Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-03-18)  

Stanowisko PZPO w sprawie problemów firm branży oświetleniowej w związku z pandemią

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprezentował oficjalne stanowisko w sprawie rozwiązania problemów firm polskich, w tym firm branży oświetleniowej, w związku z pandemią COVID-19.

Poniżej publikujemu treść przekazanego nam stanowiska.
 

Warszawa, dnia 18 marca 2020 r.
 
Stanowisko PZPO w sprawie rozwiązania problemów firm polskich, w tym firm branży oświetleniowej w związku z pandemią COVID-19
 
Pandemia COVID-19 jest olbrzymim wyzwaniem dla polskich firm. Skutki epidemii są już odczuwalne dla firm polskich i najprawdopodobniej będziemy je odczuwali przez następny rok, oby nie lata. Kłopoty związane są nie tylko z realizacją wcześniej zawartych umów ale również z pozyskaniem nowych. Dochodzi do tego niepewność, czy już zawarte kontrakty nie zostaną zerwane.
 
Mając to wszystko na uwadze, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, jako organizacja działająca na rzecz polskich przedsiębiorców, apeluje o wzajemną pomoc. Pomóżmy sobie nawzajem poprzez wymianę/sprzedaż brakujących np. do produkcji podzespołów. Jako organizacja deklarujemy pomoc przy wymianie tego typu informacji. Możecie Państwo zgłaszać do naszego biura e-mailowo potrzeby i nadwyżki. My zaś będziemy starali kontaktować Państwa wzajemnie. Wierzymy, że taka współpraca jest możliwa.
 
Wierzymy, że w obliczu tak wielkiego zagrożenia możliwa jest współpraca polskich przedsiębiorców, możliwa jest współpraca firm dużych z firmami małymi, możliwa jest wzajemna życzliwość i empatia.

Równocześnie apelujemy do władz rządowych o:
  • odroczenie lub nawet zwolnienie polskich przedsiębiorców z obciążeń fiskalnych jak również ZUSu, które pozwolą utrzymać miejsca pracy w naszych przedsiębiorstwach, pozwolą na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, w tym za przestój w pracy,
  • wprowadzenie rozporządzeń dających możliwość obniżania wynagrodzeń lub udzielania, na okres przejściowy, przyznawanych jednostronnie przez pracodawcę, urlopów bezpłatnych,
  • pomoc kredytową dla zagrożonych firm a także systemową pomoc w związku z problemami, z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
  • przedłużenie obowiązku zwoływania walnych zgromadzeń, zatwierdzających roczne sprawozdania finansowe w firmach i stowarzyszeniach takich jak nasze, do końca września 2020,
  • przedłużenie obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do 30 września 2020, ze względu na to, że dotyczy to dużej ilości małych firm, które musiały, w chwili obecnej, zawiesić działalność. 
Apelujemy i prosimy także o wsparcie naszych działań o utrzymanie i spowodowanie rozwoju produkcji opraw oświetleniowej w Europie. Głoszony niezmiennie przez naszą organizację postulat w tej sprawie nie znalazł dotąd wsparcia na terenie Europejskim. Mamy nadzieję, że ponownie zgłoszony na najbliższym walnym zgromadzeniu europejskich organizacji doczeka się realizacji.

W imieniu Zarządu
mgr inż. Marek Orłowski
Prezes


Pobierz pismo PZPO w pliku pdf

 

Komentarze: