Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2021-09-08)   LUG

W II kw. roku LUG notuje rekordowy zysk brutto i mierzy się z dostępnością komponentów


Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał 2021 roku.  Przychody Grupy w II kw. 2021 r. wyniosły 47,39 mln zł. To wynik o 5% wyższy niż przed rokiem oraz o 26,3% wyższy niż w poprzednim kwartale. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 25,54 mln zł względem 19,44 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku (+31,4% r/r). Na sytuację na rynku i tempo realizacji kontraktów w dalszym ciągu wpływ ma pandemia COVID-19. Mimo widocznego w ostatnich kwartałach ubiegłego roku odbicia gospodarczego, utrzymuje się niepewność związana z dostępnością komponentów i zachowaniem ciągłości łańcuchów dostaw.

 
  • 47,39 mln zł przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2021 roku (+5% r/r). Stabilny wzrost przychodów mimo globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw;
  • Rekordowy w historii Grupy LUG poziom zysku brutto ze sprzedaży 25,54 mln zł, wzrost o 31,4% r/r;
  • Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego w Nowym Kisielinie – wartość inwestycji to 8,2 mln zł;
  • Premiera oprawy SAVA LED i planowa realizacja kontraktu oświetleniowego w Warszawie.

 


 

– Mimo utrzymującej się niepewności i globalnych zakłóceń łańcucha dostaw, kontynuujemy realizację strategii. Nasz portfel projektów jest rekordowo wysoki i intensywnie pracujemy nad jego realizacją. Rozbudowujemy Centrum Badawczo-Rozwojowe. Zgodnie z harmonogramem realizujemy także etapy przygotowawcze w ramach kontraktu na modernizację oświetlenia ulicznego w Warszawie – komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.Od kwietnia do czerwca br. w strukturze sprzedaży dominował eksport. Przychody z kontraktów zagranicznych wyniosły w II kw. 2021 r. 28,83 mln zł i były o 22,8% wyższe niż przed kwartałem. Sprzedaż krajowa osiągnęła poziomu 18,56 mln zł, notując wzrost o 32% w stosunku do poprzedniego kwartału.
 
Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w II kw. 2021 r. 25,54 mln zł, to najwyższy w historii Grupy LUG wynik. Zysk ten był o 31,4% wyższy niż przed rokiem i aż o 143 % wyższy niż w poprzednim kwartale. Na wzrost zysku brutto ze sprzedaży miał wpływ dynamiczny wzrost przychodów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Marża brutto na sprzedaży wzrosła do rekordowego poziomu 53,9% i była o 10,8pp wyższa niż przed rokiem oraz aż o 25,9pp wyższa niż w poprzednim kwartale. Tym samym przekroczyła poziom 40% założony w strategicznych kierunkach rozwoju.
 
Wynik EBITDA wyniósł w II kw. 2021 r. 5,22 mln zł i był o 2,6% niższy niż przed rokiem oraz jednocześnie o 66,2% wyższy niż w poprzednim kwartale. Wzrost wyniku EBITDA był spowodowany rekordowym wzrostem zysku brutto ze sprzedaży. Marża EBITDA wzrosła w ciągu kwartału o 2,6pp do poziomu 11,0% i była o 0,9pp niższa niż przed rokiem.
 
W II kwartale roku zysk netto wyniósł 0,78 mln zł i był na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału (wzrost o 1,3%) oraz o 71,1% niższym niż przed rokiem. Marża zysku netto osiągnęła 1,6%, o 0,4pp mniej niż w poprzednim kwartale oraz 4,3pp niż przed rokiem.
 
 
Premiera oprawy SAVA LED
 
Publiczna premiera oprawy SAVA LED, miała miejsce w połowie maja br. podczas Smart City Forum w Warszawie. Oprawa została zaprojektowana specjalnie na potrzeby wygranego postępowania przetargowego wymiany opraw oświetleniowych w Warszawie. Warszawa otrzyma blisko 40 tys. sztuk tych opraw. Jest to największy w Polsce i jeden z największych w Europie projekt modernizacji oświetlenia. SAVA to modularna oprawa oświetleniowa, wyposażona w złącze Zhaga i zgodna ze standardem D4i. To rozwiązanie future-proof, które stanowić będzie podstawę dalszego rozwoju inteligentnej infrastruktury w mieście. Pozwoli również – co nie mniej istotne – osiągnąć zwrot z inwestycji już po kilkunastu miesiącach.
 
 
Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego
 
Inwestycje w ostatnich czterech kwartałach wyniosły 7,72 mln zł i były o 72% wyższe niż w analogicznych czterech poprzednich kwartałach. W największym stopniu za poziom inwestycji odpowiadała wartość prac rozwojowych. Począwszy od II kw. 2021 r. w strukturze inwestycji są wykazywane budynki, co jest efektem wiosną br. prac inwestycyjnych związanych z rozbudową zakładu w Nowym Kisielinie. Pierwotny zakres inwestycji został zwiększony o dodatkowe rozwiązania socjalne, a także za sprawą dodatkowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo operacyjne i ograniczających wpływ na środowisko.
Całkowity koszt tej inwestycji to 8,21 mln zł. Zakończenie prac budowlanych planowana jest na 31 października br. Projekt obejmuje rozbudowę hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo – socjalnym. Po zakończeniu prac powierzchnia magazynowa firmy zwiększy się o blisko 3000 m2, natomiast przestrzeń biurowo – socjalna powiększy się o ok. 500 m2. Powstaną także dodatkowe miejsca na nowe laboratoria, w których prowadzone są prace nad produktami. Powiększony obiekt usprawni gospodarkę magazynową Grupy i dostarczy przestrzeni do dalszego rozwoju holdingu.
 
 
Wpływ pandemii na rozwój sektora
 
Według raportu agencji analitycznej The Business Research Company, w 2020 roku rynek inteligentnego oświetlenia osiągnął wartość 11,06 mld dolarów, przy rocznym wzroście na poziomie 12,1 proc., notowanym od roku 2015. Analitycy oszacowali, że w 2025 roku wartość tego sektora wyniesie 22,7 mld dolarów z CAGR na poziomie 15,3%. Prognozując od 2025 roku, w roku 2030 rynek ten osiągnie wartość 43,9 mld dolarów ze wzrostem charakteryzującym się wskaźnikiem CAGR wynoszącym 14,3% [1] . Głównym czynnikami blokującymi szybki wzrost   sektora są wysokie koszty w tym m.in. wzrost cen transportu i metali oraz brak podzespołów elektronicznych.
 
Wspierająco na całą branżę działa szereg inicjatyw rządowych w rozwiniętych i rozwijających się rynkach związanych z ochroną środowiska. W prognozowanym okresie rynek inteligentnego oświetlenia będzie napędzał także szybki wzrost inwestycji w rozwiązania charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną w branży infrastrukturalnej. Więcej informacji o sytuacji rynkowej można przeczytać w Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. w rozdziale: Branża oświetleniowa.
 
 
[1] Źródło: www.elektronikab2b.pl, W 2025 roku wartość rynku inteligentnego oświetlenia przekroczy 22 mld dolarów, 15 lipca 2021 r.


Źródło: LUG

Treści powiązane:Komentarze: