Wydarzenia branżowe | Nagrody i wyróżnienia  (2020-10-13)   KLASTER INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA

Klaster Inteligentnego Oświetlenia ma nową stronę internetową

Na początku września Klaster Inteligentnego Oświetlenia uruchomił swoją nową stronę internetową. Kładzie ona szczególny nacisk na promocję członków Klastra z poszczególnych segmentów branży oświetleniowej.
 
Stronę można znaleźć pod adresem https://kl-io.pl/. W najbliższym czasie będzie ona rozwijana o aktualne prezentacje produktów oraz usług oferowanych przez członków Klastra.
 
 
 
 
 
Misją Klastra Inteligentnego Oświetlenia jest promowanie jego potencjału wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Priorytetem jest uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego zdolnego do budowania środowiska sprzyjającego intensyfikacji wzajemnych relacji i powiązań, które przyczynią się do rozwoju jego członków w bardzo dynamicznie zmieniającej się branży oświetleniowej. Ponadto celem jest uzyskanie statusu organizacji zdolnej aplikować w nowej perspektywie budżetowej o środki na realizację różnorodnych projektów na rzecz członków Klastra.
 
Klaster ma charakter otwarty, a Członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu, który złoży deklarację członkostwa w Klastrze.

Źródło: KIO
 

Komentarze: