Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-05-06)   FEWE

Projekt Premium Light Pro wspiera poprawę efektywności energetycznej w oświetleniu LED

Wśród działań realizowanych obecnie przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) jest partnerstwo w europejskim projekcie Premium Light Pro skierowanym na wspieranie najlepszych rozwiązań poprawy efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia LED.


 Efektywność energetyczna znajduje się w centrum zainteresowania ze strony krajowych i europejskich planów działań nakierowanych na cele klimatyczne i energo-efektywnościowe. Technologia LED odgrywa istotną rolę w dążeniu do osiągnięcia tych celów i oferuje równocześnie technologie przyjazne dla środowiska, jak i odpowiednią perspektywę w zakresie trwałości. Szczególnie dotyczy to wdrażania innowacyjnych technologii oświetleniowych z zastosowaniem LED, zarówno w prywatnym, jak i w publicznym sektorze usług, które proponują wiele rozwiązań efektywnych energetycznie systemów oświetleniowych o wysokiej jakości.
 
Europejski projekt Premium Light Pro ma na celu poszukiwanie rozwiązań oraz wsparcie rozwoju skutecznej polityki, tak, aby ułatwić wdrożenie efektywnych systemów oświetlenia nowej generacji. Projekt ma dotyczyć oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w prywatnym i publicznym sektorze usług. Projekt ma wspierać rozwój energooszczędnego oświetlenia w kontekście polityki na szczeblu UE, w tym wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie ekoprojektu i etykietowania, dyrektywy EPBD i innych instrumentów politycznych. Ponadto ma zapewnić odpowiednie wytyczne dotyczące zamówień publicznych dla oświetlenia LED w sektorze publicznym.
 
Kampania obejmuje zarówno działania edukacyjne, jak i działania na szczeblu politycznym, aby osiągnąć jak największy wpływ.
 
Działania na szczeblu politycznym
  • Aktywny udział w tworzeniu ram prawnych dla oświetlenia LED na poziomie UE.
  • Przeprowadzenie badania, udzielenie dostępu do jego wyników oraz eksperckie dyskusje z gminami, producentami i ich stowarzyszeniami, politykami.
  • Poprawa i standaryzacja systemów zachęty (białe certyfikaty), a także rozwój i rekomendowanie nowych programów motywacyjnych.

Działania informacyjno-edukacyjne
  • Szkolenia dla projektantów, instalatorów, architektów i projektantów systemów oświetleniowych.
  • Identyfikacja i poprawa instrumentów politycznych (EPBD, fundusze, kontraktowanie, wymagania prawne, itd.).
  • Serwis informacyjny: biuletyny, strony internetowe i bazy danych dla wysokiej jakości produktów LED.
  • Identyfikacja i promowanie przykładów najlepszych praktyk.
  • Dystrybucja narzędzi, przewodników i wytycznych w celu przezwyciężenia istniejących barier dla wdrażania projektów związanych z oświetleniem.
  • Opracowanie poradników oraz kryteriów udzielania zamówień publicznych w zakresie rozwiązań oświetleniowych LED w sektorze publicznym i prywatnym.
 
Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu www.efektywneoswietlenie.pl

Komentarze: