Wydarzenia branżowe | Nagrody i wyróżnienia  (2019-03-14)   TARGI ŚWIATŁO

Najlepiej oświetlona gmina i miasto oraz najlepsza inwestycja oświetleniowa 2018 roku

Zadaniem konkursu towarzyszącego corocznie Międzynarodowym Targom Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO, jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym, jak również podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektów, a także dekoracji świątecznych.

 


Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych, jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.
 
 
Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2018 r.
przyznano Gminie Wiejskiej Zgorzelec za kompleksową modernizację i dobudowę nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie gminy.
 
Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2018 r.
przyznano Gminie Miastu Świdnica za oświetlenie i rewaloryzację Parku Centralnego
w Świdnicy.
 
Nagrodę specjalną
przyznano Gminie Olsztyn za Masterplan Oświetlenia i Iluminację Głównej Trasy Spacerowo-Handlowej oraz dalszą rozbudowę systemu sterowania oświetleniem na terenie miasta Olsztyn.
 
 
W kategorii – Oświetlenie dróg i terenów publicznych
 
I nagrody nie przyznano
 
II nagrodę otrzymała Gmina Miasto Rzeszów za:
 1. Rozbudowę publicznej drogi gminnej ul. Uroczej wraz z budową publicznej drogi gminnej łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszna – etap I
 2. Budowę publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką
 3. Budowę oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. nr 1763/4)
 
Gmina Miasto Rzeszów otrzymuje również II nagrodę za budowę oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza w kategorii OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY
 
Gmina Miasto Rzeszów otrzymuje także III nagrodę za iluminację kładki nad Wisłokiem w kategorii ILUMINACJA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, PRYWATNYCH ORAZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH
 
Komisja podkreśliła profesjonalizm przeprowadzonych inwestycji. Doceniono wyjątkowe w skali kraju podejście do oświetlenia poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań oświetleniowych, które dzięki zastosowaniu unikalnych opraw jak i słupów nadają niepowtarzalny charakter oświetlanym miejscom zarówno w porze nocnej jak i w ciągu dnia.
 
oraz ex aequo II nagrodę otrzymała
 
Gmina Olsztyn za:
 1. Przebudowę ul. Płoskiego i dojazd do węzła Obwodnicy Jaroty
 2. Ulice lokalne na zapleczu Knosały
 3. Węzeł przesiadkowy z Rondem na Placu Bema
 
Komisja podkreśliła profesjonalizm przeprowadzonych inwestycji. Staranny dobór opraw oświetleniowych pozwolił na uzyskanie bardzo dobrych parametrów oświetleniowych i równomierności oświetlenia, co zapewnia komfort widzenia w porze nocnej.
 
Gmina Olsztyn otrzymuje również II nagrodę za iluminację LO I im. A. Mickiewicza
w kategorii ILUMINACJA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, PRYWATNYCH ORAZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH
 
Wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie drogowe i terenów publicznych” otrzymały:
Miasto i Gmina Morawica za:
 1. Modernizację oświetlenia ulicznego,
 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy
 3. Rozbudowę oświetlenia ulicznego 2016, 2017, 2018
 
Decyzją swoją Komisja chce uhonorować bardzo duży wysiłek inwestycyjny władz Morawicy, która dostrzegła potrzebę nie tylko modernizacji przestarzałego oświetlenia, ale również budowy nowych punktów oświetleniowych jako elementu niezbędnego do rozwoju gminy. Komisja dostrzegła pewne mankamenty w zrealizowanych inwestycjach, które mogłyby być łatwo usunięte gdyby realizowane inwestycje były konsultowane z projektantami oświetlenia już na etapie projektu. Członkowie Komisji wyrażają gotowość udzielenia takich konsultacji.
 
oraz ex aequo
 
Gmina Terespol za:
 1. Budowę wydzielonego oświetlenia drogi gminnej w Lechutach Dużych,
 2. Budowę wydzielonego oświetlenia drogi gminnej – ul. Kolejarzy w Małaszewiczach,
 3. Budowę jednego stanowiska oświetleniowego drogi gminnej zasilanego baterią fotowoltaiczną w m. Bohukały,
 4. Budowę oświetlenia w Krzyczewie,
 5. Budowę oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu mieszkaniowym w Kobylanach,
 6. Budowę dwóch stanowisk oświetleniowych zasilanych baterią fotowoltaiczną w m. Łobaczew Mały
 
Komisja wyraża uznanie dla władz samorządowych Gminy Terespol za zajęcie się problemem oświetlenia na rozległym obszarze gminy oraz podjęty w związku z tym wysiłek finansowy
i organizacyjny.

 
 
W kategorii – Oświetlenie terenów rekreacyjnych, parków i małej architektury
 
I nagrodę Gminie Korycin za Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna
 
Komisja wyraża uznanie władzom Gminy Korycin za docenienie roli oświetlenia i iluminacji jako niezbędnego elementu realizowanej inwestycji. Zastosowane oświetlenie podkreśla unikalny charakter Parku Kulturowego będąc jego uzupełnieniem i integralną część.
 
III nagrodę Zakładowi Usług Komunalnych w Jarocinie za oświetlenie skweru przy ul. Wrocławskiej
 
Światło tworzy charakter tego miejsca, jest integralną częścią przestrzeni architektonicznej.
Budzi to uznanie i godne jest nagrody co podkreśla w swojej ocenie Komisja.
 
 
W kategorii – Oświetlenie wewnętrzne obiektów publicznych, centrów i budynków handlowych oraz obiektów usługowych i hotelowych
 
I nagrodę otrzymała firma PHU CORA Adam Sikora za oświetlenie salonu łazienek BELLAMICA w Piekarach Śląskich
 
Zastosowane oprawy oświetleniowe, ich rozsył, różna barwa źródeł  jak i rozmieszczenie cechuje duży profesjonalizm oraz wyczucie tematu. Komisja stwierdza, że osiągnięto rezultat oświetleniowy, który budzi największe uznanie, kreuje wewnętrzną przestrzeń i uwypukla detale prezentowanej ekspozycji handlowej.
 
 
W kategorii – Iluminacja obiektów publicznych, prywatnych oraz obiektów sakralnych
 
I nagrodę firmie LUG LIGH Factory Sp. z o.o. za rewitalizację oświetlenia w miejskiej przestrzeni Zielonej Góry: Winne Wzgórza (oświetlenie Palmiarni i Parku Winnego) i iluminację ruin zamku w Zatoniu
 
Komisja podkreśliła wyjątkowy charakter inwestycji oświetleniowych, które wyrażają się zarówno poprzez bardzo profesjonalny dobór jak i rozmieszczenie opraw oświetleniowych. Uzyskano niezwykły efekt oświetleniowy i iluminacyjny, który nie tylko współgra z architekturą, ale stanowi jej duszę.
 
Firma LUG Light Factory Sp. z o.o. otrzymuje również II nagrodę UG za oświetlenie biurowca Bałtyk w Poznaniu w kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, CENTRÓW I BUDYNKÓW HANDLOWYCH ORAZ OBIEKTÓW USŁUGOWYCH I HOTELOWYCH
 
 
W kategorii – Oświetlenie obiektów sportowych
 
I nagrodę Zakładowi Usług Komunalnych w Jarocinie za oświetlenie boiska szkolnego wraz
z parkingiem przy szkole w miejscowości Cielcza.

 
Komisja podkreśla niezwykły charakter tej inwestycji dzięki zastosowaniu aplikacji mobilnej sterującej oświetleniem. Zdaniem Komisji to oryginalne rozwiązanie warte jest nie tylko nagrodzenia, ale i rozpowszechnienia.
 
 
W kategorii – Oświetlenie świąteczne i okazjonalne
 
I nagrodę przyznano Gminie Miejskiej Kraków za dekorację świąteczno-noworoczną miasta
 
Komisja podkreśla unikalny charakter tej inwestycji oświetleniowej. Oceniana dekoracja świąteczna stanowi przemyślaną zaprojektowaną i wykonaną całość. Zawiera ona zarówno elementy związane z historią i kulturą Krakowa  jak i dostosowana jest do charakteru różnych obszarów i obiektów miasta. Wyróżnia ją to na tle innych tego typu realizacji dekoracji świątecznych w Polsce i budzi najwyższe uznanie.
 
 
W kategorii – Oświetlenie lub iluminacja obiektu/przestrzeni publicznej związane z obchodami 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości RP
 
I miejsce otrzymał Urząd Miasta Nowego Sącza za patriotyczne oświetlenie budynku Ratusza miejskiego.
 

Komentarze: