Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-05-20)   LUG

LUG S.A. wrócił na ścieżkę dynamicznego rozwoju

Pierwszy raz w historii Grupy przychody z eksportu przekroczyły 66 proc.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za I kwartał 2019 roku. Przychody wyniosły 42,05 mln zł, co stanowi wzrost o 20,1 proc. w stosunku do wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 17,25 mln zł i był wyższy o 21,2 proc. niż przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 41,0 proc. realizując cel strategiczny spółki, jakim jest utrzymanie poziomu 40 proc. marży na sprzedaży.

 
 

 
  • 42,05 mln zł wynoszą skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. 2019
    (wzrost o 20,1 proc. r/r);
  • 3,46 mln zł wyniku EBITDA (wzrost o 49,1 proc. r/r) oraz 1,30 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej (wzrost o 14,0 proc. r/r);
  • Marża brutto na sprzedaży wyniosła w I kw. 2019 r. 41,0 proc. (wzrost o 0,4pp r/r), a marża EBITDA 8,2 proc. i była wyższa o 1,6pp niż przed rokiem.

 
Pierwszy kwartał bieżącego roku podkreślił dobrą kondycję Grupy LUG S.A. Spółka raportuje kolejne dobre wyniki i rekordowe poziomy sprzedaży eksportowej. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów, przychody ze sprzedaży wyniosły 176,82 mln. zł co oznacza wzrost o 20,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.
 
- W branży budowlanej i oświetleniowej pierwsze miesiące roku są zazwyczaj okresem kontraktowania i zamykania inwestycji, których nie udało się dokończyć wraz z zakończeniem roku kalendarzowego. Pomimo tego I kwartał 2019 roku mogę zaliczyć do udanych. Nasze przychody wzrosły o 20,1 proc. w stosunku do i tak wysokich wartości wypracowanych w I kwartale minionego roku. Nastąpił też znaczący wzrost sprzedaży eksportowej, przekroczyliśmy próg 66 proc. osiągając 28,05 mln zł przychodów z transakcji zagranicznych.  Tym samym nieznacznie spadła sprzedaż krajowa (-4,2 proc. w ujęciu r/r).To pokazuje postępującą internacjonalizację naszego biznesu, która w coraz większym stopniu uniezależnia nas od wahań koniunkturalnych na pojedynczych rynkach. - komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 
Wynik EBITDA wyniósł w I kw. 2019 r. 3,46 mln zł, o 49,1 proc. więcej niż przed rokiem. Główny wpływ na wzrost indeksu miała poprawa marży brutto i utrzymanie niskiego tempa wzrostu kosztów sprzedaży, a także wzrost amortyzacji związany z zakończeniem inwestycji w Argentynie. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 8,2 proc. i była wyższa o 1,6 pp. w porównaniu z I kwartałem 2018 r.

W ujęciu czterech kolejnych kwartałów wynik EBITDA wyniósł 14,94 mln zł i wzrósł rok do roku o 17,8 proc. Zysk operacyjny w pierwszym okresie sprawozdawczym roku wyniósł 1,48 mln zł. i był niemal dwukrotnie wyższy niż przed rokiem (wzrost o 82,7 proc. r/r).
 
Bilans wyników w pierwszym kwartale potwierdza silną pozycję spółki na rynkach międzynarodowych. Przychody z zagranicy wzrosły w ciągu roku o 37,6 proc. do wartości 28,05 mln zł, podczas gdy przychody realizowane w Polsce okresowo spadły o 4,2 proc. r/r do wartości 14,00 mln zł.

Satysfakcjonujące wyniki finansowe dodatkowo podkreślają przyznane spółce nagrody i wyróżnienia.
W styczniu LUG dołączyła do grona prestiżowego grona członków Światowego Forum Ekonomicznego. Spółka znalazł się też w prestiżowym rankingu Gazel Biznesu przygotowanym przez redakcję Pulsu Biznesu oraz w gronie firm wyróżnionych Brylantem Polskiej Gospodarki 2018. Dostrzeżono także działania firmy na arenie międzynarodowej przyznając Grupie Kapitałowej LUG medal "Zasłużony dla Eksportu RP".

 
Skonsolidowane wyniki za I kwartał 2019 r.  [ mln zł]
 
[mln zł, %, pp] I kw. 2018 I kw. 2019 zmiana r/r II kw. 2017 - I kw. 2018 II kw.2018 - I kw. 2019 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 35,00 42,05 +20,1% 146,83 176,82 +20,4%
Zysk brutto na sprzedaży 14,23 17,25 +21,2% 64,17 72,17 +12,5%
Marża brutto na sprzedaży 40,7% 41,0% +0,4pp 43,7% 40,8% -2,9pp
EBITDA 2,32 3,46 +49,1% 12,68 14,94 +17,8%
Marża EBITDA 6,6% 8,2% +1,6pp 8,6% 8,4% -0,2pp
Zysk operacyjny 0,81 1,48 +82,7% 7,36 7,19 -2,4%
Marża operacyjna 2,3% 3,5% +1,2pp 5,0% 4,1% -0,9pp
Zysk netto 1,14 1,30 +14,0% 7,39 4,47 -39,5%
Marża netto 3,3% 3,1% -0,2pp 5,0% 2,5% -2,4pp


Źródło: LUG

Komentarze: