Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2015-05-15)   LUG

LUG: I kwartał 2015 pod znakiem inwestycji w technologię LED

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. skoncentrowała swoje działania wokół inwestycji. Najbardziej spektakularną jest budowa nowej fabryki komponentów LED, która przyciągnęła do siedziby LUG Wicepremiera Piechocińskiego. Równolegle od początku roku trwa wdrożenie systemu CRM, a w marcu uruchomiono nowy kanał komunikacji z rynkiem. Wydarzenia te nie przeszkodziły w realizacji wyników finansowych na satysfakcjonującym poziomie.
 
Zarówno przychody ze sprzedaży jak i zysk netto w I kwartale 2015 roku miały wysoko podniesioną poprzeczkę. Porównywalnym okresem jest dla nich kwartał, podczas którego realizowano duże dostawy dla  ważnej inwestycji, którą było oświetlenie dla drugiej linii Metra w Warszawie. Dodatkowo w I kwartale 2014 roku miała miejsce korekta wyniku za 2013 rok, w wyniku której część przychodów oraz zysku przesunięto na rok 2014. Powodem było przyjęcie metody prezentacji przychodów zgodnie z warunkami międzynarodowych reguł INCOTERMS. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, obniżenie przychodów grupy  o 9,56% r/r to  wynik zgodny z oczekiwaniami.

 

 
Przychody ze sprzedaży przyniosły Grupie Kapitałowej LUG S.A. 25 654,48 tys. zł, z czego 57,05% wypracowane zostało na rynkach eksportowych, co jest potwierdzeniem systematycznej realizacji założeń strategii Grupy Kapitałowej LUG S.A. ogłoszonej w 2013 roku. Przychody z rynku polskiego w strukturze przychodów stanowiły 42,95%.
 
- Działalność na rynkach zagranicznych jest dla nas kierunkiem przyszłości. Przemyślana polityka sprzedaży, aktywnie reagująca na zmiany w sytuacji polityczno-gospodarczej, pozwala nam na stabilną realizację celów firmy. Dzięki niej zachowaliśmy istotną przewagę eksportu w strukturze przychodów, pomimo osłabienia części wschodnich rynków w związku z  konfliktem na terenie Ukrainy. – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.
 
Grupa Kapitałowa LUG S.A. wypracowała w I kwartale 2015 roku zysk netto na poziomie 439,38 tys. zł. W porównaniu z I kwartałem roku 2014 jest to wynik o 58,16% niższy.  Należy jednak pamiętać, że wpływ na niego miała korekta przychodów z 2013 roku. Na wynik finansowy wpłynęła także prowadzona w 2014 roku rozbudowa struktur sprzedaży oraz inwestycje w obszarze Badań i Rozwoju, które stanowią dla firmy jeden ze strategicznych źródeł przewagi konkurencyjnej.

 


O dobrej kondycji firmy i optymistycznych nastrojach zarządzających świadczą prowadzone inwestycje. Wspomniana już budowa centrum badawczo-rozwojowego z kompleksem hal do produkcji elektroniki w Lubuskim Parku Naukowo – Technicznym przebiega zgodnie z harmonogramem. Wkrótce zakończony zostanie pierwszy etap inwestycji i przeniesiona zostanie tam produkcja oświetlenia LED. Cały projekt kosztować ma 6 mln złotych.
 
- W 2013 roku rozbudowaliśmy obecną fabrykę spółki LUG Light Factory o halę do produkcji elektroniki. Rok 2014 potwierdził, że był to słuszny krok. Technologia LED jest energooszczędna i trwała, inwestycja w nią jest jedyną rozsądną decyzją biorąc pod uwagę to, że planujemy ciągły rozwój i pomnażanie grona klientów. Za kilka lat LED będzie standardem, nie nowością, a Grupa Kapitałowa LUG S. A. będzie na to gotowa. – komentuje Ryszard Wtorkowski.
 
Obraz I kwartału 2015 roku w wykonaniu Grupy Kapitałowej LUG S. A. pozwala przypuszczać, że dynamiczny rozwój i stabilny poziom sprzedaży przełożą się na dobre wyniki w dalszej części tego roku.
 
 
Źródło: LUG
 
 

Komentarze: