Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-07-25)   NFOŚiGW

NFOŚiGW inwestuje w ekologiczne oświetlenie uliczne w Gostyninie

Gmina Miasta Gostynina to kolejny beneficjent Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzyma dofinansowanie na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania. Wsparcie wyniesie blisko 3,5 mln zł i przyczyni się do znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w mieście.

 
Skarbnik Miasta Gostynina Bożena Sokołowska, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Zastępca Prezesa Zarządu
NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW Magdalena Bodzenta

 
Źródłem dofinansowania (3 456 123 zł) dla gostynińskiego eko-projektu jest program priorytetowy NFOŚiGW pn. SOWA – oświetlenie zewnętrzne (I nabór/2018). Przekazanie pieniędzy, które stanowią koszt całkowity przedsięwzięcia, nastąpi na podstawie umowy, podpisanej 18 lipca 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Witolda Kalinowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gostynina Bożeny Sokołowskiej. W uroczystości wziął udział poseł Maciej Małecki, Przewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
 
Przedsięwzięcie obejmie ponad 100 ulic na terenie miasta Gostynina (woj. mazowieckie). W ramach inwestycji zainstalowane zostanie dokładnie 1644 opraw oświetleniowych, w tym 161 źródeł światła o łącznej mocy nieprzekraczającej 67,28 kW. Przewidziano m.in. wymianę opraw oświetleniowych, źródeł światła, wysięgników rurowych, przewodów do opraw oświetleniowych, konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN oraz montaż aparatów elektrycznych, szafek oświetleniowych z montażem zespołu kompensacji mocy biernej, skrzynek i rozdzielni skrzynkowych, badaniem i pomiarami poziomów parametrów oświetleniowych. Projekt obejmuje także koszty ewentualnych wyłączeń zasilania, załadunek i wyładunek materiałów budowlanych, utylizację źródeł światła i pozostałych elementów z demontażu oraz nadzór inwestorski.
 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zużycie energii elektrycznej ograniczone zostanie o ponad 70% przy wymogu programu – min. 50%.
 
Prawie trzyletnia praca osób zaangażowanych w przystąpienie do tej inwestycji dzisiaj ma swój finał w postaci podpisania umowy na preferencyjną pożyczkę. Modernizacja oświetlenia „za chwilę” ruszy pełną parą, jesteśmy już na etapie wyłaniania wykonawcy. Cieszę się, że NFOŚiGW wspomógł w tych staraniach Gostynin. Bez tego wsparcia inwestycja prawdopodobnie nie byłaby możliwa – zaznaczył po podpisaniu umowy Burmistrz Miasta Gostynin Paweł Kalinowski.
Z satysfakcją odnotowuję, że kolejne środki zarządzane przez NFOŚiGW trafiają do Polski „lokalnej”, do mniejszych miejscowości, takich jak Gostynin. W tym mieście przez wiele lat brakowało inwestycji, nie było dotacji, czy tak korzystnych pożyczek, jak ta obecna, na modernizację oświetlenia. Gratuluję Burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu wraz z zespołem zaangażowania w projekt, który został wsparty przez NFOŚiGW. Wyrażam uznanie jako szef Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Ta inwestycja jest zgodna z planem strategii zrównoważonego rozwoju, a także wyrównywania szans pomiędzy miejscowościami Polski lokalnej a dużymi aglomeracjami. Sekunduję, żeby zamierzona efektywność energetyczna po tej pozytywnej „rewolucji oświetleniowej” w mieście, została uzyskana jak najszybciej, z jak największą korzyścią dla mieszkańców – powiedział obecny na uroczystości podpisania umowy poseł Maciej Małecki.
 
Aktualnie trwa II nabór w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. O dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych można starać się jeszcze do 19 sierpnia 2019 r. Na preferencyjne pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) z możliwością częściowego umorzenia (do 10%, ale nie więcej niż 1 mln zł) mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
 
Szczegóły naboru.
 
Źródło: NFOŚiGW

Treści powiązane:Komentarze:


Advertisement