Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-11-22)   ES-SYSTEM

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za III kwartał i I-III kw. 2019 r.

Grupa ES-System opublikowała raport dotyczący wyników finansowych po trzech kwartałach 2019 r. Dzięki rosnącej sprzedaży w kraju i za granicą przychody Grupy w III kw. br. wzrosły o 9,7% r/r i wyniosły 56,02 mln zł, a w I-III kw. wzrosły o 13,1% r/r i wyniosły 161,1 mln zł, jednak marża była nieznacznie niższa. W III kw. 2019 zysk był prawie o połowę niższy r/r, a w ciągu trzech kwartałów 2019 wzrósł tylko nieznacznie w porównaniu r/r. Firma przewiduje wzrost sprzedaży krajowej i eksportu w IV kw. br.
 
 


 
ES-SYSTEM wykorzystała dobrą koniunkturę w branży w kraju i zagranicą, odnotowując w III kw. br. wzrost przychodów. Zysk netto na koniec III kw. br. wyniósł narastająco 6,5 mln zł. W portfelu na kolejny kwartał mamy projekty, które dają podstawy dla dalszego wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes spółki ES-SYSTEM.


 
  W tys. zł III kw. 2019 III kw. 2018 Zmiana % I-III kw. 2019 I-III kw. 2018 Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 56 022 51 067 9,7% 161 098 142 469 13,1%
  Kraj 44 635 41 886 6,6% 128 262 116 311 10,3%
  Eksport 11 387 9 181 24% 32 836 26 158 25,5%
  EBITDA 3 974 5 489 -27,6% 14 792 14 246 3,8%
  Jako % przychodów 7,1% 10,7% -3,7 p.p. 9,2% 10% -0,8 p.p.
  EBIT 956 3 027 -68,4% 6 568 6 979 -5,9%
  Jako % przychodów 1,7% 5,9% -4,2 p.p. 4,1% 4,9% -0,8 p.p.
  Zysk netto 1 390 2 576 -46% 6 475 6 424 0,8%
  Jako % przychodów 2,5% 5% -2,6 p.p 4% 4,5% -0,5 p.p

 
 
Kolejny kwartał rosnącej sprzedaży Grupy
 
Przychody ze sprzedaży w III kw. br. wyniosły 56,02 mln zł i były wyższe o 9,7% r/r, co wynika ze wzrostu sprzedaży krajowej i zagranicznej. Po dobrym I pół. br. w kraju i za granicą, przychody Grupy narastająco po trzech kwartałach br. ukształtowały się na poziomie 161,1 mln zł, tj. wzrost o 13,1% r/r. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem wyniosła 39,6% i była nieznacznie niższa niż w analogicznym okresie 2018 r. o 0,5 p.p.
 
 
Wzrosty w kraju zgodnie z oczekiwaniami
 
Na rynku krajowym w III kw. 2019 r. Grupa ES-SYSTEM zanotowała przychody na poziomie 44,6 mln zł, tj. 6,6% wzrostu r/r. Narastająco w I-III kw. sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 128,3 mln zł, czyli o 10,3% r/r.
 
W III kw. br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji na rynku krajowym:
 
 • Biurowiec Neuca w Toruniu
 • Biura RISE w Krakowie
 • Port Zachodni w Gdyni
 • Linia kolejowa Lublin Stalowa-Wola
 • Factory outlet we Wrocławiu
 • Kopalnia LW Bogdanka w Łęcznej
 • Velvet Złote Tarasy w Warszawie
 • Stacja PKP Gdańsk Główny
 • Dostawy dla Parku wodnego (Water World of Poland) – największego w Europie Środkowo Wschodniej kompleksu rozrywkowego, Wręcza k/Mszczonowa.
 
Narastająco w segmencie architektonicznym Grupa osiągnęła wzrost sprzedaży o 3,9% r/r. W oświetleniu awaryjnym narastająco w br. sprzedaż wzrosła o 26,4% r/r. W segmencie sterowania po trzech kwartałach br. nastąpił wzrost sprzedaży o 1,4% r/r. Produkty z segmentu sterowania znalazły zastosowanie m.in. w takich inwestycjach jak: budynek biurowy ING w Katowicach oraz szpital MSWiA w Rzeszowie.
 
 
Eksport kontynuuje wzrosty z I pół. br.
 
Sprzedaż zagraniczna w III kw. 2019 r. zanotowała wzrost o 24% r/r, do poziomu 11,4 mln zł. Narastająco sprzedaż eksportowa ukształtowała się na poziomie 32,8 mln zł, co oznacza wzrost o 25,5% r/r. Wyższa sprzedaż na rynku eksportowym to efekt skokowych wzrostów na rynkach unijnych, gdzie ES-SYSTEM odnotowała przychody na poziomie 26,8 mln zł, tj. o 51% wzrostu r/r. Na koniec września br. ES-SYSTEM odnotowała także 41% wzrostu sprzedaży na rynku brytyjskim.
 
W I-III kw. 2019 r. sprzedaż eksportowa zanotowała wzrosty w trzech segmentach: w oświetleniu architektonicznym sprzedaż wzrosła o 12,1%, a w oświetleniu awaryjnym o 29,8% r/r. Segment sterowania odnotował wzrost o 94,6% r/r. To  efekt większego zainteresowania zagranicznych partnerów biznesowych rozwiązaniami zaawansowanymi technologicznie.
 
W III kw. 2019 r. spółka zakończyła lub kontynuowała realizację m.in.:
 
 • Biuro L’Oreal w Clichy, Francja
 • Biuro Cannon Park w Londynie, Wielka Brytania
 • Centrum handlowe, Tres Cruces shopping w Montevideo, Urugwaj
 • Biuro MVM Building w Budapeszcie, Węgry
 • Biuro MB w IJsselstein, Holandia.
 
 
Rosnący udział sprzedaży innowacyjnych rozwiązań LED
 
Narastająco sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I-III kw. 2019 r. stanowiła 81,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki wobec 78,7% udziału, w analogicznym okresie 2018 r.
 
 
Marże pod wpływem kosztów sprzedaży
 
EBITDA Grupy w III kw. br. wyniosła 3,97 mln zł, tj. 27,6% spadku r/r, zaś narastająco Grupa pokazała 14,8 mln zł EBITDA, tj. 3,8% wzrostu przy 9,2% marży. Zysk operacyjny w III kw. 2019 r. wyniósł 0,96 mln zł w porównaniu do 3 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., tj. 68,4% spadku. Po trzech kwartałach br. Grupa odnotowała zysk operacyjny na poziomie 6,6 mln zł, co oznacza spadek o 5,9% r/r.
 
Koszty operacyjne Grupy narastająco w I-III kw. br. wyniosły 55,3 mln zł i były wyższe o 4,6 mln zł wobec analogicznego okresu 2018 r., tj. o 9,1% r/r. Za wzrost kosztów sprzedaży odpowiadają głównie wyższe koszty wynagrodzeń w ES-SYSTEM S.A. oraz koszty prowizji handlowych. Koszty zarządu wzrosły o 6,4% r/r. Na pozostałej działalności operacyjnej spółka odnotowała stratę na poziomie 2 mln zł. To efekt wyższych odpisów na zapasy i wyższych kosztów likwidacji towarów i materiałów przy niższych przychodach z pozostałej działalności operacyjnej. Strata na działalności finansowej po trzech kwartałach br. wyniosła 0,5 mln zł, jest efektem wyższych kosztów leasingu, wynikających ze zmian w zakresie ewidencji umów leasingu. Narastająco Grupa Kapitałowa w okresie I-III kw. br. zanotowała zysk netto w wysokości 6,5 mln zł, tj. 0,8% wzrostu r/r.
 
 
Perspektywa wzrostu w IV kwartale br.
 
W oparciu o wyniki III kw. 2019 r. i wielkość portfela zamówień, Zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w IV kw. 2019 r. W ujęciu rocznym Zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego, w ujęciu procentowym, wzrostu sprzedaży na rynku krajowym.
 
W sprzedaży zagranicznej, na podstawie posiadanego portfela zamówień, Zarząd spodziewa się w IV kw. 2019 r. utrzymania trendu wzrostowego sprzedaży, która w całym 2019 r. powinna przewyższyć wyniki z 2018 r.
 

Źródło: ES-System

Treści powiązane:Komentarze: