Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2018-08-28)  

Rośnie liczba firm zrzeszonych w Klastrze Inteligentnego Oświetlenia

W 2015 r. Ministerstwo Gospodarki wprowadziło do wykazu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) rozwiązania z obszaru techniki świetlnej w KIS 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo, oraz w KIS 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących. W ślad za tym, w kolejnym 2016 r., na terenie Polski został zawiązany pierwszy klaster zrzeszający przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży oświetleniowej, pod nazwą „Klaster Inteligentnego Oświetlenia”.

 


Celem Klastra Inteligentnego Oświetlenia  jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju jego członków, w tym w szczególności dotyczących:
 
  • transferu technologii pomiędzy członkami klastra,
  • transferu technologii z jednostek naukowych do członków klastra,
  • tematycznych szkoleń z zakresu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
  • reprezentowanie członków klastra na wybranych imprezach targowych i wystawienniczych, zarówno w kraju jak i poza granicami,
  • współracy członków klastra z biurami projektowymi, inwestorami, wykonawcami, jednostkami oraz przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie otoczenia biznesu.

27 kwietnia 2017 r. szesnaście przedsiębiorstw działających aktywnie w branży oświetleniowej, wśród których były firmy Aquaform, ATM Lighting, Britop Lighting, Cora, Elgis Garbatka, Greenlux, Kanlux, Kinna Production, Rabbit, Rosa, Spot Light, Skoff, TM Technologie, Wojnarowscy oraz Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego PZPO i Agencja SOMA, powołało koordynatora działań klastra, którym stała się spółka pod nazwą Klaster Inteligentnego Oświetlenia.
 
W 2018 r. liczba uczestników Klastra powiększyła się dzięki temu, że dołączyły do niego kolejne dynamicznie rozwijające się polskie firmy: Ledolux Poland, Hybryd, Luxon LED i Central Point.

 
Patronat honorowy nad projektem objęły Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich,  SEP oddział Kraków,  Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wschodni Klaster Budowlany.
 
Misją Klastra Inteligentnego Oświetlenia jest promowanie potencjału jego członków wśród inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie integracji członków w zakresie kreowania i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technologii w sektorze. Celem jest uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego zdolnego do budowania środowiska sprzyjającego rozwojowi wzajemnych relacji i powiązań, które przyczynią się do rozwoju jego członków w bardzo dynamicznie zmieniającej się branży oświetleniowej. Ponadto celem jest uzyskanie statusu organizacji zdolnej aplikować w nowej perspektywie budżetowej o środki na realizację różnorodnych projektów na rzecz Członków Klastra.
 
Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Klastrem Inteligentnego Oświetlenia:
  • podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży;
  • możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług;
  • możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi;
  • efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra;
  • prowadzenie wspólnych badań naukowo-badawczych oraz komercjalizacja ich wyników.
 
Zapraszamy na stronę internetową Klastra pod adresem http://kl-io.pl/ oraz jego profile w social mediach – Facebook i Linkedin, gdzie znaleźć można informacje o bieżących działaniach jego członków i samego Klastra.
 
Żywimy głęboką nadzieję, że działania rozpoczęte przez firmy zrzeszone w ramach Klastra Inteligentnego Oświetlenia, które będą intensywnie popularyzowane w kolejnych latach, przyczynią się do integracji działań i wymiany doświadczeń między tymi podmiotami, jednostkami naukowymi i samorządowymi oraz osobami aktywnie uczestniczącymi w życiu branży oświetleniowej.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą do kontaktu z biurem Klastra, oraz czynnego udziału w przedsięwzięciu.

 

Treści powiązane:Komentarze: