Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-08-18)   LUG

LUG obronił się przed skutkami pandemii – uzyskał wzrost przychodu i zysku netto w II kw. 2020 roku

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał 2020 roku. Przychody Grupy w II kw. 2020 r. wyniosły 45,12 mln zł i były o 10,7 procent wyższe niż przed rokiem oraz o 0,6 procent niższe niż w poprzednim kwartale. Pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych spowodowanych ogłoszeniem pandemii COVID-19 spółka wypracowała 2,70 mln zł zysku netto, poprawiając tym samym o ponad 41 proc. wyniki z I kwartału br.

 
 
 
  • 45,12 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wzrost o 10,7 proc. r/r;
  • 19,44 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, wzrost o 27,1 proc. r/r;
  • 5,36 mln zł EBITDA, poprawa wskaźnika o 57,2 proc. kw/kw;
  • 2,70 mln zł zysku netto w drugim kwartale 2020 r., wzrost o 41,4 kw/kw;
  • Marża brutto na sprzedaży powróciła do strategicznie oczekiwanego poziomu ponad 40 proc.
  • Nowa linia produktów PurelightLUG do sterylizacji światłem UV-C dla branży HoReCa, biur, edukacji, usług oraz ochrony zdrowia

 
Przychody w drugim kwartale uzależnione były od stopniowo otwierających się gospodarek poszczególnych krajów dotkniętych pandemią COVID-19 oraz nawarstwieniem popytu z okresu przymusowej izolacji na przełomie I i II kwartału. Od kwietnia do czerwca na prowadzenie wysunęła się sprzedaż krajowa. To efekt inwestycji, których finalizacja była przesunięta z poprzedniego kwartału na II kw. 2020 r. Łącznie przychody krajowe wyniosły 22,75 mln zł i były wyższe o 82,1 proc. niż w poprzednim kwartale i o 56,9 proc. wyższe niż przed rokiem.
 
Obniżyły się natomiast przychody z zagranicy, na co bezpośredni wpływ miała pandemia COVID-19. Eksport w II kwartale br. wyniósł 22,37 mln zł, czyli o 32 proc mniej niż w poprzednim kwartale. Tym samym udział eksportu  w całkowitych przychodach ze sprzedaży wyniósł 49,6 proc. Ponadto LUG w II kwartale 2020 r. na zlecenie lubuskich władz samorządowych (Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego, Urząd Miasta Zielona Góra i Urząd Gminy Świdnica) sprowadził do Polski środki ochronne o wartości 4,81 mln zł, co również wpłynęło na poziom przychodów.

 
W drugim kwartale stopniowe otwieranie gospodarek poszczególnych krajów pozwoliło nam wzrosnąć i wypracować dodatnie wyniki finansowe. Dalsza dyscyplina kosztowa, operacyjne działania prewencyjne  wynikające z rozwoju pandemii COVID-19 oraz aktualny poziom zamówień pozwalają nam uznać, że sytuacja Grupy Kapitałowej LUG jest stabilna. - komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

 
Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w II kw. 2020 r. 19,44 mln zł, to drugi najwyższy w historii Grupy wynik (po III kw. 2018 r.), rosnąc kw/kw o 6,3 procent. oraz o 27,1 proc. w ujęciu r/r. Pozwoliło to osiągnąć marżę brutto na sprzedaży na poziomie 43,1 proc., czyli powyżej poziomu 40 procent określonego w strategicznych kierunkach rozwoju Grupy. Marża brutto na sprzedaży była wyższa o 2,8pp niż przed kwartałem i o 5,6pp wyższa niż w II kw. poprzedniego roku.
 
Wynik EBITDA wyniósł w II kw. 2020 r. 5,36 mln zł i był o 57,2 procent wyższy niż w I kwartale oraz aż o 1748,3 proc. wyższy niż przed rokiem. Podobnie jak w przypadku zysku brutto na sprzedaży, osiągnięty w II kw. 2020 r. wynik EBITDA był drugim najwyższym w historii Grupy. Na poziom wyniku EBITDA wpłynęło świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego czerwcowa transza wyniosła  935 tys. zł. Marża EBITDA wyniosła 11,9 procent, o 4,4pp więcej niż w poprzednim kwartale i o 11,2pp więcej niż przed rokiem.
 
 
Wpływ COVID-19 na rynek oświetlenia
 
Prognozy dotyczące tempa rozwoju gospodarek na całym świecie zostały zmienione na skutek ogłoszonej w drugim kwartale br. pandemii koronawirusa. Pandemia skorygowała w dół wszystkie dotychczasowe prognozy, w tym także te dotyczące rozwoju rynku oświetleniowego. Spadły one aż o 21 procent w zestawieniu do prognoz sprzed pandemii. Prognozowane tempo wzrostu inteligentnego rynku oświetlenia LED w latach 2020-2025 ma wynieść 18 proc. CAGR a wartość rynku w 2025 roku jest szacowana na poziomie 30,6 mld USD [1].

Nowym szybko rozwijającym się trendem, który pojawił się w 2020 roku i postawił przed producentami nowe wyzwania, stał się lawinowy wzrost popytu na źródła światła i oprawy oświetleniowe UV-C. Pandemia COVID-19 wywołała bezprecedensowy wzrost zainteresowania zastosowaniem światła ultrafioletowego do dezynfekcji pomieszczeń. Do łask wracają konwencjonalne promienniki UV-C w postaci liniowych, niskoprężnych lamp z parami rtęci. Wytwarzane przez nie promieniowanie o długości fali 254 nm najskuteczniej rozkłada RNA koronawirusa i w ten sposób go unieszkodliwia. Grupa Kapitałowa LUG S.A. w rekordowym tempie opracowała i wdrożyła rodzinę opraw UV-C „PurelightLUG”, na którą składają się zarówno oprawy do dezynfekcji powierzchni, jak również produkty dezynfekujące powietrze i mogące pracować w obecności ludzi, a także rozwiązania hybrydowe. LUG ma na swoim koncie już realizacje oparte o nowy asortyment, w tym: szpital, restaurację, ośrodek pomocy, przedszkole i klinikę stomatologiczną.
 
[1] Investor Relation Presentation, Annula Report, Expert Interview and Markets and Markets Analysis".

 

Treści powiązane:Komentarze: