na utrzymaniu stabilnego wolnego przepływu środków pieniężnych. Ostrożnie podchodzi do światowej niepewności gospodarczej, jednak podtrzymuje ambicję, jaką jest odnotowanie w tym roku wzrostu porównywalnej sprzedaży.
 
Źródło: Philips Lighting
 

Komentarze: