Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-04-01)   ES-SYSTEM

Grupa ES-SYSTEM ogłosiła wyniki finansowe za 2018 rok

Umocnienie pozycji w kraju przełożyło się na wzrost przychodów Grupy, sprzedaż za granicą pod wpływem słabszej koniunktury, zyski pod presją inwestycji w rozwój sprzedaży zagranicznej, perspektywy wzrostu w I kw. 2019 r. – to najważniejsze informacje wynikające z raportu dotyczącego wyników finansowych Grupy ES-SYSTEM w 2018 r.
 
– W ostatnim roku ES-SYSTEM umocniła pozycję na rynku w kraju i zanotowała jednoprocentowy wzrost skonsolidowanej sprzedaży Grupy. Eksport pozostał pod wpływem słabszej koniunktury, co wpłynęło negatywnie na sprzedaż za granicą i obniżyło zysk spółki. Spółka weszła w br. z dobrym portfelem zleceń, w związku z tym zakładamy, że I kw. przyniesie kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej –  mówi Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.


 
(wartości w mln zł) IV kw. 2018 IV kw. 2017 Zmiana % 2018 2017 Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 49,3 53,7 -8,3% 191,7 189,7 1,1%
    Sprzedaż w kraju 39,5 43,2 -8,6% 155,8 148,1 5,2%
    Sprzedaż za granicą 9,8 10,5 -6,9% 36 41,6 -13,6%
  Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) -1,4 3,1 -145,3% 5,6 7,7 -27,1%
  Rentowność operacyjna EBIT -2,8% 5,7%   2,9% 4%  
  Zysk netto -0,8 2,2 -136,4% 5,6 7 -20,2%
  Rentowność sprzedaży netto (zysku) -1,7% 4,2%   2,9% 3,7%  

 
Wzrosty w kluczowych segmentach w kraju przy wsparciu zaawansowanych rozwiązań ledowych  
 
W IV kw. 2018 r. sprzedaż krajowa ES-SYSTEM wyniosła 39,5 mln zł, tj. spadek o 8,6% r/r, pochodna opóźnień w odbiorze już zamówionych towarów. Narastająco w 2018 r. na rynku krajowym zrealizowano sprzedaż na poziomie 155,8 mln zł, tj. wzrost o 5,2% r/r.
 
– Wzrosty w kraju są zgodne z wcześniejszymi założeniami i wynikają m.in. z umocnienia pozycji w segmencie oświetlenia architektonicznego, zewnętrznego oraz sterowania. W 2019 r. spodziewany jest dalszy wzrost sprzedaży opraw zewnętrznych, w szczególności opraw ulicznych. W związku z coraz większym zainteresowaniem klientów projektami wykorzystującymi najnowsze technologie zakładamy także dalsze wzrosty sprzedaży rozwiązań z segmentu sterowania – podsumowuje Prezes Gawrylak.
 
W 2018 r. sprzedaż oświetlenia architektonicznego wzrosła o 10,9% r/r. W omawianym okresie ES-SYSTEM zrealizował w tym segmencie takie projekty jak: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, obiekty biurowe KTW w Katowicach i Q22 w Warszawie, galeria handlowa Janki koło Warszawy. W ubiegłym roku sprzedaż opraw oświetlenia przemysłowego spadła o 3,6% r/r. Oświetlenie przemysłowe znalazło zastosowanie m.in. w: Elektrowni Opole, Zakładzie Produkcyjnym JERRY w Nowej Soli oraz II linii metra w Warszawie. Oświetlenie zewnętrzne w całym 2018 r. zanotowało wzrost o 3,7% r/r. Przykładowe realizacje w tym segmencie to m.in.: oświetlenie uliczne w gminie Piaski i Słupsk oraz lotnisko w Darłowie. W ujęciu rocznym segment oświetlenia awaryjnego wzrósł o 0,9% r/r. Oprawy awaryjne znalazły zastosowanie m.in. w: biurowcach Mogilska Tower w Krakowie, centrach handlowych: Focus w Bydgoszczy, Solaris w Opolu i Platan w Zabrzu, a także w hotelach Deo Plaza w Gdańsku oraz Prudential Likus i Puro w Warszawie. W systemach sterowania w całym 2018 r. sprzedaż wzrosła o 117,4% r/r. To efekt coraz większego zainteresowania inwestorów zwiększaniem stopy zwrotu z inwestycji. Zastosowanie opraw z segmentu sterowania pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej nawet do 80% w porównaniu do klasycznych, nie zarządzanych, rozwiązań oświetleniowych. Systemy sterowania ES-SYSTEM zastosowano w następujących realizacjach: centrum biznesowe Sagittarius Business House we Wrocławiu, oświetleniu zewnętrznym i iluminacji biurowca Nowogrodzka Square w Warszawie, galerii handlowej Nowa Stacja w Pruszkowie, iluminacji zabytkowego muru przy Placu Podominikańskim w Toruniu.
 
 
Eksport pod wpływem słabszej koniunktury zagranicą
 
W IV kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa zanotowała sprzedaż eksportową na poziomie 9,8 mln zł, tj. niższą o 6,9% r/r. W całym 2018 r. sprzedaż eksportowa wyniosła 36 mln zł, tj. 13,6% spadku r/r, pochodna spadku sprzedaży w segmencie oświetlenia architektonicznego i przemysłowego. ES-SYSTEM pokazał natomiast silną pozycję w segmencie oświetlenia zewnętrznego, który w ubiegłym roku wzrósł o 64% r/r.
 
Kluczowymi rynkami zagranicznymi pozostają Europa oraz Azja i Bliski Wschód. Działalność spółki zależnej ES-SYSTEM Lighting UK Ltd. zaowocowała realizacją nowych projektów, w tym m.in. Queen Margaret University w Edynburgu i University of Higlands and Islands w Inverness. Wzrost sprzedaży na rynku brytyjskim przekroczył 90% r/r.
 
Przykładowe realizacje zagraniczne Grupy ES-SYSTEM w IV kw. 2018 r.:
  • Uniwersytet Ghent – Ghent, Belgia
  • Centrum opieki domowej WZC Ceres– Lauwe, Belgia
  • Biurowiec Ampion – Dortmund, Niemcy
  • Admiral Casino – Sewilla, Hiszpania
  • SODIC biurowiec – Kair, Egipt
  • Magazyny muzealne Gulbenkian Foundation – Lizbona, Portugalia
 
 
Rośnie udział LED-ów w sprzedaży
 
W 2018 r. przychody ze sprzedaży oświetlenia LED w Grupie wzrosły o 9,6% r/r i stanowiły 78,5% sprzedaży ogółem. W kraju rozwiązania oparte na technologii LED stanowiły 77,4% całkowitej sprzedaży wobec 72,2% w 2017 r. Za granicą, Grupa zanotowała wzrost udziału sprzedaży LED do 83,2% w stosunku do 71,6% w 2017 r.
 
 
Zyski pod wpływem inwestycji w rozwój sprzedaży zagranicznej
 
EBIT Grupy w IV kw. 2018 r. wyniósł -1,4 mln zł, tj. spadek o 145,3% r/r. W całym 2018 r. zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 5,6 mln zł, tj. 27,1% mniej r/r. Koszty operacyjne w całym 2018 r. wyniosły 71,1 mln zł i były wyższe o 9% r/r. Jest to głównie pochodna wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych (65,3 mln zł w 2018 r. w porównaniu z 60,3 mln zł w 2017 r.) i kosztów udziału w targach. Narastająco koszty usług obcych (usługi pracowników tymczasowych oraz prowizje pośredników i przedstawicieli handlowych) wyniosły 20 mln zł i były wyższe o 2,4 mln zł w porównaniu z 2017 r. ES-SYSTEM osiągnęła 43 tys. zł zysku na pozostałej działalności operacyjnej w porównaniu do 1,2 mln zł w 2017 r. (wynik wysokiej bazy porównawczej).
 
W IV kw. 2018 r. Grupa odnotowała 0,8 mln zł straty netto, wobec 2,2 mln zł zysku w analogicznym okresie 2017 r. Narastająco w 2018 r. ES-SYSTEM osiągnął zysk w wysokości 5,6 mln zł, co oznacza spadek o 20,2% względem 2017 r.
 
 
Perspektywy dalszych wzrostów w 2019 r.
 
W oparciu o wyniki IV kw. 2018 r., perspektywy branży oraz poziom zamówień i założenia sprzedaży, Zarząd zakłada w I kw. 2019 r. wzrost sprzedaży krajowej na poziomie kilku procent r/r.
 
– ES-SYSTEM realizuje coraz więcej projektów oświetleniowych w obiektach modernizowanych i rozbudowywanych. W połowie marca br. wartość zleceń modernizacyjnych planowanych na bieżący rok na rynku krajowym stanowiła około 35% wszystkich projektów. Spodziewamy się dalszych wzrostów w tym obszarze rynku – mówi Prezes ES-SYSTEM.
 
W sprzedaży eksportowej, na podstawie bieżącego portfela zamówień Zarząd spodziewa się w I kw. 2019 r. sprzedaży na porównywalnym poziomie r/r oraz utrzymania tendencji wzrostowej udziału oświetlenia LED i inteligentnych systemów sterowania w całości sprzedaży.
 
– Liczba projektów, będących w fazie opracowywania na różnych rynkach, stanowi dobry prognostyk sprzedaży na 2019 r. Umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych będzie realizowane w oparciu o rozwój kontaktów biznesowych i sieci przedstawicieli handlowych oraz poprzez udział w wybranych wydarzeniach branżowych, w szczególności targach: Materials & Light w Paryżu, Light Middle East w Dubaju oraz konferencjach Darc Room w Londynie i Konwent PLDC w Rotterdamie – podsumowuje Prezes Rafał Gawrylak.
 
Łączna wartość inwestycji w 2019 r. planowana jest na poziomie 8 mln zł i dotyczy przed wszystkim nakładów w zakładach produkcyjnych. W ramach inwestycji Grupa planuje zakup nowych maszyn i urządzeń.
 
Źródło: ES-SYSTEM

Komentarze:


Advertisement