Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-03-29)   LightingEurope

Oświadczenie LightingEurope w sprawie pandemii COVID-19

27 marca organizacja LightingEurope, reprezentująca europejską branżę oświetleniową z siedzibą w Brukseli, wydała oświadczenie w sprawie pandemii COVID-19.
 
Treść oświadczenia LightingEurope otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pana Marka Orłowskiego, Prezesa Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego. Dziękujemy.

Gdy Europa i świat zajmują się globalną pandemią COVID-19, rządy państw członkowskich w Europie rozważają i wdrażają środki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, a przemysł oświetleniowy z zadowoleniem przyjmuje działania mające na celu ochronę ludzi.
 
LightingEurope wzywa rządy krajowe do zapewnienia europejskim firmom oświetleniowym możliwości dalszego wytwarzania i dostarczania produktów oświetleniowych potrzebnych do wsparcia niezbędnej infrastruktury, która jest w stanie poradzić sobie z obecną pandemią: w szpitalach i domach opieki, na drogach, w magazynach, zakładach produkcyjnych i sklepach, na przykład dla zapewnienia żywności oraz zaopatrzenia medycznego, jako środek dezynfekujący lub jako część wyrobów medycznych.
 
Zdrowie i bezpieczeństwo są nadrzędne, a przemysł oświetleniowy jest w stanie zastosować ścisłe środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa ustanowione przez władze w celu ochrony personelu i szerszej populacji oraz kontynuować produkcję i dostarczanie produktów niezbędnych w czasie kryzysu.
 
LightingEurope zwraca się zatem do rządów krajowych o sklasyfikowanie oświetlenia jako niezbędnego produktu / systemu i sektora strategicznego, aby umożliwić firmom oświetleniowym dalsze działanie oraz dystrybucję i sprzedaż produktów oświetleniowych.
 
Podczas tej pandemii zapotrzebowanie na niezbędne produkty oświetleniowe będzie się utrzymywać. Na całym świecie epidemia wirusa i odpowiednie środki ograniczające operacje biznesowe znajdują się na różnych etapach. Przestrzegamy przed zbyt surowymi środkami, które mogą mieć negatywny wpływ na ożywienie europejskiego przemysłu – około 80% członków LightingEurope to MŚP.
 
Zapewnienie ciągłości biznesowej w dostawach produktów oświetleniowych klientom na całym świecie, którzy są od nich zależni, jest priorytetem, który w żaden sposób nie umniejsza potrzeby powstrzymania kryzysu zdrowotnego.
 
 
 LightingEurope Contact: Ms Ourania Georgoutsakou, Secretary General


Z pełną treścią oświadczenia LightingEurope można zapoznać się TUTAJ.
 

LightingEurope to głos branży oświetleniowej z siedzibą w Brukseli i reprezentujący 33 firmy i stowarzyszenia krajowe. Łącznie członkowie to ponad 1000 europejskich firm, z których większość to małe lub średnie przedsiębiorstwa. Reprezentują oni ogółem europejską siłę roboczą w liczbie ponad 100 000 osób, a ich roczny obrót przekracza 20 miliardów euro. LightingEurope angażuje się w promowanie wydajnego oświetlenia, które poprawia komfort człowieka, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie oraz chroni środowisko. LightingEurope działa na rzecz przyjaznego otoczenia biznesowego i wspiera regulacje  na rzecz uczciwej konkurencji i wzrostu europejskiego przemysłu oświetleniowego. Więcej informacji jest dostępnych na www.lightingeurope.org.

Treści powiązane:Komentarze: