Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-07-05)  

Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2019

Zapraszamy do udziału w Konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2019 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2019 Roku.

 


Zadaniem Konkursu jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym,  jak również  podniesienia  atrakcyjności  turystycznej  obiektów, a także dekoracji świątecznych.
 
Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.

Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego organizacja non-profit działająca na rzecz edukacji i popularyzacji dobrych rozwiązań oświetleniowych.
 
 
 

Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać do dnia 31 października 2019 r.
 
Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronach www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.
Można je także pobrać z naszej strony:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze organizatora.
tel.: 22 / 843-20-19
e-mail: biuro@pzpo.pl
 
Konkurs organizowany jest pod patronatem Izby Architektów RP, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Związku Gmin Wiejskich RP.
 
Patronat medialny nad konkursem objął portal LIGHTING.PL.
 

Treści powiązane:Komentarze: