Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-01-16)   ES-SYSTEM

Wstępne szacunki pokazują dobre wyniki finansowe ES-SYSTEM w 2019 r.

Według wstępnych, szacunkowych danych jakie Zarząd ES-SYSTEM S.A. przekazał do wiadomości publicznej Spółka zakończyła 2019 r. dwucyfrowymi wzrostami. W odniesieniu do ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o blisko 15%, a zysk prawie o jedną czwartą.
 
Zgodnie ze wstępnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi za 2019 r., przychody ES-SYSTEM S.A. ze sprzedaży wyniosły ok. 219,7 mln zł, tj. 14,6% wzrostu r/r. Zysk operacyjny EBIT osiągnął wartość ok. 7,5 mln zł, tj. 33,9% wzrostu r/r. Zysk operacyjny skorygowany o amortyzację EBITDA wyniósł ok. 18,3 mln zł, tj. 20,6% wzrostu r/r, a zysk netto wysokość ok. 6,9 mln zł, tj. 23,3% wzrostu r/r.
 
Za zmiany w poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze wzrost przychodów ze sprzedaży i związany z tym wzrost wolumenu marży. Na zmianę EBITDA dodatkowo wpłynęło także zastosowanie z dniem 01.01.19 r. nowego MSSF nr 16 „Leasing”, wskutek czego koszty najmu prezentowane są jako amortyzacja i odsetki z tytułu leasingu.
 

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy, zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu ES-SYSTEM S.A. na dzień ich sporządzenia i będą na bieżąco monitorowane do czasu publikacji raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM za 2019 r.
 
Źródło: ES-SYSTEM
 

Treści powiązane:Komentarze:


Advertisement