Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2017-06-20)   LENA LIGHTING

Lena Lighting ogłosiła konkurs dla architektów

Lena Lighting S.A. od kilku lat konsekwentnie rozwija współpracę z projektantami i architektami. Stąd w ofercie firmy ważną pozycję stanowią oprawy oświetleniowe dla obiektów architektonicznych. Stało się to podstawą idei zorganizowania konkursu LENA LIGHTING MASTER 2017-2018, w którym architekci będą mogli zaprezentować efekty owocnej współpracy z firmą.

 


Zadaniem Uczestników konkursu jest zaprezentowanie dokumentacji projektowo-fotograficznej inwestycji oświetlonej z zastosowaniem produktów firmy Lena Lighting. Nie ma ograniczeń co do okresu powstania zgłoszonych inwestycji, powinny one jednak być zakończone.
 
W jury zasiadać będą m.in. osoby związane z Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (IARP) i Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP). Prace konkursowe można składać do dnia 29 stycznia 2018 r. Będą one oceniane według następujących kryteriów merytorycznych:
  • rozwiązania przestrzenne – spójność i atrakcyjność kompozycji,
  • jakość rozwiązań oświetleniowych, funkcjonalność i zgodność z dobrą praktyką techniki świetlnej,
  • nowatorstwo i walory estetyczne zastosowanych rozwiązań.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2018. Pula nagród wynosi 25 000 zł. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej firmy Lena Lighting.
 
Konkurs dla architektów to nie jedyna inicjatywa firmy skierowana do architektów. Już od pewnego czasu Lena Lighting bierze czynny udział w spotkaniach z architektami podczas Mistrzostw Polski Architektów w Narciarstwie (Ski Archi Cup), Golfie (Golf Archi Cup) i Tenisie (Tennis Archi Cup). Są to działania spójne z kierunkami rozwoju firmy, która rozbuduje bardzo intensywnie ofertę w zakresie oświetlenia architektonicznego. Chce być zauważana przez projektantów, designerów, architektów. Jest otwarta na uwagi i sugestie dotyczące produkowanych opraw i dalszego rozszerzania oferty o nowe i uzupełniające elementy.
 
Źródło: Lena Lighting

Treści powiązane:Komentarze: