Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2018-02-09)   LUG

Najwyższe przychody LUG SA w historii firmy – 126% wzrostu zysku netto w 2017 r.

Firma LUG S.A. opublikowała szacunkowe wyniki za IV kw. 2017 r. W porównaniu z IV kw. 2016 r. przychody wzrosły o 15% i wyniosły 39,28 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 2,53 tys. zł. Wyniki sprzedaży potwierdzają dobrą koniunkturę rynkową oraz skuteczność podjętych działań biznesowych. Z szacunkowych danych finansowych wynika, że EBITDA wzrosła do 4,48 mln zł z 4,66 mln w IV kw. rok wcześniej. Oznacza to, że w całym 2017 r. EBITDA  Grupy Kapitałowej LUG S.A.  zwiększyła się o 18%.
 
Według szacunkowych danych, w roku 2017 Grupa zrealizowała najwyższy w historii firmy poziom przychodów. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 142,3 mln zł czyli o 18 procent wyższą niż w roku ubiegłym. Spółka w IV kwartale 2017 r. wypracowała 2,53 mln zł zysku netto. To wynik o 110 procent wyższy niż w poprzednim kwartale. Szacunkowy zysk netto w minionym roku wyniósł 6,8 mln zł, co oznacza wzrost o 126 procent w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu rocznym, dynamika przychodów ze sprzedaży w 2017 roku wyniosła 18 procent w porównaniu z rokiem 2016. Zysk brutto w IV kwartale 2017 roku wyniósł 3,89 mln zł i był wyższy o 90 procent od wyniku osiągniętego w IV kwartale 2016. Analogiczna tendencja wystąpiła na poziomie wyników rocznych. Zysk brutto w 2017 roku wykazał dynamikę 100 procent r/r.
 
–  W oparciu o szacunkowe wyniki czwartego kwartału mogę pokusić się o stwierdzenie, że ubiegły rok był dla nas niezwykły pod wieloma względami. Wyniki finansowe były rekordowe -  rosły z kwartału na kwartał, pokazując słuszność przyjętych kierunków rozwoju w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. Ponadto odnotowaliśmy znaczący wzrost marży i podpisaliśmy umowę o współpracy z globalnym partnerem technologicznym. Dobiegają też końca prace inwestycyjne w Argentynie – podkreśla Ryszard Wtorkowski. – Efekty przynosi także wdrożony proces optymalizacji kosztowej  i strategiczna decyzja o przejściu na produkcję opraw w technologii LED – dodaje Prezes Wtorkowski. – Cieszą nas również nagrody przyznane spółce LUG Light Factory przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, który wyróżnił dwie realizowane przez nas inwestycje. Tytuł Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2017 roku przyznano za oświetlenie budynku firmy Comarch w Łodzi, natomiast pierwszą nagrodę w konkursie przyznano za oświetlenie Nowych Bulwarów w Szczecinie.

Źródło: LUG
 

Treści powiązane:Komentarze: