Wydarzenia branżowe | Nagrody i wyróżnienia  (2024-01-16)   LUG

Piaty raz z rzędu LUG z tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie

Grupa LUG jedyną spółką utrzymującą tytuł od początku istnienia badania
 
23 listopada 2023 ogłoszono wyniki V edycji Badania Crisis Climate Awareness 2023 organizowanego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska. LUG osiągnął siódmy wynik spośród 152 przebadanych największych spółek w Polsce, a tym samym po raz piąty znalazł się w gronie firm wyróżnionych tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie.
 
Organizatorzy badania przeanalizowali 152 raporty spółek giełdowych podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych. Zawartość raportu oceniano w oparciu o 10 kluczowych kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych. 
 
W tym roku średni wynik wyniósł 4,02 na 10 możliwych do uzyskania i był wyższy od danych w minionym roku. Jedenaście spółek otrzymało nie mniej niż 9 punktów. Grupa LUG S.A. uplasowała się na wysokiej
7 pozycji. Warto podkreślić, że LUG jest jedyną firmą, która od początku badania, czyli od roku 2017 stale utrzymuje się w gronie spółek świadomych klimatycznych. W tym roku tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie otrzymało 38 firm, z których każda otrzymała punktację wyższą lub równą 7 pkt.
- Od pięciu lat Grupa LUG publikuje informacje niefinansowe, które podlegają ocenie w badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek. Jako firma odpowiedzialna społecznie zwracamy szczególną uwagę na wpływ naszej organizacji na środowisko naturalne i kwestie społeczne, a także ład zarządczy. Stale podnosząc nasze standardy w tych obszarach. Ponadto nasze oprawy oświetleniowe są nie tylko energooszczędne, ale mają też pozytywny wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez klientów i użytkowników końcowych. Mam ogromną satysfakcję, że wciąż utrzymujemy wysoki wynik i tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie - podsumowuje wyniki badania Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej LUG S.A.
 
Liderem zestawienia w tegorocznej edycji badania CCA została spółka CCC osiągając wynik 10/10 pkt. drugie miejsce z notą 9,67 zajęła Grupa PZU, ex aequo z PKO BP.
 
Inicjatorzy projektu podkreślają, że głównym celem badania jest podniesienie świadomości przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu. Raport ma także dostarczać inwestorom i publicznym interesariuszom mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa w procesie zarządzania uwzględniają kwestie klimatyczne.
 
Wyniki Badania Świadomości Klimatycznej Spółek zostały ogłoszone w trakcie webinarium „Wyzwania raportowania niefinansowego za rok 2023" organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Metodologia badania jest dostępna na stronie internetowej Fundacji Standardów Raportowania www.standardy.org.pl.
 
Żródło: LUG
 

Treści powiązane:Komentarze: