Wydarzenia branżowe | Targi, konferencje, seminaria  (2018-04-18)  

I Konferencja Naukowo-Techniczna „TEFEN – Technologie efektywności energetycznej”

18 maja 2018 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbędzie się I Konferencja Naukowo-Techniczna „TEFEN – Technologie efektywności energetycznej”. Jej tematem przewodnim będzie efektywność energetyczna oświetlenia drogowego.

 

 
Oprócz efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego wśród tematów konferencji TEFEN znajdą się także:
 
  • efektywność energetyczna instalacji w budynkach użyteczności publicznej,
  • wpływ OZE na efektywność energetyczną,
  • inteligentne systemy sterowania,
  • efektywne energetycznie budownictwo i architektura,
  • światło dzienne

Konferencję zorganizuje Politechnika Białostocka wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej współorganizatorami będą: PTETiS o. Białystok i Koło Studenckie SEP PB.
 
Celem konferencji jest dyskusja naukowa i część warsztatowa  z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej. Podczas panelu plenarnego poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do problematyki efektywności energetycznej w kontekście wykorzystania OZE i światła dziennego oraz systemów elektroenergetycznych w kształtowaniu bilansu energetycznego budynków użyteczności publicznej i terenów gminnych. Pojawią się też kwestie ściśle związane z polityką energetyczną województwa podlaskiego oraz poruszane będą problemy kształtowania energochłonności różnych sektorów lokalnej gospodarki.
 
Artykuły publikowane będą w “Wiadomościach elektrotechnicznych” (6 pkt MNiSW – lista B). Planowane jest również wydanie pokonferencyjnej recenzowanej monografii naukowej w języku angielskim.
 
Udział w konferencji  jest bezpłatny
 
Rejestracja uczestników na stronie: http://www.tefen.pb.edu.pl/rejestracja/
 
Folder informacyjny konferencji
 

Komentarze:


Advertisement