Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2018-11-15)   LUG

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LUG za III kwartał 2018 r.

Grupa Kapitałowa LUG S.A., jeden z czołowych producentów systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki oświetleniowej, opublikował skonsolidowane wyniki za III kwartał 2018 roku. W omawianym okresie przychody Grupy wyniosły 42,94 mln zł i wzrosły o 9,4 proc. w porównaniu do III kwartału 2017 roku. To już drugi kwartał w historii Grupy, gdy przychody przekroczyły barierę 40 mln zł. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 2,44 mln zł. Narastająco zysk netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2018 roku wykazał wzrost o 17,6 proc., do poziomu 5,01 mln zł.

 


 
LUG zamyka III kwartał 2018 r. poprawą zysków i rentowności
  • Przychody za dziewięć miesięcy 2018 r. przekroczyły 119,60 mln zł i były o 16,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r.;
  • Poprawa wskaźnika długu netto do EBITDA mimo intensywnych inwestycji i przygotowań do najmocniejszego sprzedażowo czwartego kwartału w roku
  • 42,94 mln zł (wzrost o 9,4% r/r) skonsolidowanych przychodów w III kw. 2018 r.
  • 20,21 mln zł zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 11% r/r) w III kw. 2018 r.
  • 4,34 mln zł wyniku EBITDA (wzrost o 44,7% r/r) w III kw. 2018 r.
  • 2,44 mln zł zysku netto (wzrost o 15,1% r/r) w III kw. 2018 r.

 
Grupa LUG zakończyła III kwartał 2018 roku wzrostem zysków szybszym niż wzrost przychodów oraz dalszą poprawą rentowności. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 11 proc. r/r, a dzięki optymalizacji kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów marża brutto na sprzedaży osiągnęła 47,1 proc., zaledwie 0,9 p.p. mniej niż w rekordowym w historii Grupy IV kw. 2017 r.

Wynik EBITDA i operacyjny wzrosły odpowiednio o +44,7 proc. oraz o +54,7 proc. r/r prowadząc do zwiększenia marż odpowiednio o 2,5pp i 1,8pp w ujęciu r/r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,44 mln zł i pozwolił na wygenerowanie marży netto na poziomie  5,7 proc., o 0,3pp wyższej niż przed rokiem.
 
Wypracowane w III kwartale wyniki finansowe napawają mnie optymizmem pomimo symptomów pogarszania się warunków makroekonomicznych. Udało nam się poprawić rentowność realizowanych projektów i kontynuować wzrost marż, m.in. dzięki korzyściom skali i inwestycji w nowoczesne, zautomatyzowane wyposażenie zakładów wytwórczych. Dobre wskaźniki finansowe potwierdzają też, że realizowane od ubiegłego roku kierunki rozwoju przynoszą efekty w postaci poprawy wyników operacyjnych i utrzymania marży brutto na poziomie ponad 47 proc. – komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej LUG.

Po raz pierwszy w historii Grupy udało się wypracować zysk brutto przekraczając poziom 20 mln zł w jednym kwartale. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów zysk brutto na sprzedaży wyniósł 70,79 mln zł, co oznacza wzrost o 25,1 proc. (o niemal 10pp wyższy niż wzrost przychodów).

Trzeci kwartał zaowocował też wzmocnieniem sprzedaży krajowej w stosunku do eksportu. Przychody z projektów realizowanych w kraju w minionym kwartale wyniosły 24,77 mln zł i stanowiły 57,7 proc. całości przychodów.
Ryszard Wtorkowski        
Prezes Zarządu Grupy        
Kapitałowej LUG
     
 
To nie jest stała tendencja. Odnotowany wzrost przychodów krajowych jest efektem dywersyfikacji źródeł przychodów i  umiejętności wykorzystania utrzymującej się dobrej koniunktury na rynku polskim  oraz przesunięciem części  realizowanych kontraktów zagranicznych na kolejne miesiące. Spodziewamy się, że dynamika przychodów eksportowych w kolejnych kwartałach wróci na dotychczasowe poziomy – dodaje Prezes Wtorkowski.
 
Zysk netto wyniósł w III kw. 2018 r. 2,44 mln zł i był o 15,1 proc. wyższy niż przed rokiem oraz aż o 70,6 proc. wyższy niż w II kw. 2018 r. W efekcie marża netto wzrosła o 0,3pp w ujęciu r/r/ i 2,2pp w ujęciu kw/kw. W ostatnich czterech kwartałach suma zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wzrosła o 43,3 proc. i wyniosła 7,84 mln zł, więcej niż w całym 2017 r.
 
Wynik EBITDA wyniósł w III kw. 2018 r. 4,34 mln zł, o 44,7% więcej niż przed rokiem i o 24,4% więcej niż w II kw. 2018 r. Marża EBITDA wyniosła 10,1%, czyli o 1,7pp więcej niż przed kwartałem i o 2,5pp więcej niż przed rokiem.


Fabryka w Argentynie oficjalnie otwarta

Po kilkunastu miesiącach prac uruchomiono produkcję w zakładzie produkcyjno-montażowym LUG w Argentynie. W pierwszej zagranicznej fabryce Grupy LUG produkowane są najnowszej generacji oprawy oświetleniowe LED, przeznaczone do oświetlenia przestrzeni miejskich, infrastruktury drogowej, szkół, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych.
 
Internacjonalizacja jest jednym z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Wciąż poszukujemy nowych rynków zbytu. Stąd też inicjatywa związana z założeniem nowej spółki LUG Turkey, która dołączyła do Grupy Kapitałowej LUG. W październiku oficjalnie otworzyliśmy zakład produkcyjno-montażowy w Argentynie, w którym ruszyła już produkcja – podkreśla Ryszard Wtorkowski.


LUG obsypany nagrodami

Grupa Kapitałowa LUG otrzymała w III kwartale roku liczne wyróżnienia i nagrody, które podkreślają jej rozwój. Po raz czwarty spółka została Liderem Lubuskiego Biznesu w kategorii „duże przedsiębiorstwa”. W tym samym konkursie przyznano jej tytuł Lidera Innowacji. LUG otrzymał także prestiżową Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego i jako jedna z 21 polskich firm został nominowany do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dostrzeżono tez działania spółki poza granicami kraju. Polska Agencja Inwestycji i Handlu uhonorowała LUG Nagrodą PAIH 2018 w kategorii Ekspansja Zagraniczna.


Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. w III kwartale 2018 r.  [mln zł]
 
[mln zł, %, pp]  III kw. 2016  III kw. 2017  III kw. 2018 zmiana III kw. 2018/2017
   Przychody ze sprzedaży 33,40 39,24 42 94 9,4%
   Zysk brutto na sprzedaży 13,18 18,21 20,21 11,0%
   Marża brutto na sprzedaży 39,5% 46,4% 47,1% 0,7%
   EBITDA 2,70 3,0 4 ,34 44,7%
   Marża EBITDA 8,1% 7,6% 10,1% 2,5%
   Zysk operacyjny 1,57 1,72 2 ,66 54,7%
   Marża operacyjna 4,7% 4,4% 6,2% 1,8%
   Zysk netto 1,28 2,12 2,44 15,1%
   Marża netto 3,8% 5,4% 5,7% 0,3%
 
Źródło: LUG

Treści powiązane:Komentarze:

Advertisement