Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2017-05-08)   ES-SYSTEM

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy ES-SYSTEM za I kw. 2017 r.

W I kwartale 2017 r. ES-SYSTEM wypracowało przychody ze sprzedaży na poziomie 41,1 mln zł, tj. 1,1 % wzrostu r/r. EBIT za ten okres ukształtował się na poziomie 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 152% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk netto w I kwartale br. wyniósł 0,73 mln zł, tj. 254,6% wzrostu w porównaniu ze stratą 0,47 mln zł w I kwartale 2016 r.
 
- Pozytywnie oceniamy poziom sprzedaży zrealizowany przez ES-SYSTEM w I kwartale br. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami zanotowaliśmy wzrosty w sprzedaży eksportowej – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.
 
 
Rosnące przychody, wzrost zysków, utrzymujące się ożywienie na rynku eksportowym
W mln zł 1 Q 2017 1 Q 2016 Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 41,1 40,6 1,1%
  EBIT 0,60 -1,15 152%
  Zysk netto 0,73 -0,47 254,6%
 
Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2017 r. Publikacja raportu kwartalnego jest planowana na 18 maja 2017 r.


Za zmiany na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 92 tys. zł, w porównaniu do straty wygenerowanej w I kwartale 2016 r. oraz wzrost sprzedaży eksportowej i marży ze sprzedaży eksportowej.
 
Źródło: ES-SYSTEM

Treści powiązane:Komentarze:


Advertisement