Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-07-15)   OSRAM

Osram przyjął ofertę przejęcia od Bain Capital i The Carlyle Group

Po szczegółowych dyskusjach konsorcjum składające się z Bain Capital i The Carlyle Group przedstawiło zarządowi i radzie nadzorczej OSRAM Licht AG prawnie wiążącą ofertę transakcji publicznego przejęcia wszystkich akcji Osram.
 
W wyniku starannego procesu, w którym w centrum uwagi było jak najlepsze zabezpieczenie interesów firmy, akcjonariuszy i innych udziałowców, Zarząd i Rada Nadzorcza zdecydowali się przyjąć tą ofertę. Osram i konsorcjum zawarły również umowę inwestorską, która zawiera kompleksowe zobowiązania.
 
 
  • Dobrowolna publiczna oferta przejęcia za cenę 35 euro za akcję
  • Umowa inwestorska wspierająca strategię rozwoju
  • Ochrona pracowników i zakładów
  • Centrala firmy pozostanie w Monachium, patenty i marki będą chronione


 


Bain i Carlyle są odpowiednimi partnerami dla firmy Osram, którzy pojawili się we właściwym czasie – powiedział Olaf Berlien, dyrektor generalny Osram. – Wspierają naszą strategię i ułatwiają rozwój, a także przyjmują zobowiązania wobec naszych pracowników i oferują akcjonariuszom atrakcyjną premię.
 
W ramach publicznej oferty przejęcia akcjonariusze mają otrzymać gotówkę w wysokości 35 euro za akcję. Stanowi to premię w wysokości około 21% powyżej ostatniej ceny zamknięcia akcji Osram przed opublikowaniem ogłoszenia dotyczącego oceny prawnie wiążącej oferty transakcyjnej Bain i Carlyle w 2019 r. Oferta wycenia wartość kapitału własnego firmy Osram na 3,4 mld euro i wartość przedsiębiorstwa na około 4 mld. euro.
 
Trwająca transformacja firmy Osram w zaawansowaną technologicznie firmę fotoniczną jest odpowiedzią na głębokie zmiany w branży oświetleniowej. W przypadku udanej transakcji przejęcia, Osram zyska strukturę własnościową dzięki której, w tych niepewnych ekonomicznie i geopolitycznie czasach, spółka będzie mogła kontynuować niezbędną transformację w sposób bardziej konsekwentny. Obaj inwestorzy mają duże doświadczenie we wspieraniu firm poprzez procesy ich transformacji, mają dostęp do międzynarodowego środowiska, a  w przeszłości z powodzeniem rozwinęli już kilka firm.
 
Z zadowoleniem przyjmujemy ofertę Bain i Carlyle i jesteśmy przekonani, że stanowi ona zarówno wartość godziwą dla akcjonariuszy, jak i strategiczną wartość dodaną dla naszej firmy – powiedział Peter Bauer, przewodniczący rady nadzorczej Osram.
 
W związku z podpisaną umową inwestorską Bain i Carlyle będą wspierać obecną ścieżkę rozwoju i między innymi podejmują rozległe zobowiązania wobec pracowników i działających zakładów. Na przykład inwestorzy będą zaangażowani w bieżące zarządzanie i istniejącą strategię, koncentrując się na półprzewodnikach optycznych, sektorze motoryzacyjnym i aplikacjach cyfrowych. Bain i Carlyle zapewnili, że będą w pełni wspierać zespół zarządzający i ściśle współpracować z obecnym zarządem w celu dalszej transformacji Osram. Po przejęciu firma Osram będzie nadal działać pod istniejącą nazwą. Centrala firmy pozostanie w Monachium, a prawa do wszystkich patentów pozostaną w firmie Osram. Uzgodniono, że obaj inwestorzy będą wspierać wszystkie trwające projekty rozwojowe, ewentualne przejęcia oraz inwestycje w rozwój nowych produktów. Bain i Carlyle potwierdzają również, że istniejące umowy o pracę, układy zbiorowe pracy i podobne umowy, jak również istniejące plany emerytalne pozostaną niezmienione.
 
Źródło: Osram

Treści powiązane:Komentarze: