Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2022-11-09)   LUG

Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. w III kwartale 2022 r.

Producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych Grupa Kapitałowa LUG S.A., opublikował szacunkowe wyniki za III kwartał 2022 roku. Przychody Grupy w III kw. 2022 r. wyniosły 58,26 mln zł i były zaledwie o 1,1% niższe niż przed rokiem. Łącznie przychody za dziewięć miesięcy wyniosły 174,97 mln zł, to wzrost o 21,7% w stosunku do porównawczego okresu minionego roku. Zysk brutto na sprzedaży osiągnął poziom 21,39 mln zł wobec 22,18 mln zł w III kwartale 2021 roku.  Zysk netto wypracowany od lipca do września zbliżył się do poziomu z III kwartału 2021 roku i wyniósł 0,74 mln zł. Na wynik ten pozytywnie wpłynęły zarówno przychody realizowane w kraju, jak również na rynkach zagranicznych.

 
 
 
LUG trzeci kwartał z rzędu utrzymuje równy poziom przychodów i poprawia wskaźnik EBITDA
  • 58,26 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw.,
  • 21,39 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, spadek o 3,6 proc. r/r;
  • 5,66 mln zł EBITDA w III kw., wzrost o 81,8 proc. r/r.,
  • 0,74 mln zł zysku netto (-1,3 proc. r/r) oraz 2,43 mln zł po dziewięciu miesiącach roku (+5,7% r/r);
 
 
Satysfakcjonująca dynamika przychodów ze sprzedaży jest następstwem znacznego portfela zamówień Grupy LUG, który jest jednak realizowany w niestabilnych warunkach gospodarczych: stale rosnących kosztów transportu, słabnącego złotego, zmienności w łańcuchach dostaw, wyższych cen komponentów oraz występujących zatorów płatniczych. Z jednej strony czynniki te przekładają się negatywnie na warunki działalności operacyjnej, z drugiej strony rosnące ceny energii stanowią szansę rynkową pobudzającą popyt na nasze produkty – komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

 
Zysk brutto na sprzedaży wypracowany w trzecim kwartale bieżącego roku osiągnął poziom 21,39 mln zł wobec 22,18 mln zł w III kwartale 2021 r. (spadek o 3,6% r/r) przy poziomie marży brutto na sprzedaży 36,7% (spadek o 1,0 p.p. r/r). Struktura produktowa sprzedaży zrealizowana w trzech kwartałach 2022 roku przełożyła się na zysk brutto na sprzedaży na poziomie 65,78 mln zł, który był wyższy o 13% niż w roku ubiegłym. Marża brutto na sprzedaży po pierwszych trzech okresach rozliczeniowych roku wyniosła 37,6% i była niższa o -2,9 p.p. r/r.
 
Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł w III kw. 2022 r. 5,66 mln zł, co jest poziomem o 81,8% wyższym niż przed rokiem.  Marża EBITDA wzrosła w III kwartale br. 9,7% i była o 4,4 p.p. wyższa rok do roku. Narastająco wynik EBITDA za dziewięć miesięcy 2022 roku wyniósł 16,05 mln zł i był wyższy o 39,8% niż w analogicznym okresie 2021 roku, gdy wynosił 11,48 mln zł. Marża EBITDA za trzy kwartały 2022 r. wyniosła 9,2% wobec 8,0% przed rokiem (+1,2 p.p. r/r).

 
Staramy się minimalizować kumulację negatywnych czynników i przeciwdziałamy erozji procentowej marży. Dopasowujemy naszą politykę cenową i aktywnie zarządzamy warunkami współpracy z naszymi partnerami dodatkowo poszerzając wachlarz dostawców. Podejmowane kroki pozwoliły nam ograniczyć spadki i utrzymać rentowność sprzedaży na bezpiecznym poziomie – komentuje poziom marży Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

 
Zysk netto wyniósł w III kw. 2022 r. 0,74 mln zł i utrzymał się na poziomie nieznacznie niższym niż w analogicznym okresie 2021 roku. Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej LUG za trzy kwartały 2022 roku wyniósł 2,43 mln zł wobec poziomu 2,3 mln zł w 2021 roku (+5,7% r/r).
 

Źródło: LUG

Komentarze: