Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-08-19)   LUG

Słaba koniunktura i przesunięcia terminów inwestycji oświetleniowych zaniżyły wyniki LUG

LUG S.A., jeden z czołowych europejskich producentów systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował wyniki finansowe za II kwartał. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej LUG S.A. w II kw. 2019 roku wyniosły 40,76 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży w analizowanym okresie to 15,29 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 37,5 procent.

 
 

 
  • 40,76 mln zł (-2,2% r/r) przychodów ze sprzedaży w II kwartale i 82,81 mln zł (+8,0% r/r) przychodów ze sprzedaży w całym I półroczu 2019 roku;
  • wzrost przychodów z eksportu w II kw. br. o +27,0% r/r do poziomu 26,26 mln zł;
  • 15,29 mln zł zysku brutto na sprzedaży w II kwartale 2019 r. i 71,55 mln zł w ujęciu narastającym za ostatnie cztery kwartały;
  • 2,04 mln zł straty netto w II kwartale 2019 i 0,84 mln zł zysku netto w ujęciu czterech kwartałów;
  • 0,29 mln zł EBITDA w II kwartale i 13,79 mln zł w ujęciu narastającym za ostatnie cztery kwartały;

 
Na obniżenie przychodów miało wpływ kilka czynników, w tym przesunięcie realizacji kontraktów z polskimi jednostkami samorządu terytorialnego i pogorszenie kondycji w branży budowlanej, przede wszystkim w zakresie budownictwa infrastrukturalnego w Polsce.
 
W II kwartale 2019 roku nasze wyniki były pod presją słabnącej koniunktury, presji cenowej oraz rosnących kosztów pracy. Dlatego wzmocniliśmy nasze struktury sprzedażowe i przyśpieszamy realizację strategii internacjonalizacji, która uniezależnia nas od lokalnych wahań koniunktury – tłumaczy Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 
W II kw. 2019 r. znacząco, bo aż o 27 procent, do kwoty 26,26 mln zł, wzrosły przychody z eksportu. Tym samym udział eksportu w całości przychodów Grupy przekroczył poziom 64 procent. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów przychody z eksportu wzrosły o 21,6 procent, do kwoty 102,61 mln zł.
 
Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w II kw. 2019 r. 15,29 mln zł, co oznacza spadek o 12,5 procent w porównaniu do II kwartału 2018 r. Powodem tego zjawiska było wskazane wcześniej obniżenie przychodów na rynku polskim, przy jednoczesnym wzroście kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów. W efekcie nastąpiło obniżenie marży brutto na sprzedaży do poziomu 37,5 procent. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 4 procent, do poziomu 71,55 mln zł, co jednak przy dynamiczniej rosnących przychodach spowodowało obniżenie marży brutto na sprzedaży do poziomu 40,4 procent, wciąż jednak lokującej się powyżej celu określonego w strategicznych kierunkach rozwoju Grupy.
 
Wynik EBITDA wyniósł w II kw. 2019 r. 0,29 mln zł. Główny wpływ na ten poziom wyniku miała niższa masa zysku brutto na sprzedaży przy rosnących kosztach. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 0,7 procent.
W ujęciu czterech ostatnich kwartałów wynik EBITDA wyniósł 13,79 mln zł, co oznacza obniżenie o 0,3 procent
w ujęciu r/r. Marża EBITDA za cztery ostatnie kwartały ukształtowała się na poziomie 7,8 procent.
 
Część spodziewanych przez nas decyzji inwestycyjnych w kraju została odroczona. Nasi kontrahenci wstrzymali decyzje biznesowe związane z realizowanymi inwestycjami, co w sytuacji niepewnej koniunktury jest naturalne. Jednakże pipeline projektów, nad którymi obecnie pracujemy powinien pozwolić nam zniwelowanie straty z II kw. w ujęciu całego roku. Grupa LUG pozostaje w dobrej kondycji, a kolejne miesiące roku pozwalają nam wierzyć, że tendencja wyników nie będzie długoterminowa komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.


Rynek LED wciąż rozwojowy
 
Pomimo gorszych wyników branży budowlanej w Polsce, do której zalicza się rynek oświetlenia, globalne prognozy dotyczące rozwoju rynku oświetleniowego są obiecujące. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na ledowe źródła światła podyktowany jest m.in. rosnącymi kosztami energii elektrycznej oraz postępującą urbanizacją wymuszającą na samorządach inwestycje w rozwój smart city i smart ligthting. Prognozy Global Market Insights przewidują, że europejski rynek oświetlenia będzie rósł w tempie 15,5 procent CAGR i w 2024 roku osiągnie poziom 30 mld USD. [1]

 
Nagrody i konkursy
 
Wiosenne miesiące roku to tradycyjnie czas licznych konkursów i nagród branżowych. W tym roku po raz kolejny, spółka została doceniona w konkursie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oceniającym internetowe serwisy relacji inwestorskich. LUG został podwójnym laureatem XII edycji konkursu Złota Strona Emitenta, w kategoriach Najlepszy serwis IR i Lider komunikacji online. Spółka otrzymała też wyróżnienie z okazji 30-lecia działalności na XXX-lecie rozpoczęcia polskiej transformacji ustrojowej. Wśród nagród gospodarczych i branżowych warto wyróżnić tytuł Emerging Europe Awards 2019 w kategorii Globalny Czempion Roku oraz Lubuski Przedsiębiorca Europejski 2018.


Czwarta dywidenda trafi do akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku dla udziałowców spółki. W dniu 19 września do ich rąk trafi 1 007 799,80 mln zł wypracowanego zysku za rok 2018, czyli 14 groszy na akcję. Będzie to już̇ czwarta wypłata dywidendy dla posiadaczy akcji LUG.
 

Skonsolidowane wyniki II kwartału 2019 r.
 
[mln zł] 2018Q2 2019Q2 zmiana II kw
2018/2019
2017Q3 - 2018Q2 2018Q3 - 2019Q2 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 41,66 40,76 -2,2% 155,18 176,94 +14,0%
Zysk brutto na sprzedaży 17,48 15,29 -12,5% 68,79 71,55 +4,0%
Rentowność brutto na sprzedaży 42,0% 37,5% -4,4pp 44,3% 40,4% -3,9pp
EBITDA 3,49 0,29 -91,7% 13,83 13,79 -0,3%
Rentowność EBITDA 8,4% 0,7% -7,7pp 8,9% 7,8% -1,1pp
Zysk operacyjny 1,89 -1,80 - 8,13 5,99 -26,4%
Rentowność operacyjna 4,5% -4,4% -9,0pp 5,2% 3,4% -1,9pp
Zysk netto* 1,43 -2,04 - 7,52 0,84 -88,8%
Rentowność netto* 3,4% -5,0% -8,4pp 4,8% 0,5% -4,4pp


[1] www.gminsights.com/pressrelease/europe-led-lighting-market

Źródło: LUG

Treści powiązane:Komentarze: