Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-04-08)   ES-SYSTEM

ES-SYSTEM uzyskał zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. otrzymał decyzję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W decyzji wskazano 14 kwietnia 2020 r. jako dzień, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu.
 
Po wycofaniu akcji z obrotu Spółka utraci status spółki publicznej, w związku z czym nie będzie podlegać rygorom dla spółek publicznych przewidzianym przepisami prawa, w tym w szczególności przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami.
 
Spółka zamierza niezwłocznie złożyć wniosek do GPW o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po Wycofaniu Akcji z Obrotu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona wyrejestrowania wszystkich akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych, a w tym samym dniu rozwiązaniu ulegnie również umowa o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych, w związku z czym ustanie uczestnictwo Spółki w KDPW.
 
Źródło: ES-SYSTEM
 

Komentarze: