Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-04-23)  

Zamknięcie gospodarki Wielkiej Brytanii o 55% ograniczyło działalność branży oświetleniowej

Według informacji podanej przed brytyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Oświetleniowego w dniu 16 kwietnia, w wyniku zamknięcia gospodarki aktywność w brytyjskim sektorze oświetleniowym spadła o 55%. Podane dane zostały określone na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego na początku kwietnia.
 
 


Podane dane zostały określone na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez brytyjskie stowarzyszenie Przemysłu Oświetleniowego na początku kwietnia..
 
Badanie ujawniło, że firmy oświetleniowe w Wielkiej Brytanii działają z wydajnością około 45% w porównaniu ze stanu sprzed zamknięcia gospodarki przez rząd brytyjski związanego z pandemią koronawirusa.
 
Raport ujawnia także, że w ramach programu zatrzymania pracy ogłoszonego przez rząd Wielkiej Brytanii, około 44% pracowników firm oświetleniowych przebywa na urlopach, a rząd w 80% finansuje ich wynagrodzenia.
 
Równocześnie jedynie 4% firm dokonało zwolnień w wyniku blokady gospodarki spowodowanej koronawirusem.
 
Obecnie wiele firm, bo aż 69% zgłasza trudności z pozyskiwaniem surowców i komponentów. Problemy z zaopatrzeniem dotyczą rynków Azji, Włoch, Hiszpanii i w mniejszym stopniu Niemiec gdzie czasy realizacji zakupów wydłużyły się. Równocześnie widoczna jest poprawa terminów dostaw z Dalekiego Wschodu, jednak nadal widoczne jest powolny powrót do zdolności produkcyjnych w Chinach i problemy z transportem, które opóźniają dostawy.
 
Źródło: theLIA
Pełen raport: https://www.thelia.org.uk/sites/default/files/content/LIA%20covid2.pdf

 

Komentarze: