Wydarzenia branżowe | Targi, konferencje, seminaria  (2021-01-08)  

Światło i Elektrotechnika dla Samorządów – Spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

W dniu 19 maja 2021 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, które będzie doskonałą okazją do prezentacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarce energetycznej w zakresie OZE, oświetlenia i elektromobilności na terenie miast i gmin.
 
Spotkanie odbędzie się w czasie trwania Targów ELEKTROTECHNIKA 2021, Targów ŚWIATŁO 2021 i Targów AUTOMATICON 2021, odbywających się równocześnie na terenie EXPO XXI w Warszawie.

 


Zakres tematyczny spotkania:
  1. poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak m.in. fotowoltaika, turbiny wiatrowe i pompy ciepła itd. oraz zastosowanie układów hybrydowych jak również systemów magazynowania energii,
  2. oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, oświetlenie wewnętrzne obiektów zarządzanych przez JST,
  3. wykorzystanie IoT na terenie aglomeracji miejskich oraz zurbanizowanych obszarów wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań nie tylko z zakresu zarządzania energooszczędnym oświetleniem LED, ale i zarządzania miejscami parkingowymi, odbiorem odpadów, opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej i wody, zbieraniem danych o zanieczyszczeniu powietrza, intensywności ruchu itp.,
  4. wykorzystanie pojazdów elektrycznych (także w służbach komunalnych) wraz z budową i eksploatacją stacji oraz punktów do ładowania.

Spotkanie składać się będzie z części plenarnej, części szkoleniowej w grupach roboczych oraz interaktywnych pokazów na terenie targowym. Do prezentacji zaproszeni są zarówno niezależni eksperci jak i firmy, których oferta może być promowana jako rozwiązanie do szerszego zastosowania na terenie gmin (miast) oraz powiatów.
 
Szczegóły można znaleźć na stronach:
https://elektroinstalacje.pl/ oraz http://lightfair.pl/  
 

Organizatorzy zapraszają do kontaktu zainteresowanych zaprezentowaniem innowacyjnych, ale zarazem sprawdzonych rozwiązań.
 
 

Treści powiązane:Komentarze: