Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2017-08-10)   LUG

Skonsolidowane wyniki LUG SA za II kwartał i I półrocze 2017 r.

Grupa Kapitałowa LUG S.A., jeden z czołowych producentów systemowych rozwiązań profesjonalnej techniki świetlnej, opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał i I półrocze 2017 roku. W I półroczu 2017 roku, LUG S.A. osiągnął rekordowy wynik EBITDA na poziomie 4,28 mln zł, To wzrost o 65, 7 proc. Zysk netto za sześć pierwszych miesięcy wyniósł 2,14 mln zł - wzrost o 311,2 proc. w stosunku do wyników I półrocza roku 2016. W porównaniu do I kwartału 2017 roku, przychody wzrosły o 9,3 proc. Zysk netto wyniósł 1,3 mln zł. Do osiągniętego rezultatu przyczynił się przede wszystkim wyższy wolumen sprzedaży we wszystkich segmentach działalności oraz sprzyjające warunki makroekonomiczne.

 


W II kwartale 2017 roku, LUG S.A. wypracował zysk brutto ze sprzedaży w wysokości  12,86 mln zł. To wzrost o 0,8 proc. w stosunku r/r oraz 7,8 proc. w porównaniu do I kwartału roku 2017. W pierwszym półroczu wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 24,78  mln zł i był wyższy o 21,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
 
Również w lipcu spółka zanotowała dobre wyniki finansowe. Całkowita dynamika przychodów ze sprzedaży osiągnęła poziom dwucyfrowy, poprawiając wyniki z analogicznego okresu ubiegłego roku. Wskazuje to na kontynuację dynamiki przychodów zarysowanej w pierwszych pięciu miesiącach roku.

 
  
  • 33,31 mln zł (+7,0% r/r) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2017 r.
  • Dynamiczny wzrost eksportu do poziomu 19,42 mln zł (+11,7% r/r)
  • 2,34 mln zł (+15% r/r) zysku EBITDA  i 1,3 mln zł zysku netto w II kw. 2017 roku
  • Powołanie do życia spółki LUG Argentina S.A.
  • Uchwała o przeniesienie notowań na rynek regulowany i decyzja o wypłacie dywidendy  (0,14 zł za akcję)

 
Innowacyjne światło dla życia z pasją
 
Na początku czerwca zarząd spółki ogłosił strategiczne kierunki rozwoju na lata 2017-2021. Wpisując się w globalne trendy branży oświetleniowej, tworzy innowacyjne światło wpływające na podniesienie komfortu życia, w centrum swoich działań stawiając człowieka, jego potrzeby i oczekiwania. Grupa koncentruje się na rozwoju usługi zarządzania światłem Light as a Service (LaaS) i na podnoszeniu efektywności energetycznej swoich rozwiązań.
 
- Strategiczne kierunki rozwoju są spójne z naszą dotychczasową wizją rozwoju i pomogą nam stopniowo przekształcić się w spółkę świadczącą zaawansowane rozwiązania dostarczania światła jako usługi - mówi Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu LUG S.A.
 
 
Grupa LUG wzmacnia swoją pozycję na światowych rynkach
 
LUG S.A. i Provider Argentina S.A. powołały spółkę joint venture pod nazwą LUG Argentina S.A., która już w końcu roku poprowadzi zakład produkcyjno-montażowy oraz zajmie się dystrybucją rozwiązań oświetleniowych LUG w Argentynie. Spółka skoncentruje się na rozwoju energooszczędnych rozwiązań ledowych. Oświetlenie oparte o rozwiązania LED stanie się najbardziej energooszczędną i wszechstronną technologią. Wartość globalnego rynku diod LED o wysokiej jasności wzrosła w 2015 r. o 2 proc., do 14,52 mld USD. Eksperci LEDinside przewidują, że w najbliższych pięciu latach skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w branży LED nie przekroczy 10% [1]. Największym rynkiem oświetlenia LED jest Europa. Udział europejskiej branży oświetleniowej w światowym rynku LED wynosi 23% [2]. Istotnym segmentem rynku oświetlenia jest rynek inteligentnego oświetlenia ulicznego. Analitycy prognozują, że dla rynku inteligentnego oświetlenia ulicznego LED wartość skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) w okresie 2016-2020 wyniesie 40,3% [3].
 
- W Argentynie będą produkowane wyłącznie oprawy oświetleniowe w technologii LED, ze szczególnym naciskiem na oprawy dedykowane przestrzeniom miejskim, czyli ulicom, parkingom, parkom i budynkom publicznym – komentuje Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu LUG S.A. Widzimy wzrost zainteresowania produktami o wysokiej oszczędności energetycznej i takie rozwiązania rozwijamy - dodaje prezes.
 
Równolegle trwa rozbudowa Centrum Badawczo-Produkcyjnego LUG S.A. w Nowym Kisielinie. Obecnie prowadzone są tam intensywne prace wykończeniowe nowej hali produkcyjnej. W obiekcie znajdzie się miejsce dla nowoczesnych maszyn i laboratorium prototypowo-testowego. Zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona we wrześniu br.
 
- Rynek usług oświetleniowych dynamicznie się zmienia. Staramy się podążać za jego potrzebami, a to wymaga nie tylko śledzenia trendów, ale i wypracowania własnych rozwiązań - mówi Wtorkowski.
 
Dodatkowo w maju 2017 r. LUG podpisał umowę o dofinansowanie innowacyjnego projektu, w ramach którego powstanie zestaw 40 specjalistycznych prototypów opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem (smart lighting). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Całkowita wartość projektu to 12,85 mln zł, przy poziomie dofinansowania w wysokości 42,05 proc.
 
 
Wypłata dywidendy i przejście na GPW
 
Zarząd LUG S.A. podjął uchwałę o rozpoczęciu niezbędnych działań prawnych mających na celu przeniesienie akcji spółki, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W czerwcu rekomendację zarządu pozytywnie zaopiniowało Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii A, B i C spółki do obrotu na GPW w Warszawie S.A. Obecnie trwają prace związane z przejściem na rynek regulowany i debiutem na głównym parkiecie. Prospekt zostanie złożony do KNF jeszcze w III kwartale, a termin debiut LUG na rynku regulowany jest szacowany na początek przyszłego roku.
 
Akcjonariusze uchwalili również wypłatę dywidendy w wysokości 0,14 zł na akcję. Zgodnie z uchwałą, do akcjonariuszy trafi 1,07 mln zł, co stanowi blisko 30 proc. skonsolidowanego zysku. To druga wypłata dywidendy w historii spółki. Wypłata zysku nastąpi 21 września 2017 roku.


Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. [mln PLN]
 
W ujęciu kwartalnym
  II kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017 zmiana kw/kw zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 31,14 30,47 33,31 +9,3% +7,0%
EBIT 1,03 0,71 1,12 +58,5% +9,1%
Marża operacyjna 3,3% 2,3% 3,4% +1,0pp +0,1pp
Amortyzacja 1,01 1,23 1,22 -1,2% +21,1%
EBITDA 2,03 1,94 2,34 +20,5% +15,0%
Marża EBITDA 6,5% 6,4% 7,0% +0,7pp +0,5pp
Zysk brutto 1,48 0,82 1,49 +81,4% +0,8%
Zysk netto 1,25 0,84 1,30 +54,4% +3,9%
Marża netto 4,0% 2,8% 3,9% +1,1pp -0,1pp


W ujęciu półrocznym
  I poł. 2016 I poł. 2017 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 53,19 63,78 +19,9%
EBIT 0,55 1,83 +233,7%
Marża operacyjna 1,0% 2,9% +1,8pp
Amortyzacja 2,04 2,46 +20,6%
EBITDA 2,58 4,28 +65,7%
Marża EBITDA 4,9% 6,7% +1,9pp

 
[1] Najważniejsze trendy w światowym przemyśle LED w 2016 roku, www.lighting.pl
[2] www.lednews.pl/swiatowy-rynek-oswietlenia-led-2015
[3] Research and Markets „Smart Street Lighting - Global Market Drivers, Opportunities, Trends, and Forecasts, 2016-2022”, luty 2016


Źródło: LUG

Treści powiązane:Komentarze:

Advertisement