Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2017-11-13)   ES-SYSTEM

Rosnące przychody i skokowy wzrost zysków ES-SYSTEM wg. szacunków za I-III kw. 2017 r.

 
W mln zł 1-3 kwartał 2017 1-3 kwartał 2016 Zmiana %
 Przychody ze sprzedaży 136  127,7 6,5%
 EBIT 4,6 0,95 383,2%
 Zysk netto 4,8 1,28 271,1%
 
 
- Pozytywnie oceniamy poziom sprzedaży zrealizowany przez ES-SYSTEM w pierwszych trzech kwartałach br. Zanotowaliśmy skokowy wzrost zysku, który był pochodną wzrostu przychodów oraz pozytywnego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.
 
W I-III kwartale 2017 r. Grupa ES-SYSTEM wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 136 mln zł, tj. 6,5% wzrostu r/r. EBIT za ten okres ukształtował się na poziomie 4,6 mln zł w porównaniu z 0,95 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Zysk netto w I-III kwartale br. wyniósł 4,8 mln zł, co oznacza wzrost o 271,1% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
 
Za zmiany na poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiada w głównej mierze wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost marży i pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej.
 
Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku. Publikacja  raportu okresowego jest planowana na 15 listopada 2017 r.

Źródło: ES-SYSTEM
 

Treści powiązane:Komentarze: