Wydarzenia branżowe | Targi, konferencje, seminaria  (2020-06-17)  

Konkurs na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 roku

Zarząd Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w 22 edycji Konkursu na Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2020 roku oraz Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2020 roku. Portal LIGHTING.PL jest patronem medialnym konkursu.

 


Celem Konkursu jest nie tylko promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia, ale także nagradzanie efektu pracy instytucji oraz firm projektujących, wykonujących i zlecających inwestycje oświetleniowe. Promowane są m.in. rozwiązania niekonwencjonalne oraz innowacyjne w zakresie projektów, zastosowanych materiałów, rozwiązań technicznych lub  rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych. Do konkursu można zgłaszać inwestycje oświetleniowe zarówno dużych przestrzeni, jak i oświetlenie akcentowe – stanowiące o istocie rozwiązania architektonicznego czy też urbanistycznego.
 
Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez inwestorów, biura projektowe, a także indywidualnych projektantów.
 
Nagrody przyznawane są w 6 kategoriach. W każdej kategorii przyznawana jest Pierwsza, Druga i Trzecia Nagroda oraz Wyróżnienia.
 
Spośród laureatów Pierwszych Nagród we wszystkich kategoriach wybierany jest laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2020 roku”.
 
Spośród laureatów Pierwszej Nagrody, zgłoszonych przez Jednostki Samorządu terytorialnego i jednostki im podległe oraz przez nie nadzorowane, wybierany jest laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta 2020 roku”.
 
Spośród zgłoszeń nadesłanych przez urzędy gmin wiejskich wybierany jest laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „ Najlepiej Oświetlonej Gminy Wiejskiej 2020 roku”.
 
Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje oświetleniowe, które zostały wykonane nie wcześniej niż w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu.
 
Warunki uczestnictwa na: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.
 
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 3 marca 2021 r. podczas specjalnej gali na EXPO XXI w Warszawie.
 

Treści powiązane:Komentarze: