Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-04-08)   SIGNIFY

W związku z koronawirusem Signify aktualizuje prognozy

Pandemia COVID-19 stworzyła na całym świecie niespotykaną sytuację. Od samego początku firma Signify podjęła poważne działania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i klientów oraz utrzymania ciągłości łańcucha dostaw oraz wspierania przepływów finansowych i kosztów operacyjnych.

Aby dostosować się do szybko zmieniającej się sytuacji, firma podjęła ważne decyzje.

 


Zawieszenie i wycofanie z propozycji wypłaty dywidendy
 
Biorąc pod uwagę wysoki poziom globalnej niepewności i bardzo ograniczoną możliwość przewidzenia, jak ten kryzys będzie się dalej rozwijał, firma Signify postanowiła zawiesić swoje perspektywy finansowe na 2020 r., które zostały ogłoszone 31 stycznia 2020 r.
 
Ponadto firma Signify postanowiła wycofać propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 1,35 EUR na akcję, aby w tym okresie niepewności na rynku zapewnić odporność i dodatkowo wzmocnić sytuację finansową spółki. Po ustabilizowaniu się warunków rynkowych, Signify ponownie dokona podziału kapitału między akcjonariuszy.
 
 
Capital Markets Day przełożony, a WZA odbędzie się 19 maja 2020 r.
 
Firma Signify postanowiła również przesunąć Capital Markets Day, który miał się odbyć 18 czerwca 2020 r. w Londynie. Nowa data zostanie ogłoszona we właściwym czasie.
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Signify odbędzie się 19 maja 2020 r., zgodnie z pierwotnym planem. W związku z wybuchem COVID-19 Signify zachęca akcjonariuszy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, do wcześniejszego zadawania pytań i uczestnictwa w  spotkaniu za pośrednictwem webcastu na żywo ze spotkania na stronie internetowej firmy. Signify może podjąć lub może być zmuszone podjęcia dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych stron biorących udział w ZWZ.
 
 
Pandemia COVID-19 jest bezprecedensowa w swojej skali i związanych z nią wyzwaniach. Naszym priorytetem jest zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, klientów, partnerów i ludzi wokół nas. Bardzo wcześnie utworzyliśmy zespoły, centralnie i lokalnie, w celu monitorowania sytuacji, szybkiego reagowania i działania w odpowiedni sposób, zgodnie z radami rządów i władz lokalnych. Specjalne zespoły działają także, aby zminimalizować wpływ na dostawy i poziom usług dla naszych klientów i partnerówpowiedział Eric Rondolat, CEO. – Ponieważ niepewność pozostaje wysoka, a widoczność niska, należy zachować ostrożność. Chcemy mieć pewność, że zachowamy naszą elastyczność w reagowaniu na zmiany warunków rynkowych i zagwarantujemy stabilność firmy. Nadal uważnie monitorujemy rozwój COVID-19 i identyfikujemy dodatkowe działania łagodzące.

 
Źródło: Signify

Treści powiązane:Komentarze: