Wydarzenia branżowe | Nagrody i wyróżnienia  (2020-09-11)   LUG

Polski producent oświetlenia w gronie firm z tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie

9 września br. ogłoszono wyniki II edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek organizowanego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska. W gronie wyróżnionych firm ponownie znalazła się Grupa Kapitałowa LUG S.A., która utrzymała wysoka trzecią lokatę.

 


Organizatorzy badania przeanalizowali 151 raportów spółek giełdowych podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych. 49 firm nie otrzymało nawet ułamkowych części punktu.  Zawartość raportu oceniano w oparciu o 10 kluczowych kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.
 
W tym roku średni wynik wyniósł 1,87 na 10 możliwych do uzyskania. Sześć spółek: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC i Orange Polska otrzymało tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie, uzyskując wynik przekraczających 70 procent możliwych do uzyskania punktów. LUG S.A. otrzymał 8,25 na 10 możliwych punktów.

 
Drugi raz uczestniczmy w tym badaniu i ponownie jesteśmy w gronie wyróżnionych firm. To ważne. Zmiany klimatyczne wywołane zanieczyszczeniem środowiska stały się faktem. Naukowcy alarmują, że bez modernizacji procesów produkcyjnych, zmniejszenia emisji CO2, ziemia stanie się naszym wrogiem. Jako firma odpowiedzialna społecznie zwracamy szczególną uwagę na wpływ naszej organizacji na środowisko naturalne. Nasze produkty są nie tylko energooszczędne, ale mają też pozytywny wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – podsumowuje wyniki badania Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej LUG S.A.

 
W tym roku zaledwie jedna trzecia firm osiągnęła więcej niż 2 pkt., 17 spółek  zdobyło w badaniu więcej niż 5 pkt. a jedynie sześć podmiotów przekroczyło poziom 7 pkt.  Lider zestawienia MOL Magyar Olay osiągnął wynik 9,33 pkt. drugie miejsce z notą 8,83 zajęła Grupa LPP, na trzecim miejscu z wynikiem 8,25 uplasował się Grupa LUG.
 
Inicjatorzy projektu podkreślają, że głównym celem badania jest podniesienie świadomości przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu. Raport ma także dostarczać inwestorom i publicznym interesariuszom mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa w procesie zarządzania uwzględniają kwestie klimatyczne.

Wyniki drugiej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek zostały ogłoszone w trakcie webinarium „Wyzwania raportowania niefinansowego za rok 2020" organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Metodologia badania i jego wyniki są dostępne na stronie internetowej Fundacji Standardów Raportowania www.standardy.org.pl.

Treści powiązane:Komentarze: