Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-01-28)   LUG

LUG Services – nowa spółka zależna LUG S.A.

Zarząd zielonogórskiego producenta oświetlenia LUG S.A. poinformował, że w dniu 27 stycznia 2020 r. została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą LUG Services Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki LUG Services będzie projektowanie i wykonawstwo instalacji oświetleniowych oraz integracja elementów software’owych współpracujących z instalacjami oświetleniowymi.

 

 
Nowa spółka jest jednostką zależną od LUG S.A. Jej kapitał zakładowy wynosi 50 tys. PLN, a LUG S.A. objął w nim 97% co uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Pozostałe udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez osobę fizyczną, Pana Grzegorza Bartczaka. Pierwszym Prezesem Zarządu LUG Services Sp. z o.o. został Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Źródło: LUG
 

Treści powiązane:Komentarze:


Advertisement