Wydarzenia branżowe | Wydawnictwa branżowe  (2017-05-15)  

Książka „Teoria i praktyka iluminacji obiektów” z Oficyny Wydawniczej PW

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się książka „Teoria i praktyka iluminacji obiektów” autorstwa Wojciecha Żagana i Rafała Krupińskiego. Jest to kolejna pozycja o tej tematyce, po wydanej w 2003 r. „Iluminacji obiektów” prof. Wojciecha Żagana.
 
Już pierwsza z książek pokazała, że zapotrzebowanie rynku wydawnictw naukowo-technicznych na wiedzę z tego wąskiego, specjalistycznego zakresu jest bardzo duże. Polskojęzyczne wydanie tej książki zostało sprzedana w nakładzie ponad 1000 egzemplarzy na rynku krajowym, ale także za granicą. Książkę przetłumaczono także na język ukraiński. Było to u podstaw decyzji o przygotowaniu nowej książki, wzbogaconej o liczne doświadczenia projektowe.

"Niewiele jest inżynierskich obszarów działalności naukowej i zawodowej, szczególnie w obrębie elektrotechniki, w których efektem są prace, mające wywoływać wrażenia estetyczne. Taką funkcję spełnia iluminacja obiektów - dziedzina wyrosła z techniki świetlnej, a więc z elektrotechniki - w odniesieniu do obiektów budowlanych: zabytków, pomników, spełnia zatem służebną rolę wobec zagadnień leżących w obszarze zainteresowań architektury, historii sztuki, plastyki. Opis iluminacji obiektów stanowi zatem ogromne wyzwanie..." 
 
W monografii omówiono teoretyczne podstawy iluminacji – kryteria wyboru obiektów, metody i zasady oświetlania, przedstawiono koncepcje tworzenia projektów oraz wybrane przykłady realizacji. Opisano używany sprzęt i przebieg procesu wizualizacji komputerowej. Zamieszczono liczne kolorowe ilustracje.

Źródło: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 

Komentarze: