Wydarzenia branżowe | Trendy i kierunki  (2017-04-26)   APANET GREEN SYSTEM

Przyszłość oświetlenia dróg publicznych w idei Smart City

Podczas niedawnej XII Konferencji „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Jachrance, firma Apanet Green System zaprezentowała przedstawicielom władz samorządowych korzyści płynące z instalacji Otwartych Inteligentych Systemów Sterowania Oświetleniem Ulicznym i metody na ich efektywne zarządzanie.
 
Tegoroczna XII edycja Konferencji „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia” cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej prawie 100 osób więcej niż w edycji poprzedniej, a znaczną część spośród niemal 250 gości stanowili przedstawiciele samorządów terytorialnych.
 
- Widzimy ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania przynoszące znaczne oszczędności, rozwiązania innowacyjne i zaawansowane technologicznie. Stoisko Apanetu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a my z chęcią opowiadaliśmy o naszych systemach, które zyskały uznanie wśród przedstawicieli gmin i powiatów – powiedział Robert Ignaczewski,  dyrektor handlowy Apanet Green System.
 
Głównymi zagadnieniami poruszanymi na konferencji były prawne, ekonomiczne oraz techniczne aspekty zarządzania oświetleniem dróg i miejsc publicznych. Jednym z wniosków płynących z dyskusji, jest pilna konieczność zmian przepisów prawa, dotyczących oświetlenia ulicznego. Obecnie są one w Polsce niejednoznaczne, co generuje duże problemy przy współpracy spółek dystrybucyjnych i samorządów. Wspólne stanowisko uczestników konferencji dotyczy konieczności uporządkowania kwestii prawnych i podjęcie działań legislacyjnych w zakresie oświetlenia drogowego.
 
- Wtedy montaż energooszczędnego oświetlenia wraz z Inteligentnym Systemem Sterowania Oświetleniem Ulicznym będzie możliwy na jeszcze większym obszarze Polski – dodał Robert Ignaczewski.

Więcej informacji o Inteligentych Systemach Sterowania Oświetleniem:
 
 
Źródło: Apanet Green System

Treści powiązane:Komentarze:


Advertisement