Wydarzenia branżowe | Targi, konferencje, seminaria  (2022-11-09)   PZPO

Przedłużenie terminu składania zgłoszeń w Konkursach towarzyszących Targom ŚWIATŁO 2023


Z uwagi na prośby zainteresowanych, do dnia 30 listopada 2022 r. przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2022 roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2022 roku. Bez zmian pozostaje termin zgłoszeń inwestycji w kategorii „Oświetlenie świąteczne”, który obowiązuje do 24 grudnia br.
Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia, a także nagradzanie efektu pracy instytucji oraz firm projektujących, wykonujących i zlecających inwestycje oświetleniowe.
 
Promowane są przede wszystkim rozwiązania energooszczędne oraz niekonwencjonalne i innowacyjne w zakresie projektów, zastosowanych materiałów, rozwiązań technicznych, a także rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych.
 
Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje z zakresu oświetlenia i iluminacji, inwestycje oświetlenia ulicznego jak i oświetlenia wewnętrznego. Zgłaszać można oświetlenie dużych przestrzeni jak i oświetlenie akcentowe stanowiące istotę rozwiązania architektonicznego, urbanistycznego, czy też wystroju wnętrza obiektów, w tym obiektów kultury oraz wypoczynku.
 
Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez inwestorów i zarządców nieruchomości, firmy produkujące sprzęt oświetleniowy, biura projektowe, a także indywidualnych projektantów.
 
W przypadku zgłoszeń inwestycji przez JST, przy ich ocenie, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę wysiłek inwestycyjny danej Jednostki w relacji do wielkości gminy (miasta) lub powiatu. Oceniane są inwestycje służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie JST. Każdorazowo, Komisja wizytuje zgłoszone inwestycje.
 
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl - zakładka Konkursy.
 
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 15 marca 2023 r., w czasie trwania 30-tych Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2023
w Warszawie.
 
Wszelkie pytania dot. Konkursu prosimy kierować na adres: biuro@pzpo.pl lub tel. 22/ 843-20-19.
Patronat honorowy nad Konkursem objęła Izba Architektów RP oraz Związek Gmin Wiejskich RP
 
Patronat medialny sprawuje: portal internetowy LIGHTING.PL oraz czasopisma Akademia LED i magazyn Drogi Gminne i Powiatowe.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Komentarze: