Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-10-24)   SIGNIFY

Signify zakupi Cooper Lighting Solutions, aby umocnić swoją pozycję w Ameryce Północnej

15 października 2019 r. firma Signify ogłosiła, że przystąpiła do ostatecznej umowy z Eaton na przejęcie firmy Cooper Lighting Solutions za 1,4 mld USD (około 1 270 mln EUR) w gotówce. Finalizacja transakcji podlega zatwierdzeniom regulacyjnym i innym zwyczajowym warunkom i oczekuje się, że nastąpi w pierwszym kwartale 2020 r.

 
 
 
 • Signify ogłosił, że dokona zakupu Cooper Lighting Solutions od firmy Eaton za 1,4 mld USD w gotówce
 • Decyzja podyktowana jest dopasowaniem strategicznym mającym na celu:
  • Wzmocnienie pozycji rynkowej Signify w Ameryce Północnej dzięki zwiększonej sile innowacji i bardziej konkurencyjnej ofercie;
  • Poprawę struktury biznesowej sprzedawanych produktów i usług dzięki zwiększeniu przychodów w segmencie profesjonalnym z 42% do 53% całkowitej sprzedaży [1]
 • Sieci agentów i biura obsługi klientów firmy Cooper Lighting nadal będą działać niezależnie
 • Możliwość wspólnego generowania wartości dodanej: potencjał synergii kosztowej z oszczędnościami przekraczającymi 60 milionów USD rocznie, które zostaną w dużej mierze osiągnięte w pierwszych trzech latach
 • Atrakcyjne wskaźniki finansowe: kilkunasto-procentowy przyrost wskaźnika EPS (oznaczającego udział zysku przypadającego na jedną akcję) w pierwszym roku; wskaźnik ROIC (zwrot na zainwestowanym kapitale) transakcji przekroczy WACC (średni ważony koszt kapitału) po pierwszym roku
 • Transakcja w pełni finansowana długiem z uzgodnionym finansowaniem pomostowym
 • Po finalizacji transakcji:
  • Priorytetem alokacji kapitału jest obniżenie wskaźnika ogólnego zadłużenia. Oczekuje się, że silny wolny przepływ pieniężny obniży wskaźnik dźwigni finansowej netto z około 2x przy finalizacji transakcji do poniżej 1x dług netto / EBITDA w ciągu trzech lat
  • Kontynuacja wypłaty stabilnej lub podwyższonej dywidendy na akcję
 

Firma Cooper Lighting Solutions, z siedzibą w Peachtree City, (Georgia) w , Stanach Zjednoczonych, jest wiodącym dostawcą profesjonalnego oświetlenia, sterowania oświetleniem i zintegrowanych systemów oświetleniowych. Firma oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań, zarówno w segmencie oświetlenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, sprzedawanych pod uznanymi markami w Ameryce Północnej takimi jak m.in: Corelite, Halo, McGraw-Edison, Metalux. Firma sprzedaje swoje portfolio oświetleniowe za pośrednictwem silnej sieci agentów i ma bezpośrednie relacje z detalistami, dystrybutorami i innymi klientami końcowymi. W 2018 r. firma wygenerowała[2] 1,7 mld USD sprzedaży, z czego 84% było oparte na oświetleniu LED, zaraportowała EBITDA w wysokości 187 mln USD i wolne przepływy pieniężne w wysokości 143 mln USD.

 
Transakcja ta potwierdza strategiczne znaczenie rynku północnoamerykańskiego dla Signify. Transakcja ta znacznie wzmocni naszą pozycję na tym atrakcyjnym rynku – powiedział Eric Rondolat, CEO Signify. – Nie możemy się doczekać powitania zespołu z Cooper Lighting. Zbudowali dobrze prosperującą firmę opartą na profesjonalizmie, innowacyjnych ofertach oraz długich i silnych relacjach z klientami. Łączy nas prawdziwa pasja i całkowite skupienie na sektorze oświetleniowym oraz innowacje, które wdrażamy z sukcesami. Połączymy siły, aby dalej rozwijać zintegrowane systemy oświetleniowe i zapewnić naszym klientom najwyższy poziom usług przy jednoczesnej optymalizacji efektywności operacyjnej.


Strategiczna transakcja mająca na celu wzmocnienie pozycji Signify na rynku profesjonalnego oświetlenia w Ameryce Północnej
 
Transakcja zakupu firmy Cooper Lighting Solutions jest w pełni zgodna ze strategią Signify, polegającą na dalszym rozwoju na atrakcyjnych rynkach, wzmacniając pozycję Signify na rynku północnoamerykańskim i poprawiając strukturę biznesową sprzedawanych produktów i usług.
 
Wspólnie, obie firmy będą mogły lepiej wykorzystać okazje do rozwoju na rosnącym, wartym 12 miliardów USD rynku profesjonalnego oświetlenia w Ameryce Północnej, napędzanego przez ciągłą konwersję na technologię LED i zwiększone zapotrzebowanie na zintegrowane systemy oświetleniowe i systemy sterowania.
 
Signify i Cooper Lighting będą utrzymywać osobne biura obsługi: siły sprzedaży, sieci agentów, portfolio produktów i marek, zespoły marketingu i rozwoju produktów. Obie firmy będą mogły wzmocnić swoje portfele produktów, korzystając ze zwiększonej siły innowacji, a także z możliwości składania bardziej konkurencyjnych i korzystniejszych cenowo ofert.
 
 
Znaczny potencjał synergii kosztowej w wysokości ponad 60 milionów USD rocznie
 
Oczekuje się, że transakcja wygeneruje znaczne synergie kosztów w wysokości ponad 60 milionów USD rocznie, które zostaną osiągnięte w dużej mierze w ciagu pierwszych trzech lat. Te konkretne i dobrze zidentyfikowane synergie kosztów, będą wynikać z oszczędności w kosztach zakupu materiałów i komponentów, a także z optymalizacji łańcucha dostaw i zaopatrzenia.
 
 
Atrakcyjne wskaźniki finansowe
 
Signify nabędzie Cooper Lighting Solutions za wynagrodzenie pieniężne w wysokości 1,4 mld USD (ok. 1 270 mln EUR) w gotówce, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki. Wartość transakcji -pomniejszona o bieżącą wartość ulg podatkowych2 wyniesie 1 313 mln USD (ok. 1 191 mln EUR), co stanowi 7-krotność oczekiwanego zysku EBITDA w 2018 r. z wyłączeniem synergii oraz 5,3-krotność z uwzględnieniem ekstrapolowanych synergii.
 
Oczekuje się, że przejęcie spowoduje kilkunasto-procentowy przyrost wskaźnika EPS, a wskaźnik ROIC transakcji przekroczy WACC Signify po pierwszym roku.
 
 
Wpływ transakcji na Signify
 
Po sfinalizowaniu przejęcia Cooper Lighting Solutions, firma Signify wygeneruje ponad 50% swojej sprzedaży w segmencie profesjonalnym, zwiększając bazę przychodów w najszybciej rosnących segmentach z 4,9 mld EUR do 6,4 mld EUR. Udział sprzedaży generowanej w obu Amerykach wzrośnie z 28% do 40%. Po osiągnięciu pełnego potencjału synergii, oczekuje się, że Cooper Lighting dostarczy skorygowaną marżę EBITA w wysokości od kilku do kilkunastu procent.
 
 
Struktura finansowania
 
Transakcja jest w pełni finansowana długiem z uzgodnionym finansowaniem pomostowym. Signify zamierza zastąpić pożyczkę pomostową i istniejące zadłużenie z tytułu pożyczki terminowej uzyskane w trakcie pierwszej oferty publicznej (IPO), nową strukturą finansowania przed lub wkrótce po zamknięciu tej transakcji.
 
Signify zamierza utrzymać solidną strukturę kapitałową i nadal zmierza do struktury finansowania zgodnej z profilem inwestycyjnym. Po transakcji firma będzie traktować priorytetowo obniżenie wskaźnika ogólnego zadłużenia, dzięki silnym wolnym przepływom pieniężnym, które powinny obniżyć wskaźnik dźwigni finansowej netto firmy z około 2x przy finalizacji transakcji do poniżej 1x dług netto/ EBITDA w ciągu trzech lat. Firma planuje nadal wypłacać stabilną a nawet podwyższoną dywidendę na akcję. Chociaż Signify skoncentruje się na zmniejszaniu zadłużenia, nadal będzie inwestować w badania i rozwój oraz inne możliwości wzrostu organicznego. Ponieważ Signify skupi się na integracji Cooper Lighting Solution i uzyskaniu synergii, potencjalne nowe fuzje i przejęcia będą miały niższy priorytet.
 
[1] Na podstawie sprzedaży w 2018 r
[2] Na podstawie zbadanego, wyodrębnionego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem oświetlenia specjalnego)Źródło: Signify

Treści powiązane:Komentarze:


Advertisement