Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2018-12-20)   SILVAIR

Silvair z pierwszą umową na sprzedaż narzędzi do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej

Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy), podpisała pierwszą umowę na sprzedaż Commissioning Tool – narzędzi do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej w modelu Lighting Control as a Service (LCaaS) z amerykańskim producentem komponentów Fulham Co.
 

Umowa obejmuje udostępnienie narzędzi do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej, opartych na technologii Bluetooth mesh, w modelu Lighting Control as a Service (LCaaS).
 
W ramach umowy Silvair zobowiązał się do udostępniania, obsługi oraz utrzymania cyfrowego narzędzia do projektowania, konfiguracji i przeprowadzania odbioru inteligentnej sieci oświetleniowej (Commissioning) oraz do świadczenie związanych z tym usług.
 
Z kolei Fulham zobowiązuje się do udostępniania, sprzedaży i marketingu narzędzi do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej oraz współpracy z Silvair w zakresie używania urządzeń i komponentów oświetleniowych kompatybilnych z technologią Bluetooth mesh.
 
Fulham zobowiązany jest do uiszczania płatności za opracowanie, udostępnienie i utrzymywanie narzędzi, uruchomienie urządzeń z wykorzystaniem narzędzi, testowanie urządzeń i komponentów oświetleniowych oraz za transfer danych w przypadkach wskazanych w umowie.
 
W czerwcu tego roku Silvair i Fulham podpisały umowę, w ramach której spółka udzieliła partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie Silvair Lighting Firmware oraz narzędzi i usług towarzyszących. Fulham to jeden z globalnych dostawców komponentów oświetleniowych. Oferuje m.in. systemy dedykowane dla nieruchomości komercyjnych, szpitali, szkół, czy magazynów. Już w marcu tego roku Fulham prezentował publicznie swoje rozwiązania bazujące na standardzie Bluetooth mesh i oprogramowaniu Silvair.
 
Silvair oferuje swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej. Źródła przychodów Spółki pochodzą ze sprzedaży oprogramowania Silvair Lighting Firmware, opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenie usług w ramach Platformy Silvair (usługi monitoringu i utrzymania sieci oraz dodatkowe usługi IoT).
 
Źródło: Silvair

Treści powiązane:Komentarze: