Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-08-27)   ES-SYSTEM

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za II kwartał i I półrocze 2019

Przychody Grupy ES-Systemu w pierwszej połowie tego roku przekroczyły 105 mln zł, zaś zysk netto – 5 mln zł. To odpowiednio o 15 proc. i ponad 32 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Jednak w minionym kwartale zysk spółki zmniejszył się i wyniósł netto 2,43 mln zł wobec prawie 3,5 mln zł rok wcześniej, zaś EBIT — 2,8 mln zł, czyli o prawie 1 mln zł mniej niż przed rokiem.

 


 
W I półroczu br. ES-SYSTEM wykorzystał dobrą koniunkturę w branży w kraju i zagranicą odnotowując wzrost przychodów. Po rekordowym I kwartale, w II kwartale br. spółka dołożyła kolejne 2,8 mln zł do skonsolidowanego EBIT Grupy i zamknęła I półrocze 5,6 mln zł zyskiem operacyjnym, tj. 42% wzrostu r/r. W portfelu na kolejne kwartały mamy projekty, które dają podstawy dla dalszego wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes spółki ES-SYSTEM.


 
w tys. zł II kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana % I pół. 2019 I pół. 2018 Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 53 292 49 698 7,2% 105 076 91 402 15%
    Kraj 43 204 41 046 5,3% 83 627 74 426 12,4%
    Eksport 10 089 8 652 16,6% 21 449 16 976 26,3%
  EBITDA 5 282 6 137 -13,9% 10 818 8 756 23,5%
  Jako % przychodów 9,9% 12,3% -2,4 p.p. 10,3% 9,6% 0,7 p.p.
  EBIT 2 800 3 766 -25,7% 5 612 3 952 42%
  Jako % przychodów 5,3% 7,6% -2,3 p.p. 5,3% 4,3% 1 p.p.
  Zysk netto 2 427 3 489 -30,4% 5 085 3 848 32,2%
    Jako % przychodów 4,6% 7% -2,5 p.p. 4,8% 4,2% 0,6 p.p.


Kolejny kwartał rosnącej sprzedaży Grupy
 
Przychody ze sprzedaży zrealizowane w II kw. br. wyniosły 53,29 mln zł i były wyższe o 7,2% r/r, co wynika ze wzrostu sprzedaży krajowej i zagranicznej. Po rekordowym I kw. br. w kraju i za granicą, przychody Grupy narastająco w I pół. br. ukształtowały się na poziomie 105,1 mln zł, tj. wzrost o 15% r/r.  Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I pół. 2019 r. wyniosła 38,5% i była nieznacznie niższa niż w analogicznym okresie 2018 r. o 2,2 p.p.

 
Kraj zgodnie z oczekiwaniami, dwucyfrowy wzrost na koniec I półrocza br.
 
Na rynku krajowym w II kw. 2019 r. Grupa ES-SYSTEM zanotowała przychody na poziomie 43,2 mln zł, tj. 5,3% wzrostu r/r. Narastająco w I pół. sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 83,6 mln zł, czyli o 12,4% r/r.
 
W II kw. br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji na rynku krajowym:
 • Biurowiec Veolia w Warszawie
 • Biurowiec Mogilska Office w Krakowie
 • Hotel Gwiazda Morza we Władysławowie
 • Modernizacja oświetlenia biur Media Markt w Warszawie
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gorzowie Wielkopolskim i parkowego w Hajnówce
 • Rewitalizacja ul. Św. Marcin w Poznaniu
 • Autoliv Poland fabryka poduszek powietrznych do samochodów w Jelczu Laskowicach

Narastająco w segmencie architektonicznym Grupa osiągnęła wzrost sprzedaży o 2,9% r/r. Przykładowe realizacje to biurowce Mennica Tower i Veolia w Warszawie oraz Imagine w Łodzi. W związku z presją cenową w oprawach oświetlenia podstawowego w III kw. br. planowane jest wprowadzenie nowych rozwiązań, które przełożą się na wzrost sprzedaży. W oświetleniu przemysłowym narastająco sprzedaż wzrosła o 14,7% r/r, pochodna realizacji dużych inwestycji przemysłowych oraz sprzedaży nowoczesnego systemu CYBERIA czy LEDEX TOP 3. Realizacje przemysłowe ES-SYSTEM to m.in.: oświetlenie zakładu produkcyjnego Dawtona w Lesznie, fabryka Gilette pod Łodzią. Oferta opraw o podwyższonej odporności na niekorzystne warunki środowiskowe powinna podtrzymać wzrosty sprzedaży w II pół. br. W oświetleniu awaryjnym narastająco w br. sprzedaż wzrosła o 23,1% r/r. W II pół. spółka powinna zrealizować kolejne projekty w segmencie. Realizacje oświetlenia awaryjnego ES-SYSTEM to m.in.: zakłady Solaris w Opolu, Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. W segmencie sterowania w I pół. 2019 r. nastąpił wzrost sprzedaży o 54,6% r/r, co jest efektem rosnącego zainteresowania inwestorów zastosowaniem rozbudowanych systemów sterowania, które pozawalają ograniczyć zużycie energii elektrycznej nawet do 80% w porównaniu do klasycznych rozwiązań oświetleniowych. Produkty z segmentu sterowania znalazły zastosowanie m.in. w takich inwestycjach jak: biura Procter&Gamble w Warszawie, na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Zarządzania (WAIWIZ) Politechniki Poznańskiej. W oświetleniu zewnętrznym w I pół. br. nastąpił spadek sprzedaży o 12,5% r/r, co jest spowodowane przesunięciem terminów realizacji projektów na kolejne kw. br. Przykładowe realizacje w tym segmencie to m.in. dostawy opraw dla PKP, iluminacja eko-spalarni ZTPO w Krakowie, modernizacja Browaru Leżajsk, Centrum Sportu Błonie.
 
 
Eksport kontynuuje wzrosty z I kwartału br.
 
Sprzedaż zagraniczna w II kw. 2019 r. zanotowała wzrost o 16,6% r/r, do poziomu 10,1 mln zł. Narastająco sprzedaż eksportowa ukształtowała się na poziomie 21,4 mln zł, co oznacza wzrost o 26,3% r/r. Wyższa sprzedaż na rynku eksportowym związana jest z realizacją projektów w krajach unijnych. Sprzedaż w UE w omawianym okresie wzrosła do poziomu 16,9 mln zł, tj. o 56% r/r. Na koniec I pół. br. ES-SYSTEM odnotowała także 28% wzrost sprzedaży na rynku niemieckim.
 
Działalność spółki ES-SYSTEM UK Ltd w II kw. 2019 r. zaowocowała realizacją kolejnych projektów na perspektywicznym rynku brytyjskim, w tym m.in.: Amazon Office w Edynburgu i Livingston Designer Outlet. Sprzedaż na rynku brytyjskim wzrosła w I pół. br. o 98% r/r.
 
W I pół. 2019 r. sprzedaż eksportowa zanotowała wzrosty w trzech segmentach. W segmencie oświetlenia architektonicznego, gdzie najpopularniejszymi grupami produktów pozostają systemy liniowe, sprzedaż wzrosła o 5%. Spółka planuje dalszy rozwój tej oferty wraz z jej dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klientów. W oświetleniu awaryjnym narastająco sprzedaż wzrosła o 37% r/r, co jest wynikiem utrzymania zainteresowania nowościami produktowymi, w tym systemem LUMI. W segmencie oświetlenia zewnętrznego wzrost sprzedaży wyniósł 9% r/r. W oświetleniu przemysłowym, w I pół. br. sprzedaż w eksporcie spadła o 15% r/r, co jest związane z mniejszą liczbą projektów na tego typu oprawach. W segmencie sterowania obserwowany jest wzrost ofertowanych zleceń, co powinno się przełożyć na realizacje w kolejnych kwartałach.
 
W II kw. 2019 r. spółka zakończyła lub kontynuowała realizację m.in.:
 • Uniwersytet Luminy, etap II w Marsylii, Francja
 • Biurowiec BNP Paribas w Porto, Portugalia
 • Biura Swisscom w Luzernie, Szwajcaria
 • Amazon Office w Edynburgu, Wielka Brytania
 • Livingston Designer Outlet w Livingston, Wielka Brytania
 • Toyworld Store w Nairobi, Kenya
 
 
Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży innowacyjnych rozwiązań LED
 
Narastająco sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I pół. 2019 r. stanowiła 80,3% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 84,4 mln zł, wobec 78% udziału, w I pół. 2018 r. Grupa zanotowała w I pół. br. wzrost sprzedaży produktów LED w kraju o 17,1% r/r do poziomu 66,6 mln zł. W eksporcie sprzedaż produktów LED wzrosła o 31,5% r/r i wyniosła na koniec I pół. br. 18,9 mln zł.
 
 
Dwucyfrowa poprawa zysków w I półroczu br.
 
EBITDA Grupy w II kw. br. wyniosła 5,3 mln zł, tj. 13,9% spadku r/r, zaś narastająco Grupa pokazała 10,8 mln zł EBITDA, tj. 23,5% wzrostu przy 10,3% marży wobec 9,6% marży w analogicznym okresie 2018 r.
 
Zysk operacyjny w II kw. 2019 r. wyniósł 2,8 mln zł w porównaniu do 3,77 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., tj. 25,7% spadku r/r. Po I pół. br. Grupa odnotowała zysk operacyjny na poziomie 5,6 mln zł, co oznacza wzrost o 42% r/r. Marża EBIT na koniec I pół. wyniosła 5,3% wobec 4,3% w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 
Koszty operacyjne Grupy narastająco w I pół. br. wyniosły 34,8 mln zł i były wyższe o 0,9 mln zł wobec analogicznego okresu 2018 r., tj. o 2,7% r/r. Pochodna głównie wzrostu kosztów sprzedaży o 0,7 mln zł do poziomu 23,9 mln zł, tj. o 3,1% r/r. Za wzrost kosztów sprzedaży odpowiadają głównie wyższe koszty wynagrodzeń w ES-SYSTEM S.A. Koszty zarządu wzrosły o 0,2 mln zł r/r. Narastająco Grupa Kapitałowa po I pół. zanotowała zysk netto w wysokości 5,1 mln zł, tj. 32,2% wzrostu r/r.
 
 
Perspektywa wzrostu portfela zleceń w kolejnych kwartałach
 
W oparciu o wyniki II kw. 2019 r. i wielkość portfela zamówień, Zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w III kw. 2019 r. W ujęciu rocznym Zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego, w ujęciu procentowym, wzrostu sprzedaży na rynku krajowym.
 
W sprzedaży zagranicznej, na podstawie posiadanego portfela zamówień, Zarząd spodziewa się w III kw. 2019 r. co najmniej jednocyfrowego wzrostu w ujęciu procentowym.
 
Trwają prace nad rozbudową struktury sprzedażowej, aby zwiększyć portfel projektów zagranicznych na takich kluczowych rynkach jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Dzięki międzynarodowym nagrodom przyznawanym naszym produktom, takim jak German Design Awards, zwiększa się rozpoznawalność marki ES-SYSTEM. To prowadzi do umocnienia pozycji sprzedażowej Grupy w krajach Unii Europejskiej – mówi Prezes ES-SYSTEM.
 
 
Przegląd opcji strategicznych – optymalne wykorzystanie potencjału spółki dla jej dalszego rozwoju
 
Celem projektu jest optymalne wykorzystanie potencjału spółki i koniunktury w branży dla zapewnienia dalszego długoterminowego rozwoju ES-SYSTEM w kraju i zagranicą. W ramach projektu są rozważane różne warianty rozwoju biznesowego, pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego, zawarcie partnerstwa lub aliansu strategicznego, czy wariant wycofania spółki z giełdy. Zgodnie z informacją od Grupy Akcjonariuszy dominujących realizacja każdej z przedstawionych opcji jest równie prawdopodobna. Obecnie zakończono etap analiz. Zarząd będzie informował rynek o kolejnych etapach projektu.
 
Wiemy, że branża oświetleniowa jest obecnie dobrze postrzegana na rynku: rośnie świadomość i potrzeba rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej. Mam więc nadzieję, że nasza spółka przyciągnie zainteresowanie potencjalnych partnerów – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes spółki ES-SYSTEM.

Źródło: ES-SYSTEM

Komentarze: