Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-04-03)   KIO

Klaster Inteligentnego Oświetlenia chce mieć status Krajowego Klastra Kluczowego

W 2018 roku Klaster Inteligentnego Oświetleniowego realizował przede wszystkim swoje plany priorytetowe, zmierzające do uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego zdolnego do budowania środowiska sprzyjającego intensyfikacji wzajemnych relacji i powiązań, które przyczynią się do rozwoju jego członków w bardzo dynamicznie zmieniającej się branży oświetleniowej.
 
 


Krajowy Klaster Kluczowy to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Krajowe Klastry Kluczowe są identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.
 
Jednym z podstawowych wymagań, regulaminu konkursu do Krajowego Klastra Kluczowego jest minimalną ilość podmiotów uczestniczących w Klastrze określona na 51.

Na dzień dzisiejszy struktura Klastra Inteligentnego Oświetlenia liczy już 41 członków. Są to firmy Aqform, ATM Lighting, Britop Lighting, Cora, Elgis Garbatka, Faroform, Kanlux, Kinna Production, Rabbit, Rosa, Spot Light, Skoff, TM Technologie, Wojnarowscy, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego PZPO, Agencja SOMA, Ledolux Poland, Hybryd, Luxon LED, Central Point, PRE Edward Biel, TIM S.A., F&F Filipowski, NC.ART, El-Wlod, Micoled, ZUT, MAXlight, Zamel, Enterprise Advisors, Artur Hampel Design, Optimal Balance, Arrow Electronic, ELIT S.A i HSK Ledy.
 
Ponadto celem KIO jest uzyskanie statusu organizacji zdolnej aplikować w nowej perspektywie budżetowej o środki na realizację różnorodnych projektów na rzecz Członków Klastra.

Patronat honorowy nad projektem objęły: SEP-BBJ – Biuro Badawcze ds. Jakości,  SEP O/Kraków - Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Kraków,  MOIIB - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wschodni Klaster Budowlany i Politechnika Krakowska.

Źródło: KIO
 

Treści powiązane:Komentarze: