Wydarzenia branżowe | Trendy i kierunki  (2017-11-27)   Maciej Szott (Luxon Sp. z o.o.)

Jak Internet Rzeczy (IoT) wpłynie na przyszłość branży oświetleniowej?

Jeszcze niedawno byliśmy świadkami rewolucji LED w technice oświetlania. Dziś, po niedługim czasie, mamy do czynienia z nadejściem kolejnych zmian związanych z szybkim rozwojem Internetu Rzeczy (IoT – ang. Internet of Things). IoT zmieni sposób w jaki kupujemy, sprzedajemy i instalujemy oprawy oświetleniowe – przewiduje Maciej Szott, Dyrektor Handlowy i współzałożyciel firmy Luxon Sp. z o.o. produkującej oprawy oświetleniowe wykorzystujące technikę LED.
                                                    Maciej Szott

 


Przemysł
Przede wszystkim oprawy oświetleniowe LED zostaną wyposażone w bezprzewodowe nadajniki, które będą oddzielnymi, montowanymi dodatkowo komponentami lub, co bardziej prawdopodobne, będą zintegrowane z układami zasilającymi opraw. Ta niewielka zmiana sprawi, że oprawy będą, jak dotychczas, produktem elektrotechnicznym, ale też staną się produktem z branży IT, co spowoduje daleko idące konsekwencje.
 
Konkurencja
Branża IT jest większa, silniejsza i szybciej adaptuje nowinki niż branża oświetleniowa. Co więcej, dystrybutorzy z branży informatycznej zazwyczaj zadawalają się znacznie mniejszymi marżami handlowymi niż hurtownicy branży elektrotechnicznej oferujący sprzęt oświetleniowy. Można przewidywać, że w konsekwencji wyposażenia opraw oświetleniowych LED w nadajniki bezprzewodowe, trafią one do oferty dystrybutorów branży IT, co doprowadzi do zaostrzenia konkurencji rynkowej i może przynieść dalsze obniżenie marż handlowych.
 
Infrastruktura
Oprawy oświetleniowe LED będą współpracować z wieloma czujnikami zbierającymi informacje, takimi jak temperatura otoczenia, ciśnienie, wykorzystanie powierzchni i oczywiście tak podstawowe funkcje jak wykrywanie ruchu i natężenie światła dziennego, do czego już się przyzwyczailiśmy. Systemy oświetleniowe staną się infrastrukturą do mierzenia i zbierania niezliczonej ilości danych, a funkcja oświetlenia będzie zaledwie jedną z wielu. Co ważne, funkcja oświetlenia będzie mniej istotna niż pozostałe!
 
Sposób zakupu
Infrastruktura IT jest kupowana przez innych decydentów niż oświetlenie, dlatego cały proces zakupowy opraw oświetleniowych ulegnie zmianie.
 
Sposób sprzedaży
Firmy z branży oświetleniowej zaczną konkurować z integratorami branży IT, kładąc większy nacisk na wiedzę swoich handlowców w zakresie systemów sterowania niż w dziedzinie inżynierii oświetleniowej. W wyniku tego większość kadry sprzedażowej będzie musiała być wymieniona i tylko część z niej zdoła się zaadoptować do nowych warunków.
 
Kompetencje
W wyniku tych zmian wartością znacznie większą niż oszczędności przynoszone przez nowoczesne systemy oświetleniowe staną się wnioski jakie można wyciągać z analizy danych zgromadzonych za pośrednictwem tych systemów. W takich analizach duże i wyspecjalizowane firmy, takie jak Amazon i IBM, mają znacznie większe kompetencje i doświadczenie niż jakakolwiek firma z branży oświetleniowej. Ten sektor zostanie więc przejęty przez takie właśnie korporacje i nowe firmy softwarowe takie jak Silvair i całkiem nowych graczy na poziomie integracji infrastruktury.
 
- Tylko jedno jest pewne, jeśli jesteś częścią branży oświetleniowej przygotuj się na jazdę rollercoasterem! – kończy Maciej Szott.


 
Komentują:
Kamil Kilian
Dyrektor Zarządzający ACTE Sp. z o.o.

  Od lat zauważam jeden niezmienny fakt – trzeba pilnie obserwować rynek telefonów komórkowych bo to one są nośnikami zmian zarówno w ekosystemach sprzętowych jak i oprogramowaniu - w każdym sektorze. Gdyby producenci telefonów i tabletów nie integrowali standardów Bluetooth, NFC i LTE  wspieranych przez silne procesory to nie powstałyby w takiej skali rozwiązania związanie ze SmartHome, FinTech czy Bigdata i Cloud. Oczywiście jest wiele standardów/protokołów na rynku, które można adaptować na potrzeby sterowania i monitorowania oświetlenia, jednak w mojej ocenie rozwój protokołu DALI jest na tyle dynamiczny, że nie pozostaje w tyle za potrzebami klientów. Transmisja bezprzewodowa czy kablowa jest po prostu medium transportowym dla DALI i warto zadbać o kompatybilność.
Jeśli chodzi o adaptację organizacji to rzeczywiście nowoczesny sprzedawca oświetlenia musi mieć w sobie pewien zasób wiedzy aplikacyjnej z zakresu sterowania i nowych technologii, aby zbudować zwoją wartość na rynku w oczach klientów. Wymagana jest też pewna „empatia technologiczna”, aby dopasować rozwiązanie do klienta tak, aby czuł się komfortowo w oświetleniu które go otacza. Dodatkowe funkcjonalności powinny wspierać procesy biznesowe, a nie być tworem marketingowym samym dla siebie.

Szymon Słupik
CTO at Silvair, Chair of the Mesh Working Group at Bluetooth SIG
  Ciekawe spojrzenie, ale zdecydowanie nie zgadzam się z tym, że firmy oświetleniowe zaczną konkurować z integratorami IT. Myślę, że termin „konkurować”  powinien zostać zmieniony na „staną się partnerami”. Firmy oświetleniowe powinny skupić się na zagadnieniach oświetleniowych bo to robią najlepiej, a branża IT nie ma o tym pojęcia. Należy natomiast budować partnerstwo, aby obie strony mogły skorzystać z tego trendu. Zdecydowanie odradzam firmom oświetleniowym próby stania się następnym Amazonem, Facebookiem czy czymś podobnym. One są ekspertami w dziedzinie oświetlenia i niech nimi pozostaną, natomiast niech włączą inne myślenie – symbioza daje korzyści.
 

Piotr Kuś
Ekspert ds. Oświetlenia Publicznego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Trudno nie zgodzić się z pewnymi spostrzeżeniami autora, jednak wnioski wyciągane z toczących się procesów rynkowych są moim zdaniem zbyt daleko idące. Faktem jest, że branża oświetleniowa adaptuje obecnie wiele rozwiązań z zakresu IT i włącza się w trend stosowania rozwiązań informatycznych w sferze sterowania systemami oświetleniowymi. Jednak rozwiązania IT w oświetleniu są, i moim zdaniem pozostaną, tylko dodatkiem i uzupełnieniem tego co jest podstawą, czyli techniki świetlnej. Dlatego, nie sądzę, aby teza autora jakoby sfera oświetlenia została w przyszłości zdominowana przez branżę IT, a w rezultacie stała się dla niej tylko dodatkiem, miała się ziścić z kilku zasadniczych powodów.
W oświetleniu, zwłaszcza publicznym, to projektanci oświetlenia wyposażeni w specjalistyczną wiedzę i w oparciu o normy oświetleniowe, muszą decydować o tym jakie oświetlenie, z jakimi funkcjonalnościami, zostanie zastosowane. Dobór rozwiązań oświetleniowych jest tu podstawą i musi należeć do specjalistów z wiedzą z zakresu techniki oświetlania. Zatem czarny scenariusz opisany przez autora ma stosunkowo niewielkie szanse na zaistnienie. Pamiętajmy jednak jak wiele zależy tu od nas, projektantów oświetlenia, konstruktorów opraw, specjalistów i ekspertów wspomaganych również przez środowiska akademickie. Pamiętajmy, że to my musimy nadawać ton, wyznaczać kierunki, a nowinki techniczne adaptować rozważnie z naciskiem na zgodność z zasadami sztuki wzbogacając naszą infrastrukturę oświetleniową o dodatkowe funkcjonalności, które zawsze pozostaną dodatkiem, bardziej lub mniej pożądanym, bardziej lub mniej funkcjonalnym, ale zawsze dodatkiem. Nie do przecenienia są tu także wszelkie formy edukacji dla jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów, dużych i średnich przedsiębiorców, które uświadamiają odbiorcom finalnym, że to dobre oświetlenie jest celem podstawowym, a inteligentne sterowanie jedynie dodatkową funkcjonalnością. Nigdy odwrotnie.
Fakt, do naszych drzwi dobija się już opisana poniekąd przez autora, robotyzacja, autonomiczne samochody, etc. Dziś to jeszcze pieśń przyszłości, być może niedalekiej, ale warto tu też pamiętać, że im bardziej coś jest zaawansowane informatycznie i elektronicznie, tym bardziej wrażliwe i podatne na wszelkiego rodzaje awarie i usterki, które mogą wyrządzić znacznie większe szkody i zagrożenia dla bezpieczeństwa niż spodziewane zyski wynikające z ich zastosowania.
Reasumując – nie obawiajmy się nadejścia Internetu Rzeczy zdominowanego przez branżę IT, które jakoby zmniejszy zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę z zakresu techniki oświetleniowej. Po prostu wzbogacajmy naszą wiedzę zarówno w zakresie techniki świetlnej, jak i nowych technologii, czyli inteligentnych systemów sterowania i zarządzania oświetleniem, pamiętając o tym, że na końcu łańcucha zależności zawsze musi znaleźć się specjalista ds. oświetlenia  i projektant, a nie informatyk.


Komentarze: